Zmarł Zbigniew Habiera

Z przykrością i wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Zbigniewa Habiery wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Pruszkowie w kadencjach:

1998 – 2002
2002 – 2006
2006 – 2010
2010 – 2014
2014 – 2018.

W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 9 czerwca br. o godzinie 11:00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie.
Po mszy żałobnej nastąpi odprowadzenie na cmentarz Żbikowski.

Bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Artykuł Zmarł Zbigniew Habiera pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Publiczny Transport Zbiorowy – rozstrzygnięcie przetargu

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że 4 czerwca br. zostały otwarte oferty dotyczące postępowania przetargowego na Wykonanie usługi w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego świadczonego na rzecz Miasta Pruszkowa na 9 liniach komunikacyjnych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2024 r.

Złożono dwie oferty:

1. Stalko Przybysz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poniatowskiego 65, 05-220 Zielonka

2. Konsorcjum:

Lider – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z.o.o.

ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Maz.

Partner – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z.o.o.

ul. 18-go Stycznia 36, 09-500 Gostynin

Oferta nr 1 :

Cena oferty brutto (dla porównania ofert) 30 162 780,00 zł

Oferta nr 2:

Cena oferty brutto (dla porównania ofert) 22 386 100,00 zł

Powyższe wartości dotyczą świadczenia ww. usług przez okres 4 lat.

Przypominamy, że komunikacja miejska dla posiadaczy Pruszkowskiej Karty Mieszkańca będzie BEZPŁATNA, a autobusy, którymi będzie świadczona usługa będą wyposażone m.in. w klimatyzację, GPS, system zliczania pasażerów, monitoring.

Dodatkowo powstanie nowa linia autobusowa dla części miasta Żbików – Bąki, a także linia nr 3 zostanie wydłużona do ronda przy ul. Przejazdowej, dzięki czemu również mieszkańcom Gąsina poprawi się komfort podróżowania. Ponadto autobusy będą jeździły z większą częstotliwością.

Artykuł Publiczny Transport Zbiorowy – rozstrzygnięcie przetargu pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie
Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.

 • On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.
 • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie:
PIT – nr telefonu 22 738 07 22, 22 738 07 34, 22 738 07 09, 22 738 07 03
VAT – nr telefonu  22 738 07 11, 22 738 07 19, 22 738 07 06
CIT – nr telefonu 22 738 07 03, 22 738 07 34

podatek akcyzowy – nr telefonu 22 738 09 54, 22 738 09 12, 22 738 09 55 spadki/darowizny – nr telefonu 22 738 07 25, 22 738 07 02, 22 738 07 05
rejestracja podatników – nr telefonu 22 738 07 12, 22 738 07 13, 22 738 07 18
egzekucja administracyjna – nr telefonu 22 738 08 12, 22 738 08 13, 22 738 08 10
rachunkowość podatkowa – nr telefonu  22 738 09 21, 22 738 09 22, 22 738 09 23
komórka wierzycielska – nr telefonu 22 738 09 03, 22 738 09 09

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.pruszkow@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przeze-usługi, możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym:
Poniedziałek 12:00-18:00
Środa 9:00-15:00
Piątek 9:00-13:00

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.

Artykuł Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Mazowsze

Urząd Miasta ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę placu zabaw na terenie Parku Mazowsze. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020 r. – o godz. 12:15

W opisie zamówienia znajduje się:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórki w tym zabezpieczenie drzew, wycinka krzewów i drzew, rozebranie nawierzchni z kostki 88m2, rozebranie obrzeży 126,5m, mechaniczne wykonanie koryta 718,70m2, wywiezienie gruzu).

2. Roboty rozbiórkowe ( demontaż ogrodzenia istniejącego do montażu w nowym miejscu, demontaż ławek).

3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych ielementów małej architektury (urządzenia zabawowe-23 szt., tablice z regulaminem –2 szt., ławki -8 szt., kosze na śmieci -2 szt., przewijak dla matek –1 szt.)

4. Dostawa i montaż nowego ogrodzenia 59m, dostawa i montaż furtek ogrodzenia –1szt.

5. Montaż ogrodzenia z demontażu –35m.

6. Wykonanie nawierzchni (poliuretonowa –745,70m2, żwirowa –48,6m2,z kostki betonowej –100,9m2).

7. Montaż obrzeży betonowych –229,70m.

8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego –846,60m2.

9. Wykonanie trawników –500m2.

10. Sadzenie drzew i krzewów (drzewa –10szt, krzewy-130szt), korowanie powierzchni pod nasadzeniami.

Więcej informacji o przetargi na stronie BIP

Artykuł Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Mazowsze pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami  oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020r.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zleconych do realizacji zostały określone w Zarządzeniu nr 116/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 maja 2020 roku.

Treść dokumentu dostępna jest na pod linkiem zarządzenia.

 

Artykuł Otwarty konkurs ofert na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Otwarcie PRUŚcianki dla wszystkich dzieci za darmo

W najbliższą sobotę – 6 czerwca – otwieramy PruŚciankę i zapraszamy wszystkie Dzieci na bezpłatne wspinanie (mając oczywiście na względzie zasady bezpieczeństwa sanitarnego).

Przybywajcie i spróbujcie koniecznie swoich sił. Sprzęt i profesjonalni instruktorzy będą czekać na Was od 10.00 do 18.00.

Niespodziankę przygotowała także restauracja LOFT food&music! Na każdego małego wspinacza będzie czekała porcja ciepłej pizzy od prawdziwego Pizzermana!

Uwaga: obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 668 999 635 od dzisiaj do piątku w godzinach 9.00-21.00. Z uwagi na wymogi związane z ilością osób przebywających na terenie zamkniętym, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Bezpłatne wspinanie dotyczy dzieci w wieku od 6 do 17 lat.
Prosimy o przybycie w strojach i w obuwiu sportowym. Będzie nam miło, jeśli z powodów higienicznych przyniesiecie swoje kaski (mogą być rowerowe). Jeśli nie posiadacie kasku – nie ma sprawy, będą także na miejscu.

Gotowi na sporą dawkę adrenaliny i dobrą zabawę? Zapraszamy!

 

Informacje dodatkowe:

Zasady:

– zapisy na godziny/tury: 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20

– grupa na ściance max 12 osób

– obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na ściankę

– dezynfekcja sprzętu po każdej turze

 

Artykuł Otwarcie PRUŚcianki dla wszystkich dzieci za darmo pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Informacja dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Prezydent Miasta Pruszkowa nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 t.j.) rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. 1574 ze zm. Dz.U. z 2019 r., poz.1650)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
 • do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku;

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta w Pruszkowie

Ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

Z adnotacją : Wydział Edukacji – awans zawodowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię karty oceny dorobku zawodowego, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem
 • oraz w przypadku zmiany nazwiska – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, z którego wynika zmiana nazwiska.

Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, w sali 21 lub 59, a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przez wyznaczoną datą.

Komisję egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Pruszkowa.

W skład komisji* wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

*Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Egzamin składa się z trzech części:

 1. część I – nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych;
 2. część II – nauczyciel prezentuje swoją wiedzą i umiejętności w szczególności przez:

zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa;

 1. część III – nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Decyzje administracyjne – akty nadania stopnia awansu zawodowego wręcza nauczycielom Prezydent Miasta Pruszkowa podczas uroczystości, w której uczestniczą także dyrektorzy placówek zatrudniających nauczycieli. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie (potwierdzając je podpisem), według następującej roty:

,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

Załacznik 1 AWANS

załacznik 2 AWANS

Artykuł Informacja dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Utrudnienia w ruchu drogowym

Komunikacja miejska – możliwe utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 3 i linii autobusowej nr 6 w dniach 04.06.2020 r. i 05.06.2020 r.

Urząd Miasta w Pruszkowie informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją od firmy GAZ Sp. z o.o. w związku budową sieci gazowej w ul. 3-go Maja i Łączniczek AK w Pruszkowie
w dniu 04.06.2020 r. i 05.06.2020 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Autobusy kursujące na liniach nr 3 i 6 mogą generować spóźnienia.

Za utrudnienia przepraszamy

Dodatkowe informacje:
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Pruszków
Tel.: 22 735 88 35

Artykuł Utrudnienia w ruchu drogowym pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej