Porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. i Miastem Pruszków podpisane!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miasto Pruszków zawarły dzisiaj umowę dotyczącą budowy wiaduktu drogowego w ciągu ulic Broniewskiego i Grunwaldzkiej.
Wiadukt ten będzie stanowił dodatkową przeprawę przez linię kolejową łączącą północną i południową część Pruszkowa, będzie służył także mieszkańcom Piastowa stanowiąc alternatywę dla mocno obciążonego ruchem samochodowym wiaduktu w Al. Tysiąclecia.
Przypominamy, że na koniec 2020 roku Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał również porozumienie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piastów dotyczące współfinansowania tejże budowy. Wniosek dotyczący tej inwestycji został również pozytywnie oceniony przez Komisję oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i został umieszczony na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Realizacja tej jakże ważnej i wyczekiwanej inwestycji przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

Artykuł Porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. i Miastem Pruszków podpisane! pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wolontariat towarzyszący dla osób starszych

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od 2003 r. prowadzi Program OBECNOŚĆ, w którym zapewnia seniorom: regularne odwiedziny wolontariusza, budowanie bliskich relacji z drugim człowiekiem, stały kontakt telefoniczny, poczucie bezpieczeństwa i pomoc w nagłych sytuacjach.

Obecnie pod stałą opieką Stowarzyszenia jest niemal 400 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania, Pruszkowa, Świdnika, Wrocławia, Krakowa i Gniezna.
“Jedynym lekarstwem na samotność jest obecność drugiego człowieka”.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 506 914 837.

Więcej o Programie

 

Artykuł Wolontariat towarzyszący dla osób starszych pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

MALUCH+ 2021 – kolejne dofinansowanie dla Pruszkowa

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021”. Gmina Miasto Pruszków zgodnie z ogłoszeniem, po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego Nr 3.
W roku 2021 będzie to kwota 115.200,00 zł

Pozyskane dofinansowanie może być wykorzystane m.in. na: dodatkowe zajęcia dla dzieci, zakup nowego sprzętu, wynagrodzenia dla nauczycieli czy zakup środków czystości.

Artykuł MALUCH+ 2021 – kolejne dofinansowanie dla Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

XXXIII sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zapraszam  do udziału w obradach XXXIII sesji Rady Miasta Pruszkowa, która odbędzie się 28 stycznia 2021 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym.
Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna  na kanale YouTube.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą to uczynić w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” dzwoniąc na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Porządek obrad sesji, projekty uchwał oraz inne materiały zamieszczono na platformie eSesja.pl.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa
Krzysztof Biskupski

Artykuł XXXIII sesja Rady Miasta Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Kolejny etap remontu kładki zakończony

Postępują prace związane z remontem kładki dla pieszych nad torami PKP łączącej ul. 3Maja z ul. Majową. W nocy z 15 na 16 stycznia br. zamontowana została cała, nowa, stalowa konstrukcja kładki. Konstrukcja została oszalowana i zazbrojona. Następnym etapem będzie zabetonowanie płyty pomostowej oraz wykonanie stopni schodów. Kolejnym, znaczącym i bardzo widocznym krokiem zbliżającym do zakończenia remontu będzie instalacja szybów windowych o wysokości 11 m.  Tempo prac w dużej części uzależnione jest od możliwości uzyskania od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zamknięcia torów i wyłączenia napięcia w trakcji elektrycznej.  Niestety zamknięcia takie są dopuszczalne przez kolej tylko w nocy i to na okres ok. 3 h.

Artykuł Kolejny etap remontu kładki zakończony pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Pruszkowskie placówki oświatowe w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgłosiły następujące placówki:

Na stronie internetowej  Przedszkola Miejskiego nr 9 została umieszczona informacja o Akcji WOŚP (eSkarbonka), na terenie placówki zostały wywieszone plakaty.

W Przedszkolu Miejskim nr 16 została wystawiona stacjonarna puszka  WOŚP.

Szkoła Podstawowa  nr 2 bierze czynny udział w Akcji WOŚP. W szkole zorganizowany jest Sztab WOŚP (liczenie zebranych kwot). Szkoła, na terenie miasta i okolic rozmieściła 12 skarbonek stacjonarnych. Zaplanowane są licytacje online, na boisku szkolnym będzie można obejrzeć jak również przejechać się zabytkowymi samochodami i motorami. Oprócz założonej eSkarbonki, na terenie miasta będzie kwestowało 55 wolontariuszy.

Szkoła Podstawowa nr 9 założyła eSkarbonkę, dzieci, rodzice i nauczyciele otrzymali link do zbiórki z prośbą o jak największe rozpowszechnienie Akcji w mediach społecznościowych.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 znajduje się puszka stacjonarna dostarczona przez SP8. Na stronie internetowej szkoły znajduje się informacja o eSkarbonce.

Szkoła Podstawowa nr 4 włączy się w Akcję Urzędu Miasta eSkarbonka, uczniowie należą do sztabu zorganizowanego przez SP 10.

W Szkole Podstawowej nr 1 znajduje się puszka stacjonarna. Uczniowie biorą udział w WOŚP jako wolontariusze.

Przedszkole nr 10 nagrało film z udziałem dzieci aby zachęcić Rodziców do wsparcia WOŚP, dzieci jednej z grup biorą udział w wolontariacie.

Na stronie internetowej Przedszkola nr 15 została zamieszczona informacja o Finale WOŚP  i możliwości dokonywania wpłat przez eSkarbonkę Miasta Pruszkowa. W każdej grupie zorganizowane są zajęcia dotyczące działalności WOŚP – w tym przeznaczenia zebranych kwot.

Przedszkole nr 8 włączy się w Finał WOŚP poprzez eSkarbonkę Miasta. Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola zostali poinformowani mailowo o akcji.

Szkoła Podstawowa nr 8 założyła eSkarbonkę, będzie również przeprowadzona zbiórka w poszczególnych klasach.

Artykuł Pruszkowskie placówki oświatowe w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wsparcie rozwoju sportu

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości składania wniosków-ofert na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2021 roku.
Warunki zostały określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Treść dokumentu dostępna jest na stronie BIP. 

Artykuł Wsparcie rozwoju sportu pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podsumowanie drugich warsztatów dotyczących Strategii rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

Miasto Pruszków wykonało następny krok w opracowaniu Strategii rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

W dniu 19 stycznia br. odbyły się już drugie warsztaty z Zespołem ds. Strategii. Tym razem osoby uczestniczące w spotkaniu miały za zadanie wypracować cele operacyjne oraz działania, które zostaną ujęte w Dokumencie. Dyskutowano również nad misją i wizją Miasta – niezbędnymi elementami Strategii.

Warsztaty, które ponownie prowadzone były przez specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania przy współpracy z MOCodajnią, odbywają się za pomocą metody DESIGN THINKING.

Następnym krokiem będzie opracowanie całości Dokumentu oraz jego konsultacje społeczne, o których mieszkańcy zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

Zapoznaj się z prezentacją z drugich warsztatów – Strategia Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

Wszystkie materiały dotyczące strategii znajdują się w na stronie miasta w zakładce Strategia Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

Artykuł Podsumowanie drugich warsztatów dotyczących Strategii rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej