XI Sesja Rady Miasta

W dniu 26 września 2019 roku odbędzie się XI sesja Rady Miasta Pruszkowa w sal;i konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 sierpnia2019 roku.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Pruszkowa na lata 2019 –2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków iGminą Miastem Piastów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków iPowiatem Pruszkowskim.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie.

15.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 16 sierpnia2019r. do 13 września 2019 r.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

18.Zamknięcie obrad sesji.

Artykuł XI Sesja Rady Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Bonifikata z tytułu przekształcenia nieruchomości

Do końca 2019 r. każdemu użytkownikowi wieczystemu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, będących własnością Miasta Pruszkowa, przysługuje bonifikata w wysokości 99% z tytułu przekształcenia nieruchomości.

Jeśli Państwo wpłacali opłaty wieczyste do budżetu miasta proponujemy złożyć wypełnione i podpisane zgłoszenie do Kancelarii Urzędu Miasta albo wysłać je pocztą.

Wysokość jednorazowej opłaty liczona będzie następująco:

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu x 20 lat / 99% bonifikaty

Zaświadczenia są systematycznie wydawane.

Urząd wysyła informacje do Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie i do ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów sądowych bądź notarialnych.

Bonifikata z tytułu przekształcenia w wysokości 99% przysługuje w 2019 roku na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 28 marca 2019 r. W kolejnych latach bonifikata będzie ulegać zmniejszeniu. Dlatego warto złożyć zgłoszenie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej jak najszybciej.

 

Artykuł Bonifikata z tytułu przekształcenia nieruchomości pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zintegrowany Informator Pacjenta

ZIP to ogólnopolski serwis dla pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kto może korzystać z ZIP

Każdy, kto jest ubezpieczony.

Czego dowiesz się z ZIP

W ZIP uzyskasz dostęp do informacji na temat:

 • swojego leczenia i udzielonych ci świadczeń,
 • zrefundowanych leków,
 • kosztów swojego leczenia,
 • odprowadzonych składek,
 • prawa do świadczeń zdrowotnych,
 • deklaracji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ),
 • swojego miejsca na liście oczekujących na poradę lekarską czy przyjęcie do szpitala (w zakresie niektórych świadczeń).

W serwisie skorzystasz również z prostej wyszukiwarki placówek, w których otrzymasz pomoc medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak założysz konto w ZIP

Aby założyć konto w ZIP, złóż wniosek. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

Twoje konto zostanie założone od razu. Dostęp do danych o swoim leczeniu uzyskasz po minimum 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę.

Artykuł Zintegrowany Informator Pacjenta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wniosek o wydanie Pruszkowskiej Karty Mieszkańca

Status Pruszkowskiej Karty Mieszkańca, wydawany jest na wniosek i stanowi potwierdzenie przysługujących w programie pn.  zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

W celu złożenia wniosku drogą elektroniczną należy wprowadzić niezbędne dane korzystając z linku poniżej.

https://pruszkow.informica.pl/

Do wniosku należy dołączyć skan pierwszej strony PIT-u potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie miasta Pruszkowa, oraz  rozliczanie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Uwaga! Żeby złożyć wniosek należy wprowadzić swój adres e-mail w celu potwierdzenia złożenia wniosku. Nie można wykorzystać dwa razy tego samego adresu e-mail.

Kartę Mieszkańca Pruszkowa złożoną drogą elektroniczną można odebrać już następnego dnia po złożeniu wniosku w Urzędzie Miasta Pruszkowa, lub na Pływalni Kapry.

 

Artykuł Wniosek o wydanie Pruszkowskiej Karty Mieszkańca pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

E-recepta

E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept.

Jak działa E-recepta ?

e-recepta w Pruszkowie

Więcej informacji na  stronie

Artykuł E-recepta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Darmowa Komunikacja Miejska 16-22 września

W związku z rozpoczynającym  się z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu informujemy, że Miejska Komunikacja autobusowa w Pruszkowie w dniach 16 – 22 września 2019 r. będzie BEZPŁATNA.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z środków transportu zbiorowego, a tym samym włączeniem się  do akcji, która odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. 

Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko.

 

Dodatkowe informacje:
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Pruszkowa
Tel.: 22 735 88 35

Artykuł Darmowa Komunikacja Miejska 16-22 września pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmiany na linii autobusowej nr 4

W oparciu o informację od firmy EFEKT, dotyczącą zamknięcia skrzyżowania ulic: Błońskiej oraz Południowej, od dnia 16.09.2019 r ulegnie zmianie trasa kursowania autobusów komunikacji miejskiej Linii 4. Objazd zostanie poprowadzony ulicą Wierzbową.

W związku z tym zostają wyłączone następujące przystanki:

– Robotnicza 03

– Wierzbowa 03

Autobusy Linii 4 będą kursować  na trasie:

Os. Staszica – Plantowa – Powstańców- Działkowa – Przyszłości – Przejazdowa – Promyka – Błońska – Wierzbowa – Robotnicza – Promyka – Elektrownia

 

Szczegółowe informacje dostępne będą na przystankach autobusowych i w autobusach komunikacji miejskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodatkowe informacje:
Wydział Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Pruszków
Tel.: 22 735 88 35

 

Artykuł Zmiany na linii autobusowej nr 4 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Korzystasz z usług WKD? Przeczytaj.

Przekazujemy informację Warszawskiej Kolei Dojazdowej dotyczącą zmian rozkładu jazdy pociągów WKD  od dnia  01.10.2019 r (wtorek).

Na stronie internetowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej www.wkd.com.pl przedstawione są założenia funkcjonowania pociągów.

Wszystkich korzystających z WKD zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Artykuł Korzystasz z usług WKD? Przeczytaj. pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Sprzątanie Świata 21 września 2019

W związku ze zbliżającą się akcją „Sprzątanie Świata”, którą będziemy obchodzić 21 września  (sobota) ZAPRASZAMY do wspólnego sprzątania oraz udziału w atrakcjach, które zaplanowaliśmy na ten dzień.

Chcesz wziąć udział w sprzątaniu?
1. Wybierz teren
2. Przyjdź do Urzędu Miasta do pokoju nr 17
3. Odbierz rękawiczki i worki

21 września w godz. od 13:00 – 16:00  na  parkingu Urzędu Miasta odbędą się również dodatkowe atrakcje:

 • oddawanie elektrośmieci – w zamian będzie można otrzymać roślinę
 • wymianki zabawek oraz przeczytanych książek – nadajmy drugie życie tym przedmiotom

Ponadto będzie można dowiedzieć się:

 • jak kompostować odpady
 • jak działa „Jadłodzielnia”. Co zrobić z nadmiarem jedzenia, tak aby nie dopuszczać do jego zmarnowania?

Na uczestników czekać będą drobne upominki i poczęstunek.

Akcja ma na celu kształtowanie zachowań proekologicznych, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy.”

Prosimy o przyniesienie przeczytanych książek do wymiany jak również niepotrzebnych zabawek.

Do zobaczenia!

Artykuł Sprzątanie Świata 21 września 2019 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 r.

Tego dnia wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.

Mieszkańcy Pruszkowa będą głosować na kandydatów do Sejmu w okręgu nr 20, do Senatu
w okręgu
nr 41.

Lokale wyborcze będą działać w godz. 7.00-21.00.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Prawo wybierania posiada obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat,

 • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 • nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 • nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osoby, które chcą zagłosować w Pruszkowie, a nie są tutaj zameldowane, mogą dopisać
się do spisu lub rejestru wyborców.

Pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej do 08 października 2019r.

Pobierz wniosek.

Wnioski o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16. (parter, stanowisko nr 8 ).

Należy pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Osoby niezameldowane w Pruszkowie, które już wcześniej (np. przed ostatnimi wyborami samorządowymi) dopisały się do rejestru wyborców postępują tak, jak zameldowani mieszkańcy.

Lista lokali wyborczych wraz z przypisanymi do nich adresami.

Wyborca, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 11 października 2019r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania należy okazać w dniu wyborów, w wybranej komisji wyborczej, w miejscu, w którym jego posiadacz będzie chciał zagłosować.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA WRAZ Z UPOWAŻNIENIEM DO JEGO ODBIORU.

Szczegółowe informacje dostępne pod wskazanymi niżej adresami:

https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow

https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo uzyskać informacje dotyczące:

 1. terminów wyborów oraz godzin głosowania;

 2. właściwego dla siebie okręgu wyborczego i obwodu głosowania;

 3. lokali obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

 4. warunków dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

 5. komitetów wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatów i list kandydatów;

 6. warunków oraz form głosowania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565604580_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych.pdf

Ponadto można skorzystać z :

Głosowania korespondencyjnego zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca z niepełnosprawnościami musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do dnia 30 września 2019 r. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Wyborca wypełnia kartę do głosowania i odsyła w kopercie zwrotnej zgodnie z instrukcjami zawartymi w kodeksie wyborczym oraz otrzymanym pakiecie wyborczym. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Głosowanie przez pełnomocnika – pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców musi najpóźniej do dnia 04 października 2019 r. złożyć wniosek. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (parter, pokój nr 14).

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dostępny pod adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565787935_Wzory_dokumentow_niepelnosprawni-strony-6-7.pdf

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565787973_Wzory_dokumentow_niepelnosprawni-strony-14-15.pdf

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego

Artykuł Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej