Mały grant – FITNESS – zawiadomienie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy, ul. Ks. Mazowieckich 8/17, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „WPR FITNESS II Edycja i WPR FITNES DAY 2020” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 22.02.2020 r. do dnia 16.05.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 2 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Treść zawiadomienia

Artykuł Mały grant – FITNESS – zawiadomienie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Top Dance Cup 2020 w Pruszkowie

W niedzielę  23 lutego, w Pruszkowie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Top Dance Cup 2020. Przez cały dzień mogliśmy oglądać zmagania w różnych grupach wiekowych i klasach tanecznych, tancerzy z całej Polski i nie tylko. Galę wieczorną poprowadziła Iwona Pavlović, a cały turniej honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza.

Artykuł Top Dance Cup 2020 w Pruszkowie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podpisanie umowy na aplikację jakdojade.pl

Dziś Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał umowę z firmą City-nav Sp. z o.o. na wdrożenie i uruchomienie aplikacji jakdojade.pl

Oficjalna aplikacja serwisu jakdojade.pl to podstawowa pozycja dla wszystkich podróżujących komunikacją miejską. Dzięki wygodnej nawigacji, wszyscy użytkownicy smartfonów czy też komputerów bez trudu sprawdzą rozkład jazdy po mieście Pruszkowie i okolicznych miastach.

W aplikacji Jakdojade.pl możemy wyszukiwać połączenia komunikacji miejskiej na podstawie adresu, z którego ruszamy oraz miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Jeżeli pozwolimy programowi używać lokalizacji telefonu, będzie on automatycznie rozpoznawał miejsce, w którym rozpoczynamy podróż.

Aplikacja ta, jest dostępna w sklepie App Store oraz Google Play.

Jakdojade.pl to:

• aktualne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej (ZTM, MPK, MZK, SKM, PKP, …),

• najdokładniejsza i najpopularniejsza wyszukiwarka połączeń transportem publicznym,

• wygodne, mobilne kupowanie biletów miejskich (dostępne w wybranych miastach),

• mapy przystanków, połączeń i tras tramwajów, autobusów, kolei regionalnych, trolejbusów i metra.

Wdrożenie aplikacji dla mieszkańców Pruszkowa planowane jest na maj 2020 roku.

Artykuł Podpisanie umowy na aplikację jakdojade.pl pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zakończony nabór na szkolenia

Zakończono rekrutację na darmowe szkolenia z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa”. Szkolenia realizowane były w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Pruszkowa. Zorganizowanych zostało 11 szkoleń, w których wzięły udział  132 osoby.

 

Artykuł Zakończony nabór na szkolenia pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zakończenie akcji „Zima w Mieście”

Uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych w czasie ferii zimowych uczestniczyli w akcji „Zima w Mieście” prowadzonej w szkołach : SP1, SP2, SP8, SP10 dla 636 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków.
W ciągu dwóch tygodni uczniowie spędzali czas w kinie, sali zabaw „Fikołki”, Stacji Grawitacji, Papugarni, Muzeum Figur Stalowych. Prowadzone były lekcje muzealne w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Uczniowie uczestniczyli bezpłatnie w zajęciach sportowych zorganizowanych w Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry” oraz na miejskim lodowisku. Szkoły organizowały zajęcia z nauki judo i karate, prowadzone były gry i zabawy zespołowe. We wszystkich szkołach uczestnicy Zimy w Mieście tworzyli budowle z klocków Lego „Edukido- nauka przez zabawę”. W Szkole Podstawowej nr 2 atrakcją była nauka wykonywania lizaków, w Szkole Podstawowej Nr 8 uczniowie brali udział w zajęciach z dogoterapii. Ponadto organizowane były zabawy, gry integracyjne, bale walentynkowe, turnieje szachowe, zajęcia z akrobatyki oraz olimpiady sportowe. We wszystkich placówkach odbyły się spotkania ze Strażą Miejską na temat „Bezpieczeństwo w Sieci”, „Zagrożenia okresu zimowego”. Pielęgniarki szkolne przeprowadziły zajęcia „Bezpieczne ferie”. Skończyły się już ferie zimowe, ale pozostały wspaniałe wspomnienia i nowe umiejętności.

Artykuł Zakończenie akcji „Zima w Mieście” pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Ankieta dot. Strategii rozwoju elektromobilności

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce ankietę mającą na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.
Docelowo zebrane dane posłużą do identyfikacji obszarów, w których możliwy będzie rozwój nowoczesnej i niskoemisyjnej komunikacji.

Ankieta składa się z osiemnastu pytań i ma charakter anonimowy.

LINK DO ANKIETY

Odpowiedzi na pytania będą stanowić wkład w planowanie dalszego rozwoju Gminy i zmiany w polityce transportowej.
Zgodnie z harmonogramem ankiety będą zbierane do 6 kwietnia.

Zapraszamy do dzielenia się Państwa doświadczeniami!

Artykuł Ankieta dot. Strategii rozwoju elektromobilności pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Rekrutacja do żłobków 2020/2021

Rekrutacja dzieci do żłobków obejmuje dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapisy za pomocą systemu elektronicznego będą odbywały się:
od 16 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają:
„Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 6 marca 2020 r.  do godz. 16.00.
Jedynie w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Rekrutacja do żłobków będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica);
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
  6. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2019, poz. 409 ze zm.)
  • Statuty żłobków

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali dyrektorzy pruszkowskich placówek i Wydział Edukacji pod nr telefonów:

Żłobek Miejski Nr 1  tel. 22-758 81 32

Żłobek Miejski Nr 2  tel. 22-299 16 14, 22-299 16 10

Żłobek Miejski Nr 3  tel. 22-299 35 53

Urząd Miasta Pruszkowa – Wydział Edukacji tel. 22-735 87 54, 22-735 87 32

 

Artykuł Rekrutacja do żłobków 2020/2021 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Imprezy sportowe w marcu

Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” informuje o imprezach sportowych w ramach rozgrywek II ligi piłki nożnej mężczyzn oraz Pucharu Polski na stadionie w Pruszkowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4.

Mecze rozgrywane będą:

01.03.2020 godz. 12.00 Znicz Pruszków-Pogoń Siedlce
15.03.2020 godz. 12.00 Znicz Pruszków-Bytovia Bytów

Artykuł Imprezy sportowe w marcu pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Budżet Obywatelski Mazowsza 2020/2021

Mazowsze ma swój budżet obywatelski. Wkrótce rozpocznie się nabór projektów, na których realizację przeznaczono 25 mln zł.

Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno projektów inwestycyjnych – takich jak np. budowa placu zabaw, tężni czy zakup mobilnych gabinetów lekarskich – jak i nieinwestycyjnych, czyli organizacji warsztatów, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. Pod uwagę będą brane tylko projekty, które mogą powstać na nieruchomościach należących do województwa i których termin realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego. Dodatkowo, aby projekt przeszedł do kolejnego etapu, musi zostać poparty przez minimum 50 mieszkańców Mazowsza.

Każdy zgłaszający projekt, musi we wniosku oszacować jego wartość.
Koszt realizacji projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 1 mln zł, a nieinwestycyjnego 200 tys. zł.

Na realizację projektów przeznaczono łącznie 25 mln złotych, z czego 80 proc. (20 mln zł) ma zostać rozdysponowane na projekty podregionalne, a 20 proc. (5 mln) na projekty dotyczące całego województwa.

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Mazowsza, nawet niepełnoletni. W takim przypadku wymagana jest jedynie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Terminarz Budżetu Obywatelskiego.

Nabór projektów rusza w poniedziałek 2 marca i potrwa do 31 marca br.

Kolejnym etapem jest ocena formalna, która potrwa od 1 kwietnia do 29 maja. Specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdzi zgodność projektów z prawem i ich wykonalność techniczną.

Projekty, która przejdą ten etap, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia 2020 r. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na dwa projekty – jeden ogólnowojewódzki i jeden lokalny (w imieniu osób niepełnoletnich mogą zagłosować opiekunowie).
Głosowanie będzie odbywało się przez internet oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. Jagiellońska 26) i jego delegaturach. Wyniki głosowania zostaną udostępnione 31 sierpnia 2020 r.

Wszystko o budżecie Mazowsza można dowiedzieć się na stronie

Zapraszamy mieszkańców Pruszkowa do aktywnego udziału w projektach dla Mazowsza.

Artykuł Budżet Obywatelski Mazowsza 2020/2021 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Budowa łącznika ul. Dolnej z ul. Piastowską

Rozpisany został przetarg na budowę  nowej drogi gminnej 2 –  KUZ  łączącej ulicę Piastowską z ulicą Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Zakres prac obejmuje: budowę ulicy o nawierzchni asfaltowej, budowę oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Wiejskiej (nawierzchnia z kostki betonowej), budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę wodociągu, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji istniejącej sieci SN i nN, oraz usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej Orange. Nowy układ komunikacyjny umożliwi wyjazd z dzielnicy Malichy w kierunku Warszawy i Pruszkowa. Termin zakończenia robót drogowych planowany jest na IV kwartał 2020r.

PLAN ORIENTACYJNY

PLAN SYTUACYJNY

SIWZ i komplet dokumentów znajduje się na stronie BIP PRUSZKÓW.

Artykuł Budowa łącznika ul. Dolnej z ul. Piastowską pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej