1 listopada – zmiany w komunikacji miejskiej

Informujemy, że 1 listopada 2020 roku (Wszystkich Świętych) komunikacja miejska w Pruszkowie będzie dla wszystkich pasażerów BEZPŁATNA. Autobusy będą kursowały według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele.

W celu dogodnego dojazdu na Pruszkowskie Cmentarze uruchomiana zostaje specjalna linia C1, która będzie kursowała na trasie Osiedle Staszica – Plantowa – Powstańców – Staszica – Plantowa – Powstańców – Staszica – Sienkiewicza – Kościuszki – Poznańska – POW/Łączniczek AK – 3 Maja – Żbików Rondo (Cmentarz Żbikowski), kursują w godzinach 7:00 – 19:00, ( 7:00 – 9:00 co 30 min; 9:00 – 14:00 co 15 min;
14:00 – 16:00 co 20 min; 16:00 – 19:00 co 30 min).

Autobusy linii 4 (obsługującej Cmentarz na Gąsinie) będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy z zwiększoną częstotliwością w godzinach 7 – 19, (7-10 co 40 min, 10-14 co 40 min, 14-19 co 40 min)

Poniżej dostępne są specjalne rozkłady linii C1, 4 oraz schemat linii dowozowych na cmentarze.

 

Rozkład jazdy linii C1

Rozkład jazdy linii 4

Artykuł 1 listopada – zmiany w komunikacji miejskiej pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Warunki załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie

W związku z trwającą epidemią i wprowadzonymi przez Rząd RP obostrzeniami dotyczącymi zapobiegania przed zarażeniem Covid-19 ustala się następujące zasady załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie:

 1. W budynku Urzędu Stanu Cywilnego interesanci przyjmowani będą tylko w sprawach dotyczących rejestracji urodzeń oraz zgonów.
 2. W pozostałych sprawach pilnych wymagany jest kontakt telefoniczny pod numerem 22-738-45-60 lub drogą elektroniczną: usc@miasto.pruszkow.pl lub platformy e-PUAP.
 3. Zaplanowane wcześniej śluby będą odbywały się zgodnie z ustalonym terminem.
 4. Bieżące zgłoszenia ślubu będą rozpatrywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.
 5. Po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanych o udzielenie ślubu w drodze wyjątku, decyzję w tej sprawie podejmuje ostatecznie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego może uczestniczyć tylko do 6 osób (7 m2/osobę).
 7. Uczestnicy uroczystości wchodząc do budynku USC są zobowiązani dokonać dezynfekcji rąk oraz posiadać zakryty nos i usta.
 8. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje również każdą z osób obecnych pomieszczeniu, w którym jest udzielany ślub.

Artykuł Warunki załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Kwarantanna w Przedszkolu Miejskim Nr 2

Szanowni Państwo przekazujemy informację otrzymaną od Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2. W dniach 20, 21 i 22 października 2020r. na terenie Przedszkola przy ul. Partyzantów 2/4 przebywała osoba (pracownik), u którego 23 października 2020 roku stwierdzono zakażenie koronawirusem. W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie , nauczyciel i dzieci, które były obecne w tych dniach w grupie zostały objęte kwarantanną.
Kwarantanna trwa 10 dni, czyli do 1 listopada 2020 roku.
Przypominamy o mierzeniu dziecku i całej rodzinie temperaturę i kontrolowaniu stanu zdrowia.

Artykuł Kwarantanna w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zakończenie budowy ul. Lisieckiego

Przedmiotem inwestycji była budowa ponad 400 metrów ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Utraty oraz budową oświetlenia ulicznego.

W ramach projektu przewidziano wykonanie 4,5, 5,5 oraz 6,5m jezdni (zwiększone wymiary jezdni wynikają z konieczności wykonania poszerzeń na łukach). Zastosowana 4,5m podstawowa szerokość jezdni wynika z uspokojenia ruchu realizowanego poprzez zmniejszoną szerokość pasa ruchu z 2,5 do 2,25m. Próg zwalniający i ograniczenie prędkości do 30km/h zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz szykanę (łuk w planie o minimalnym promieniu 30m) z chodnikiem zlokalizowanymi po północnej stronie ulicy. Ponadto w projekcie przewidziano 10 równoległych miejsc postojowych o wymiarach 2,5×6,0m, 2 prostopadłe stanowiska o wymiarach 2,3×4,5m i 1 w rozmiarze 3,6×4,5m dla pojazdów os. niepełnosprawnych.

Dodatkowo w ramach zadania została wykonana korekta wysokości końcowego odcinka istniejącej, utwardzonej nawierzchni ul. Lisieckiego oraz istniejących parkingów (na wysokości bloków TBS) w celu zlikwidowania zalegających tam zastoisk wody.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 337 621, 38 zł brutto.

Artykuł Zakończenie budowy ul. Lisieckiego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta od 26 października 2020 roku

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusem), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa (zwanego dalej „UM”), od dnia 26 października 2020 roku do odwołania, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynku UM przy ul. Kraszewskiego 14/16 w Pruszkowie, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego (zwanego dalej „USC”) mieszczącego się na pl. Jana Pawła II 1 w Pruszkowie oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców (zwanego dalej „POM”) przy ul. Sienkiewicza 2 w Pruszkowie.

 1. Ograniczone zostaje osobiste zgłaszanie się interesantów do UM jedynie do spraw pilnych, wcześniej umówionych telefonicznie (kancelaria UM: tel. 22-735-88-88)
  lub drogą elektroniczną (e-mail: kancelaria@miasto.pruszkow.pl lub platforma e-Puap).
 2. W budynku UM będzie otwarte jedno wejście – tylne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony parkingu Urzędu.
 3. Kasa będzie nieczynna.
 4. Przez wejście tylne można będzie zgłosić się na umówione wcześniej spotkanie w sprawach obywatelskich i meldunkowych.
 5. Obsługa interesantów będzie się odbywała jedynie w części parteru budynku Urzędu, w wyznaczonych miejscach.
 6. Pozostała część budynku Urzędu nie będzie dostępna dla interesantów.
 7. W budynku USC interesanci przyjmowani będą tylko w sprawach dotyczących rejestracji urodzeń oraz zgonów.
 8. W pozostałych sprawach pilnych z USC wymagany jest kontakt telefoniczny pod numerem 22-738-45-60 lub elektroniczny za pośrednictwem poczty: usc@miasto.pruszkow.pl lub platformy e-Puap.
 9. W POM przyjmowani będą interesanci tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
  1. kancelaria – tel. 539-952-714;
  2. obsługa kart – tel. 660-493-021.

Artykuł Zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta od 26 października 2020 roku pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Ograniczenia funkcjonowania szkół

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r, (Dz.U. z 2020, poz. 1870), od 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych poprzez wprowadzenie w klasach IV – VIII nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.
Na czas występowania epidemii COVID-19, Prezydent Miasta Pruszkowa powołał Zespół ds. monitorowania sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pruszków. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego, wszyscy dyrektorzy placówek, przedstawiciele służb porządkowych i zarządzania kryzysowego. Najbliższa narada odbędzie się 26 października 2020 r.
Szczegóły organizacji nauki w szkołach przekazują Państwu dyrektorzy za pośrednictwem dzienników elektronicznych. Informacje dostępne będą również na stronach internetowych placówek. Za pośrednictwem tych kanałów dyrektorzy będą również informować Państwa o bieżącej sytuacji epidemicznej.
We wszystkich naszych działaniach, priorytetem pozostają kwestie bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie nawzajem, okazujmy życzliwość i wyrozumiałość i stosujmy się do rygoru sanitarnego. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby ten czas był jak najmniej uciążliwy.

Artykuł Ograniczenia funkcjonowania szkół pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szanowni Państwo, po ubiegłotygodniowym zamknięciu Szkoły Podstawowej Nr 8, przekazujemy informacje od Dyrektor Szkoły, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, od 26 października 2020 r. realizowane będzie zdalne nauczanie dla klas IV – VII oraz stacjonarne dla klas I – III i oddziałów przedszkolnych.

Artykuł Szkoła Podstawowa Nr 8 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Od soboty (24.10) kolejne zasady bezpieczeństwa

W związku z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały będą od soboty, 24 października. Rząd uruchamia również Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym.

Od jutra w całej Polsce obowiązywać będą obostrzenia dotyczące strefy czerwonej. Dodatkowo podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych zmianach w dotychczasowych zasadach bezpieczeństwa.

Będą to przez najbliższe dwa tygodnie:

 • nauczanie zdalne klas 4-8 szkół podstawowych,
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna,
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października,
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos,
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych,
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Artykuł Od soboty (24.10) kolejne zasady bezpieczeństwa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej