Zaproszenie na zebranie plenarne organizacji pozarządowych w Pruszkowie

Szanowni Państwo, zapraszamy przedstawicieli pruszkowskich organizacji pozarządowych na spotkanie plenarne, które odbędzie się
w dniu 28 września 2020 r.  w godzinach 17:00 – 19:00 w sali konferencyjnej Przystanku „Pruszków”, w budynku Dworca PKP w  Pruszkowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 (wejście od Galerii „Nowa Stacja”, I piętro).

Celem zebrania będzie wyłonienie spośród jego uczestników przedstawicieli do zespołu ds. współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi, którego zadaniem będzie opracowanie Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Prosimy, by wszyscy obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali stosowne upoważnienia organów zarządzających do oficjalnego ich reprezentowania, zarówno w zakresie kandydowania, jak i głosowania.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia (pobierz plik).

 

Artykuł Zaproszenie na zebranie plenarne organizacji pozarządowych w Pruszkowie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Nowa bieżnia lekkoatletyczna w SP 4

Zakończono prace związane z przebudową bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4. Inwestycja polegała na rozebraniu istniejącej bieżni i wykonaniu nowej czterotorowej bieżni do biegów na 60 m, o łącznej długości 81,5 m uwzględniającej strefę wyhamowania. Dodatkowo bieżnia zakończona jest zeskocznią do skoku w dal i trójskoku, umożliwiając prowadzenie niezbędnych nauk w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Artykuł Nowa bieżnia lekkoatletyczna w SP 4 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wytyczne i rekomendacje MEN, MZ i GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe wytyczne:

 • Wytyczne – przedszkola (pdf)
 • Wytyczne – szkoły i placówki (pdf i doc)

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne są dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie tę będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna jest w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Więcej na temat wytycznych na stronie GOV.PL

Źródło gov.pl

Artykuł Wytyczne i rekomendacje MEN, MZ i GIS pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Refundacja szczepionek przeciwko grypie

Od 1 września na liście leków refundowanych znajduje się szczepionka przeciw grypie. Dla osób powyżej 75 roku życia szczepienie jest bezpłatne.

Szczepienie refundowane w połowie dla:

 1. dzieci w wieku od 3 do 5 lat (szczepionka donosowa),
 2. dorosłych, do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach,
 3. kobiet w ciąży,
 4. dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.

Co należy wiedzieć o szczepieniach

Szczepienie przeciwko grypie nie chroni nas w 100% przed zachorowaniem, ale dzięki niemu przebieg choroby będzie łagodniejszy. Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią. Ważne, żeby to zrobić przed szczytem zachorowań. Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni. Szczepienie należy zawsze skonsultować z lekarzem. Przez dwa dni po szczepieniu możesz mieć miejscowe zaczerwienienie i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Pracuje nad nim sieć międzynarodowych laboratoriów, w Polsce zespół w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.

Co warto wiedzieć o grypie

Grypa sezonowa występuje co roku i wywołują ją wirusy występujące u ludzi.

Wirus grypy:

 • szybko się zmienia, dlatego co roku konieczna jest nowa szczepionka
 • szybko się namnaża w organizmie
 • łatwo się nim zarazić.

Objawy grypy:

 • wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy
 • bóle mięśniowe
 • ogólne uczucie osłabienia i rozbicia
 • czasem pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem. W razie podejrzenia grypy w żadnym wypadku nie należy chodzić do pracy. Koniecznie trzeba zostać w domu i odpoczywać.

Grypa mija sama, zwykle po 7 dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania:

 • wtórne bakteryjne zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzelików (szczególnie u niemowląt i dzieci)
 • zaostrzenie chorób przewlekłych, np. astmy, obturacyjnej choroby płuc, dolegliwości układu krążenia,
 • niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca
 • angina wywołana paciorkowcem
 • sepsa (rzadko)
 • bardzo rzadko (zwykle u dzieci) zespół Reye’a – zwykle związany z przyjmowaniem preparatów kwasu acetylosalicylowego
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • zapalenie mięśni
 • niewydolność wielonarządowa (rzadko)
 • encefalopatia
 • poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.

Grypa, zwłaszcza nieleczona, może skończyć się niepełnosprawnością, a nawet śmiercią.

Żeby chronić siebie oraz twoich bliskich przed grypą należy:

 • zaszczepić się
 • często myć ręce
 • nie kichać na ludzi
 • nie podawać do przywitania dłoni, którą zasłaniamy usta podczas kichnięcia
 • unikać przebywania w zatłoczonych miejscach (szczególnie w czasie nasilenia sezonu grypowego)
 • unikać chorych lub w ich towarzystwie chronić się np. maseczką na twarzy
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust rękami, którymi dotykaliśmy np. klamki, poręczy, pieniędzy
 • pozostać w domu w przypadku objawów choroby.

Źródło poniższych informacji:

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent.gov.pl

 

Artykuł Refundacja szczepionek przeciwko grypie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Bezpłatna komunikacja w Dniu bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu w tym roku przypada 22 września. Gmina Miasto Pruszków przyłącza się do obchodów wprowadzając w tym dniu BEZPŁATNĄ komunikację miejską dla wszystkich pasażerów.
W ramach Dnia bez Samochodu firma Nextbike operator Pruszkowskiego Roweru Miejskiego wprowadza preferencyjny cennik. Od północy w poniedziałek do godziny 23:59 we wtorek bezpłatna będzie pierwsza godzina każdego wypożyczenia. Zamiast bezpłatnych pierwszych 20 minut miłośnicy dwóch kółek skorzystają z jednośladów za darmo przez pierwszą godzinę.

Artykuł Bezpłatna komunikacja w Dniu bez Samochodu pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych

Odpady tworzyw sztucznych stanowią co najmniej 12÷13% masy wszystkich odpadów komunalnych, jednak z uwagi na stosunkowo małą gęstość są bardziej widoczne w porównaniu z innymi materiałami i odpadami. Szacuje się, że w Polsce powstaje ok. 1,5  mln  t odpadów tworzyw sztucznych. Niestety, efektywne zagospodarowanie tych odpadów wciąż stanowi nierozwiązany problem. W 2012  r. tylko ok. 24% poddano recyklingowi mechanicznemu, ok. 17% odzyskowi energii, a pozostałe 59% trafiło na składowiska odpadów. Biorąc pod uwagę średnią europejską (recykling – 26%, odzysk energetyczny – 36%, składowanie – 38%), Polska ma w tej dziedzinie dużo do nadrobienia.

Największą grupę stanowią odpady opakowaniowe – 55% .Stopień odzysku tej grupy odpadów jest największy i w 2012  r. wyniósł 64,2%, z czego 39,2% stanowił recykling mechaniczny. Znacznie mniej odzyskuje się odpadów z budownictwa (ok. 17%) oraz ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ok. 15%). Najmniej, bo zaledwie 4% odpadów tworzyw sztucznych, odzyskiwanych jest z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wykorzystanie wartości tworzyw sztucznych to bardzo ważny aspekt racjonalnej gospodarki zasobami. Zawrócenie do niej odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) może polegać na ponownym wykorzystaniu materiału, gdzie z odpadów wytwarza się nowe wyroby, bądź na odzyskaniu energii zawartej w odpadach. Z uwagi na bardzo wysoką kaloryczność odpady tworzyw sztucznych są doskonałym zasobem energii, gdyż frakcje odpadów, które nie nadają się do recyklingu (np. są mocno zabrudzone lub zmieszane), mogą być z powodzeniem wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, co w konsekwencji zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa ze źródeł nieodnawialnych (np. na węgiel czy gaz ziemny).

Źródło: Przemysł tworzyw sztucznych – materiałów XXI wieku KAZIMIERZ BORKOWSKI

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY OGRANICZYĆ ZUŻYCIE TWORZYW? Kupuję odpowiedzialnie… i śmiecę mniej!
https://naszesmieci.mos.gov.pl/start/kupuje-odpowiedzialnie

Jedna plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, a aluminiowa puszka

od 200 do 400 lat. Nie pozwól aby zalegały na składowisku – segreguj.

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony.

Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu, a potem także w transporcie.

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/ciekawostki

 

 

 

Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat. Na zakupy zawsze zabieraj
własną torbę wielokrotnego użytku.
Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/ciekawostki

 

Artykuł Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmiana kursowania autobusów komunikacji miejskiej linii 4

Informujemy, że w związku z zamknięciem i przebudową ulicy Działkowej w Pruszkowie, od dnia 17.09.2020 r. (czwartek) ulegnie zmianie trasa kursowania autobusów komunikacji miejskiej Linii 4. Do czasu zakończenia prac autobusy będą kursowały ulicą Gomulińskiego. Wprowadzone zmiany będą wiązały się z czasowym zawieszeniem przystanków:
– Akacjowa 03
– Akacjowa 01
Dodatkowo, tymczasowy przystanek na trasie zastępczej zostanie przeniesiony:
– Akacjowa 03 na ul. Gomulińskiego w kierunku Elektrowni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Artykuł Zmiana kursowania autobusów komunikacji miejskiej linii 4 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wznowienie punktu wydawania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca

Informujemy, że od dnia 15.09.2020 r. wznowiony zostaje punkt wydawania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca na Pływalni „Kapry”.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 16:15 do 20:15.

Artykuł Wznowienie punktu wydawania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej