Otwarty konkurs ofert na zapewnienie opieki bezdomnym i wolno żyjącym kotom

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na zapewnienie czasowej opieki bezdomnym i wolno żyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności w 2020 roku.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zleconych do realizacji zostały określone w Zarządzeniu nr 2/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2020 roku.
Treść dokumentu dostępna jest na pod linkiem  Zarządzenie nr 2/2020.

Artykuł Otwarty konkurs ofert na zapewnienie opieki bezdomnym i wolno żyjącym kotom pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

W Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku Prezydenta Miasta Pruszkowa  ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom.
Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem Zarządzenie nr 1/2020.

Artykuł Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Społeczna Komisja Lokalowa odbędzie się 20 stycznia

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Społeczna Komisja Lokalowa, która odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w styczniu wyjątkowo odbędzie się później.
Zapraszamy w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. od godziny 13:00.

Artykuł Społeczna Komisja Lokalowa odbędzie się 20 stycznia pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Darmowe szkolenia dla mieszkańców

W ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, mamy przyjemność zaprosić mieszkańców Pruszkowa do udziału w darmowych szkoleniach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego.
W projekcie zorganizowanych zostanie 12 szkoleń w których łącznie weźmą udział 132 osoby (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach są osoby powyżej 25 roku życia, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Nauka kompetencji cyfrowych to nie tylko nauka umiejętności związanych z obsługą komputera, lecz poszerzanie wiedzy o zagadnienia, które stają się niezbędne do poruszania się w dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie, pełnym nowych możliwości.  Zaplanowane szkolenia to praktyczna nauka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym  zawodowym.

Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 6 modułów szkoleniowych:

1. „Rodzic w Internecie”


2. „Mój biznes w sieci”


3. „Moje finanse i transakcje w sieci”


4. „Działam w sieciach społecznościowych”


5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”


6. „Kultura w sieci”

 

Każde szkolenie zaplanowane jest na dwa dni. Szkolenia będą odbywać się w ciągu tygodnia oraz w weekendy. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń.

Gdzie odbędą się szkolenia?

Wszystkie szkolenia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.

Jak zapisać się na wybrane szkolenie?
Mailowo: zapisy@miasto.pruszkow.pl
Telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta): 22 735-87-38
Osobiście w pokoju nr 114 w Urzędzie Miasta Pruszkowa (w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty niezbędne do zapisania się na szkolenia:

Formularz_zgloszeniowy
Deklaracja_wybranego_modulu_szkolenia
Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_obowiazkiem_informacyjnym_odbiorcy_ostatecznego
Oswiadczenie_od_osoby_niepelnosprawnej
Zarządzenie Prezydenta

Artykuł Darmowe szkolenia dla mieszkańców pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wymeldowanie z pobytu stałego

Dwie możliwości wymeldowania stałego w Pruszkowie:

1. Internet
2. Wizyta w Urzędzie.

Przez internet.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

Kto musi wymeldować się z pobytu stałego

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

Jeśli wyjeżdżasz z miejsca stałego zameldowania tylko czasowo, bo na przykład uczysz się lub leczysz, NIE musisz się z niego wymeldować.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika.
Jeśli chcesz, by pełnomocnik wymeldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób — skorzystaj z pisma ogólnego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się wymeldować

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego albo czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
 4. Wybierz sposób logowania.
 5. Zaadresuj formularz. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać zgłoszenie.
 6. Wypełnij formularz.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Gdzie wysłać zgłoszenie

Do urzędu gminy właściwego dla twojego dotychczasowego miejsca pobytu stałego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
 • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś obywatelem polskim — możesz też użyć e-dowodu.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Wizyta w Urzędzie.

Kto musi wymeldować się z pobytu stałego

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kiedy się wymeldować

Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zgłoś wymeldowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłosić wymeldowanie.

Gdzie zgłosić wymeldowanie

Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

 • masz meldunek na pobyt stały,
 • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Koncert Noworoczny

1 stycznia 2020 roku Kościół Św. Kazimierza w Pruszkowie wypełniły przepiękne dźwięki, które przywiozła do naszego miasta Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamościa pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Orkiestrze towarzyszyła skrzypaczka Kamila Malik oraz zespołu VOYSYS.
Nazwa koncertu „Magia Świąt” w pełni oddała magiczny, ciepły i piękny klimat, który zapewniły zgromadzonym słuchaczom wybrzmiałe utwory.

Artykuł Koncert Noworoczny pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmiana w zakresie refundacji kosztów dowozu indywidualnego

Informacja dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniających dowożenie dziecka do placówek oświatowych własnym samochodem osobowym.

Nastąpiła zmiana w zakresie refundacji kosztów dowozu, w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice. Zgodnie z art. 39a  ust 2. ustawy Prawo oświatowe, zwrot kosztów przewozu następuje w wysokości obliczonej według określonego w ustawie wzoru. Nowelizacja ustawy weszła w życie dnia 3 grudnia 2019 r.

Tekst ustawy

 

 

 

Artykuł Zmiana w zakresie refundacji kosztów dowozu indywidualnego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Przywitaliśmy rok 2020

Nowy 2020 rok mieszkańcy naszego miasta mogli wspólnie powitać podczas miejskiego Sylwestra, który po raz pierwszy odbył się w Parku Kościuszki.
Wspólna impreza rozpoczęła się o godzinie 23:00. Na scenie wystąpił zespół RUDI BAND, który porwał zgromadzoną publiczność do tańca. W Parku wybrzmiały największe przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.

Zaraz po północy i życzeniach noworocznych wystąpił Teatr Tancerzy Ognia „Arta Foc”. Muzyka, taniec, ogień, błyski i iskry zapewniły dodatkowe niezapomniane przeżycia.

Raz jeszcze życzymy, aby ten świeżo rozpoczęty Nowy Rok był zdrowy, spokojny i przepełniony tylko dobrymi chwilami.

Artykuł Przywitaliśmy rok 2020 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej