Od 1 sierpnia rusza bon turystyczny 500+

Bon turystyczny będzie można aktywować już 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już teraz trwa rejestracja firm, zainteresowanych udziałem w programie.

Z bonu turystycznego skorzystają rodzice z co najmniej jednym dzieckiem do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje więcej, bo 1000 zł. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu. Podobnie jak w przypadku 500 plus, bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Bon turystyczny będzie można zrealizować na terenie całego kraju, opłacając nim usługi hotelarskie – za pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym. Będzie można także opłacić imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Pierwsza lista przedsiębiorców, u których będzie można skorzystać z bonu, pojawi się 1 sierpnia na stronie www.bonturystyczny.gov.pl

Bon turystyczny będziemy okazywać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji salda oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę.

POT przedstawiła proces płatności w trzech krokach:

1. Podanie numeru bonu turystycznego – 16-cyfrowego numeru bonu przypisanego do uprawnionego i wykorzystywanego w kontaktach z podmiotami.

2. Potwierdzenie kodem obsługi płatności, który nadawany jest w momencie aktywacji bonu – kod otrzymywany będzie e-mailem, znany tylko uprawnionemu i będzie wykorzystywany i ujawniany w trakcie płatności.

3. Potwierdzenie kodem SMS – służy do potwierdzenia płatności realizowanej z użyciem bonu.

Artykuł Od 1 sierpnia rusza bon turystyczny 500+ pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zawieszenie organizacji Radosnych Piątków

Szanowni Mieszkańcy, a w szczególności drogie dzieci.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo, w związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nowymi przypadkami zarażeń koronawirusem w naszym mieście, jak i w bliskim sąsiedztwie, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu organizacji Radosnych Piątków.
Mamy nadzieję, że jeszcze w te wakacje do Was wrócimy i będziemy mogli zrealizować wszystkie zaplanowane dla Was atrakcje.
Będziemy Was informować o wszelkich zmianach. Mamy nadzieję, że takie szybko nastąpią i będziemy mogli wspólnie i wesoło spędzić czas.
A tymczasem dziękujemy, że braliście udział w dotychczas zorganizowanych Radosnych Piątkach.

 

Artykuł Zawieszenie organizacji Radosnych Piątków pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Jesienią 1943 stało się jasne, że Polska nie zostanie wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez wojska aliantów zachodnich, lecz przez Armię Czerwoną. Fakt ten niósł za sobą daleko idące konsekwencje polityczne. Grupa oficerów Komendy Głównej AK, skupionych wokół generałów Leopolda Okulickiego ps. „Kobra” i Tadeusza Pełczyńskiego ps. „Grzegorz”, zaczęła forsować koncepcję wywołania powstania w Warszawie.
Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Była to największa operacja militarna Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic Warszawy, niewielki obszar prawobrzeżny miasta, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Każdego roku 1 sierpnia upamiętniamy bohaterów tamtych dni.
W tym roku, obchody będą skromne. Tradycyjnie o godzinie 17:00 spotkamy się na ul. Waryńskiego, gdzie pod tablicą pamiątkową władze Powiatu i Miasta złożą kwiaty.
O godzinie 18:00 na placu Jana Pawła II nastąpi symboliczne otwarcie wystawy plenerowej przygotowanej przez Muzeum Dulag 121. Wystawa nosi tytuł „Solidarność i wsparcie. Pomoc dla ludności Warszawy i okolic, wypędzonej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu”. Na Placu Jana Pawła II będziemy mogli również wysłuchać odtworzonego z głośników koncertu „Powstanie Warszawskie w pieśni i w piosence”.

Artykuł Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Powrót do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach

Od 27 lipca rodzice będą mogli korzystać z zasiłku na zasadach ogólnych, czyli np. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia.

Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Artykuł Powrót do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego

25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Zgodnie z nowymi zasadami więcej osób będzie mogło uczestniczyć w imprezach organizowanych w obiektach sportowych na wolnym powietrzu (m.in. na otwartych lub półotwartych stadionach, z miejscami siedzącymi lub bez). Obowiązująca dotychczas zasada udostępnienia do 25 proc. liczby miejsc na widowni zostanie zastąpiona regułą udostępnienia do 50 proc. liczby miejsc (uczestnicy będą zajmować co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie). W przypadku braku wyznaczonych miejsc o 0,5 m zmniejszono odległość, jaka musi być zachowana między widzami. Obecnie dystans ten wynosi 1,5 m. Uczestnicy imprez są wciąż zobowiązani do zakrywania ust i nosów.

Organizatorzy wydarzeń w kinach, teatrach, salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych, amfiteatrach i muszlach koncertowych – tak jak do tej pory – będą mogli udostępniać maksymalnie 50 proc. liczby miejsc, czyli co drugie miejsce na widowni. W przypadku braku wyznaczonych miejsc odległość między widzami lub słuchaczami będzie musiała wynosić 1,5 m. Wciąż obowiązuje zasada zakrywania nosów i ust przez uczestników wydarzeń.

W przypadku imprez plenerowych od 17 lipca obowiązują zasady zapewnienia co najmniej 5 mkw. na osobę, wyznaczenia znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu oraz wyraźnego oddzielenia i oznaczenia terenu dla widowni, aby uniemożliwić mieszanie się publiczności np. ze spacerowiczami. Uczestnicy imprez plenerowych muszą zachowywać 1,5-metrową odległość od siebie, a także zakrywać nosy i usta, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

MKiDN przypomniało również, że obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Nowe, liberalniejsze regulacje dotyczą też między innymi organizacji targów czy wystaw (nowy limit 2,5 mkw. na osobę, nie licząc obsługi, zamiast 4,5 mkw.) a także wstępu do aquaparków.

Artykuł Zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podsumowanie pierwszego turnusu akcji „Lato w mieście 2020”

Zakończył się właśnie pierwszy turnus  akcji „Lata w mieście 2020”.  Możliwość zorganizowania całego przedsięwzięcia odbyła się po zgłoszeniu i akceptacji Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Od godziny 8:00 do godziny 16:00 zajęcia odbywały się w szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 4,
Szkoła Podstawowa nr 9,
Szkoła Podstawowa nr 10.

W czasie półkolonii dzieci miały zapewniony obiad oraz podwieczorek. Każdy uczestnik na zakończenie akcji otrzymał pamiątkowy dyplom.

Podczas dwóch tygodni półkolonii zostały zorganizowane zajęcia i wycieczki, które umiliły wszystkim dzieciom wakacyjne chwile.
Były to : zajęcia integracyjne, filmy dla dzieci, quizy, pogadanki, warsztaty językowe, warsztaty czytelnicze, zawody sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia terapeutyczne, kalambury, zajęcia muzyczne, gry matematyczne.

We współpracy z instytucjami miejskimi  zostały przeprowadzone następujące warsztaty :

 • wystawy ZTL w CKiS w Pruszkowie , zajęcia przyrodnicze w Parku Potulickich ,pokazy filmowe.
 • Straż Miejska „Bezpieczne wakacje”/ „Zmiany klimatu i ochrona środowiska”, Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego
 • Czytanki – spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • Warsztaty językowe (Książnica),
 • Warsztaty z pierwszej pomocy (Miejska Biblioteka Publiczna),
 • MOK – warsztaty
 • Zespół Tańca Pruszkowiacy – wystawa,
 • CKiS – ścianka wspinaczkowa, kino,
 • Teatr Maska z Krakowa (Książnica) – spektakle teatralne.
 • MOPS – zajęcia terapeutyczne.
 • Warsztaty z pierwszej pomocy (Miejska Biblioteka Publiczna),

W obecnym tygodniu lato trwa w SP5  od 27 lipca do 7 sierpnia w SP2.

 

Artykuł Podsumowanie pierwszego turnusu akcji „Lato w mieście 2020” pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej

19 czerwca 2020 roku została podpisana umowa na budowę ul. 1-go Sierpnia i rozbudowę ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin realizacji inwestycji przypada na 30 października 2020.

Zakres prac wynikający z zamówienia:

Budowa drogi gminnej ul. 1-go Sierpnia o długości ok. 280 m i szerokości jezdni 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową zatok postojowych z 55 miejscami parkingowymi o wymiarach 2,5×5,0 m oraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rozbudowa ulicy Plantowej na odcinku ok. 40 m o nawierzchni z kostki wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m,
-budowa przejazdu kolejowego przez istniejący tor WKD o nawierzchni betonowej z płyt prefabrykowanych, –
-budowa odwodnienia ulicy (kanał deszczowy ø315 dł. 81,4 mb, wpusty deszczowe 8 szt., studzienki kanalizacyjne 4 szt.),
-budowa oświetlenia ulicznego (ułożenie kabli ok. 102 mb, 4 szt słupów),
-budowa kanału technologicznego (ok 270m, 7 studni teletechnicznych).

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Plantowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zatokach parkingowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dokumentacja techniczna.

 

Artykuł Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmiana repertuaru „Pruszkowskiego Kina Letniego”

Dziś o godzinie 21:30 widzimy się w Park Kultury i Wypoczynku „Mazowsze” na kolejnym seansie Pruszkowskiego Kina Letniego. Z przyczyn niezależnych od nas nie zobaczymy zaplanowanego wcześniej filmu pt. „Amadeusz”.

Przeniesiemy się za to do Grecji, gdzie rozgrywa się akcja filmu pt. „Mama Mia!”, w którym główną rolę grają Meryl Streep, Pierce Brosnan i Amanda Seyfried.

Życzymy Wam miłego, pełnego wakacyjnego uśmiechu wieczoru przy ponadczasowych hitach zespołu ABBA, które są ścieżką dźwiękową filmu

Artykuł Zmiana repertuaru „Pruszkowskiego Kina Letniego” pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Informacje wymagane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja MBP;

* BYŚ Zakład Odzysku Surowców Wtórnych, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa – instalacja MBP;

* P.U. HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, Nadarzyn – instalacja MBP;

* REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa – instalacja MBP;

* PPHU LEKARO – instalacja MBP – gmina Wiązowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja do kompostowania – mobilny komposter;

* SATER OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku – składowisko odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku, ul. Johna Lenona 4, 05-400 Otwock.

POZIOMY RECYKLINGU

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Pruszków Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) informujemy, że w roku 2018 Gmina Pruszków osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,02 % (wymagany poziom: poniżej 40 %),
– Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,43 % (wymagany poziom: co najmniej 30 %),
– Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom: 50 %).
W roku 2018 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2018 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
JARPER Sp. z o.o.
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz 30,54% 2,39% Nie dotyczy
Tadeusz Rutkowski 5,01% 0,00% Nie dotyczy
SIR-COM Wywóz Nieczystosci Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski 33,87% 0,00% Nie dotyczy
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska 34,77% 0,00% Nie dotyczy
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.
Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN 33,40% 0,00% 50,67%
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami
SUEZ Polska Sp. z o.o. Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00%
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. 31,53% 0,00% 100%
Partner Sp. z o.o.
FCC Polska Sp. z o.o.
REMONDIS Sp. z o.o. 64,07% 0,00% Nie dotyczy
Partner Dariusz Apelski
P.U.Hetman Sp. z o.o. 34,21% 0,00% 100%
Eko-Hetman Sp. z o.o. 13,98% 0,00% Nie dotyczy
Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
Aminex Sp. z o.o. 23,91% 0,00% Nie dotyczy
Zakład Zieleni Sp. z o.o.
Adam Mulik
FAGUS Sp. z o.o.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

CZWARTEK – PIĄTEK 10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów
czynne: 9.00-14.00
• przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca
• obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca.

Artykuł Informacje wymagane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej