Chcą budować sto metrów od Jeziorka Czerniakowskiego

Chcą budować sto metrów od Jeziorka Czerniakowskiego

Spadkobiercy działki przy Jeziorku Czerniakowskim chcą postawić tam wysoki blok z podziemnym garażem zaledwie 130 metrów od brzegów zbiornika. Okoliczni mieszkańcy protestują, obawiając się, że inwestycja zaburzy stosunki wodne i przypieczętuje wyschnięcie akwenu. 

Tak blisko Jeziorka Czerniakowskiego jeszcze nikt nie budował. Ostatnia duża inwestycja w tej okolicy –  trzy apartamentowce firmy Marvipol przy Bernardyńskiej 16 – powstała 500 metrów od brzegów zbiornika. Tym razem ma być to już tylko 130 metrów od akwenu i ok. 55 m od granicy rezerwatu.

Blok o maksymalnej wysokości 40 metrów, czyli 12 kondygnacji, ma powstać przy ulicy Gołkowskiej, tuż przy luksusowym klubie sportowym Sinnet.  Główna bryła jest planowana na działce zajmowanej obecnie przez dziki parking obok kiosku Ruchu (na wylocie ul. Św. Bonifacego). Zjazd do podziemnego parkingu pochłonie natomiast połowę graniczącego z tą działką, ogrodzonego i utwardzonego parkingu klubu Sinnet.

Mieszkańcy bez parkingu, rezerwat bez wody?

– Nie chcemy tego bloku w tym miejscu – mówi Gabriela Wojciechowska, lokalna aktywistka, mieszkająca w okolicy. – On tu nie pasuje z kilku powodów. Po pierwsze, zabierze mieszkańcom tamtejszego osiedla Bernardyńska 80 miejsc do parkowania, których już dziś jest dramatycznie mało – mówi Wojciechowska. Przewiduje, że część właścicieli aut z braku innej opcji zacznie na stałe parkować na znajdujących się o kilkaset metrów dalej ulicach Koronowskiej i Jeziornej, położonych na starej domkowej Sadybie.

Wojciechowska zwraca też uwagę na to, że działka znajduje się dokładnie na linii przebiegu korytarza wymiany powietrza oznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. To może utrudnić przewietrzanie miasta i pozbywanie się z niego smogu. Najcięższy i jej zdaniem najważniejszy argument mieszkanka Bernardyńskiej wysuwa na koniec. Wskazuje, że działka przeznaczona pod zabudowę leży zaledwie 130 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i ok. 55 m od granicy terenu objętego tzw. ochroną czynną, czyli terenu Rezerwatu. – Czy zezwolenie na budowę 40-metrowego budynku wraz z garażem, zjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną tak blisko rezerwatu nie stoi w jawnej sprzeczności z deklaracjami Miasta odnośnie priorytetu ochrony hydrologicznej jeziora? – pyta.

Wojciechowska nie jest w swoim sprzeciwie odosobniona. Podobnego zdania jest spółdzielnia mieszkaniowa Energetyka, granicząca z terenem inwestycji. W oficjalnym piśmie z 20 sierpnia 2018 roku spółdzielcy wyrazili swój sprzeciw, wskazując, że działka inwestycyjna położona jest w otulinie Rezerwatu Przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” a to objęte jest ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Zarząd spółdzielni wyrażał też obawę, że „nowe inwestycje spowodują degradację biologiczną rezerwatu i zdeformowanie ładu przestrzennego osiedla”.

Mieszkańcy masowo podpisują petycję

Choć sprawa nie jest nowa, protest przeciwko planowanej zabudowie dopiero teraz przybiera konkretną formę. Wspólnoty z bloków przy Bernardyńskiej oraz spółdzielnia Energetyka zbierają właśnie podpisy mieszkańców pod krótką petycją adresowaną do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.  – Odzew mieszkańców osiedla Bernardyńska jest niebywały – mówi Joanna Dembowska, radna dzielnicy Mokotów, która współ-koordynuje akcję. – Kilka dni po rozpoczęciu akcji, na dziś mamy już 400 podpisów mieszkańców – dodaje. – My też się przyłączamy do zbierania podpisów, wykładając listy w sadybiańskich restauracjach Nabo i Zegarmistrzowska – wtóruje Jerzy Piasecki, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba. – Sprawę poruszymy też na najbliższym spotkaniu zespołu roboczego w ratuszu ds. Jeziorka Czerniakowskiego – zapowiada.  

Jest to już trzecia duża akcja protestacyjna mieszkańców i organizacji pozarządowych w obronie Jeziorka Czerniakowskiego. W lipcu tego roku Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba zebrało ponad 9 tysięcy podpisów pod petycją w tej sprawie i doprowadziło do powstania zespołu roboczego w stołecznym ratuszu do spraw ratowania rezerwatu. Wcześniej, w czerwcu 2018 roku pod podobną petycją przeciw zabudowie otuliny Jeziorka i wprowadzeniu planu miejscowego dla Czerniakowa Południowego podpisało się w Internecie 6,5 tysiąca osób.  Z kolei w styczniu 2010 roku, pod dokumentem z żądaniem uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz kontroli wewnętrznej w stołecznym Biurze Architektury zebrano 1711 pisemnych podpisów. Ten ostatni protest był wynikiem planów budowy kompleksu trzech apartamentowców Marvipolu pod nazwą Apartamenty Mokotów Park przy Bernardyńskiej 16.

Jak zapowiada radna Joanna Dembowska, najnowsza petycja wraz z podpisami ma trafić na biurko prezydenta miasta najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Petycja do Prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego

 

My, mieszkańcy Mokotowa i Warszawy, protestujemy przeciw decyzji o dopuszczeniu na działce 5/3 ( nr obrębu 1-05- 12) budowy dwunastopiętrowego budynku wraz z garażem podziemnym i zjazdem. Tego typu zabudowa w odległości ok. 130 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i ok. 55 m od granicy terenu objętego tzw. ochroną czynną, czyli terenu Rezerwatu, w naszej ocenie może wpływać na równowagę obiegu wód podziemnych i wód opadowych zasilających jezioro. Inne wysokie budynki zbudowane tu w latach 70. nie mają garaży podziemnych, a w płytszych niż garaż piwnicach latami utrzymywała się stojąca woda (m. in. Bernardyńska 2, 4 i 7).

 

Nasz niepokój budzi także fakt, że teren inwestycji znajduje się ściśle w obrębie wilanowskiego klina napowietrzającego, a obliczenia pokazują, że pas wzdłuż Wisły i jej starorzeczy powinien być wolny od wysokiej zabudowy.

 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wystąpiło co prawda do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię środowiskową i uzyskało zgodne z prawem „uzgodnienie”, ale uzgodnienie to uzyskało przez niezajęcie przez RDOŚ stanowiska w terminie 21 dni od otrzymania pisma do wglądu.

 

Uważamy za niedopuszczalne, że organ wydający decyzje o warunkach zabudowy oparł się wyłącznie na analizie odziaływania inwestycji na środowisko opracowanej przez komercyjny podmiot na zlecenie inwestora, podczas gdy instytucja publiczna powołana do ochrony rezerwatu uchyliła się od odpowiedzi i nie zajęła stanowiska.

 

Pamiętajmy, że w perspektywie zmian klimatu, Jeziorko Czerniakowskie to nie tylko chroniony prawem rezerwat przyrody posiadający unikalne zasoby fauny i flory, lecz także cenny element ekosystemu Warszawy, łagodzący dobowe i roczne amplitudy temperatur i awaryjny zasób wód dla miasta.

 

Zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie z prośbą o niedopuszczenie do realizacji w/w inwestycji (nr decyzji 015518). Prosimy także o monitorowanie innych decyzji warunkowej zabudowy na obszarach otuliny rezerwatu, nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Czerniakowa Południowego.

 


Czytaj dalej

Ruszyły nowe dotacje na likwidację kopciuchów. Przyjdź na spotkanie, aby poznać szczegóły

Ruszyły nowe dotacje na likwidację kopciuchów. Przyjdź na spotkanie, aby poznać szczegóły

Po dotacje na wymianę pieca zgłosiło się w tym roku już ponad 600 warszawiaków. Dlaczego dotacje rozchodzą się jak świeże bułeczki i jak na tym skorzystać dowiedzą się mieszkańcy starej Sadyby na spotkaniu w najbliższą środę. 

– Sfinansujemy nawet do 100% kosztów – zapowiada dyrektor Justyna Glusman ze stołecznego ratusza, odpowiedzialna za przeciwdziałanie smogowi. Dofinansowanie oferowane przez miasto wynosi od 12 do 200 tysięcy złotych, zależnie od źródła energii (gaz, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródła energii).

Dotacja ma za zadanie całościowo rozwiązać problem związany z pozbyciem się nieekologicznego źródła ciepła. Widać to na przykładzie wymiany na instalację gazową. – Dotacja pokrywa wszystkie koszty przyłączenia do sieci gazowej – dowodzą wiceburmistrz Wawra Jacek Wiśnicki i aktywista podpisujący się pseudonimem Smog Wawerski. I wymieniają wszystkie składowe pokrywane przez dotację: projekt przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie przyłącza, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (100 zł/m2, do 10 tys zł), zakup i montaż kotła gazowego, zakup i montaż wkładu kominowego. W efekcie, dzięki dotacji do 22 tysięcy złotych właściciele domów będą mogli uzyskać darmowe przyłączenie do sieci gazowej.  W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej kwota wsparcia może być jeszcze większa i sięgnąć aż 40 tysięcy złotych.

Dyrektor Glusman deklaruje, że najbardziej atrakcyjna suma przewidziana jest na 2019 i 2020 r. Potem kwota dotacji będzie stopniowo coraz mniejsza.

Bardzo atrakcyjna kwota dotacji, znacznie wyższa od poprzednich, oraz fakt że używanie pozaklasowych kotłów, pieców i kominków będzie zabronione w Warszawie od 1 stycznia 2023 roku, spowodowały lawinę zgłoszeń. – Na dziś mamy już w tym roku 643 wnioski. Dla porównania – w ubiegłym roku było ich 490, a dwa lata temu 402 – powiedział nam dziś Jacek Kisiel, zastępca dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w urzędzie miasta. – Tempo zgłoszeń przyspieszyło po 23 października 2019, kiedy uruchomiliśmy nowy program dotacyjny. Liczymy, że do końca roku zbierzemy 800 wniosków od mieszkańców Warszawy – dodał.

O tym, co można wymienić, za jaką kwotę i jak krok po kroku wygląda proces uzyskania dotacji i przyłącza nowego źródła energii, dowiedzą się mieszkańcy starej Sadyby na specjalnym spotkaniu w szkole podstawowej 115 przy Okrężnej 80. W środę o 18.00 czekali tam będą na nich wspominany wicedyrektor Jacek Kisiel oraz naczelnik wydziału dotacji Joanna Starska, reprezentujący stołeczne Biuro Ochrony Powietrza.

Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba z pomocą mokotowskiej radnej Joanny Dembowskiej.


Czytaj dalej

Sadyba wspomina swoich znanych mieszkańców. Odeszli w ostatnim roku

Sadyba wspomina swoich znanych mieszkańców. Odeszli w ostatnim roku

Od ostatniego święta zmarłych warszawska stara Sadyba stała się uboższa o kilku wspaniałych ludzi. 

Byli nietuzinkowi. Wszyscy mieszkali na warszawskiej starej Sadybie. Odeszli w ostatnim roku.

Przypominamy ich sylwetki: reżyser filmowy Ryszard Bugajski, skarbnica wiedzy o przedwojennej Sadybie i córka jej założyciela Barbara Piotrowska, aktorka Zofia Czerwińska, współzałożyciel klubu sportowego Delta Warszawa Kazimierz Wijata, oraz ojciec polskiego designu Lubomir Tomaszewski.

Ryszard Bugajski – zm. 7 czerwca 2019 (76 lat)

Reżyser filmowy i telewizyjny, który przeszedł do historii polskiej kinematografii jako twórca słynnego „Przesłuchania” z Krystyną Jandą w roli głównej. Jak pisze serwis Culture, antysystemowy obraz zrealizowany w okresie stanu wojennego na wiele lat trafił na cenzorskie półki, z których zdjęto go dopiero w 1989 roku. Kolportowane nielegalnie na kasetach VHS „Przesłuchanie” było jednym z najgłośniejszych „nieistniejących” filmów nakręconych nad Wisłą, a po politycznym przełomie 1989 roku zdobywało nagrody na festiwalach w Gdyni i Cannes.

„Utarło się, że jestem specjalistą od esbeków i tajnych służb” – mówił po latach reżyser, który o mechanizmach władzy i psychologicznym uwikłaniu w komunizm mówił także w swych ostatnich filmach: „Układzie zamkniętym” oraz „Zaćmie”.

Ryszard Bugajski zmarł po długiej chorobie w swoim domu na Sadybie.

Barbara Piotrowska – zm. 22 maja 2019

Córka jednego z założycieli przedwojennego Miasta Ogrodu Sadyba i adiutanta Piłsudskiego, pułkownika Feliksa Kamińskiego.

Jej zdjęcie z dzieciństwa (kiedy dosiada lamę w zoo w 1937) zdobi okładkę książki „Banany z cukru pudru” poświęconej Sadybie. Z wielką życzliwością dzieliła się swoimi wspomnieniami i zdjęciami z początków starej Sadyby.

Trzy lata przed śmiercią, w styczniu 2016, Barbara Piotrowska udzieliła wywiadu Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspominając czasy Powstania Warszawskiego, opowiadała również o wojennej Sadybie. Na ostatnie pytanie wywiadu „Czy ta wojna tak ludzi hartowała, że tak jak pani opowiada, traciło się wszystko z dnia na dzień…” odpowiedziała: To nie było ważne. Życie było [ważne].

Cały wywiad: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/barbara-piotrowska,3505.html

Zofia Czerwińska – zm. 13 marca 2019 (85 lat)

Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Zdobyła popularność rolą Zofii Nowosielskiej w serialu telewizyjnym Czterdziestolatek (1975–1978). Popularność przyniosły jej też role w kultowych dziś filmach: Rejs (1970), Poszukiwany, poszukiwana (1972), Miś (1980), Och, Karol (1985) oraz w serialu Alternatywy 4 (1983). Od 2008 roku do miesiąca przed śmiercią grała w serialu Świat według Kiepskich.

Przez wiele lat Zofia Czerwińska mieszkała w domu przy Okrężnej na Sadybie. Po jej wyprowadzce, willę wynajmował dziennikarz i pisarz Mariusz Szczygieł. Wspólne miejsce zamieszkania stało się pretekstem do zawiązania między nimi przyjaźni, która przetrwała 30 lat aż do jej śmierci. – Ja tam wcześniej mieszkałam, bo ten dom zbudował mój wujek, który zresztą nigdy się tam nie wprowadził, bo ciotka tego nie chciała. Wobec tego sprzedała dół panu Stefanowi Sapińskiemu – wyznała Czerwińska we wspólnym wywiadzie dla portalu polki.pl.

Zofia Czerwińska zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019, zaledwie miesiąc po zakończeniu zdjęć do seriali Świat według Kiepskich.

Kazimierz Wijata – zm. 23 stycznia 2019 (75 lat)

Jeden z założycieli sadybiańskiego klubu piłkarskiego Delta Warszawa. Był z klubem na dobre i na złe, kibicując mu aż do śmieci. Jako kierownik Delty był świadkiem narodzin gwiazdy. 30 kwietnia 2005 roku na stadionie Delty przy ulicy Jeziornej 2 wtedy jeszcze 16-letni Robert Lewandowski zdobył swoją pierwszą bramkę w seniorskiej karierze podczas 4-ligowego meczu między drużynami Delty i KS Łomianki. Wijata był też tym, który ogłosił rozpad świetnie rokującej drużyny Lewandowskiego w czerwcu 2005.

O śmierci swojego nestora, Kazmierza Wijaty, poinformował jako pierwszy klub Delta Warszawa w mediach społecznościowych. Pod smutną wiadomością Delty Warszawa na Facebooku szybko pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy. – To Kazio spowodował, że jestem w K.S. Delta Warszawa, on też spowodował, że pokochałem ten klub tak jak on – całym sercem. Kaziu będę robił wszystko aby nasz klub był wielki! – napisał obecny prezes Delty, Andrzej Trzeciakowski. Z kolei Maciej Rybaczuk, jeden z największych piłkarskich talentów, które przewinęły się przez Deltę, skomentował: – Oddany człowiek jednemu klubowi całym sobą. Myślę że był dumny i zadowolony z tego co robił.. I mam nadzieję że doceniany przez dzieciaki i szefostwo klubu. Wielka szkoda bo takich ludzi jest mało w tym kraju a przynajmniej ja znam niewielu.

Dzięki wspomnieniom, jakie opublikował na naszym portalu, wiemy, jak wyglądało życie klubu i mieszkańców starej Sadyby w latach 1950-70. Kazimierz Wijata był nie tylko oddanym i cenionym działaczem klubu Delta Warszawa, ale również skarbnicą wiedzy o dawnej Sadybie. Jego wspomnienia, spisane przez Andrzeja Trzeciakowskiego, zamieściliśmy na naszym portalu w 2016 roku. Opowiadał w nich m.in. o tym, jak bawili się młodzi ludzie na Sadybie w latach 50., o potańcówkach przy WOPR-ówce, o krowach wypasanych na boiskach Delty. Linki do wspomnień Kazimierza Wijaty zamieszczamy poniżej.
Wspomnienia Kazimierza Wijaty o Sadybie:

Młoda Sadyba potrafiła się bawić
 http://sadyba24.pl/jcontentxmipsum-potenti-leo-malesuada-amet-sociis-nascetur-variusxm/item/1073-m%C5%82oda-sadyba-potrafi%C5%82a-si%C4%99-bawi%C4%87

Potańcówki sprzed lat, czyli „dechy” na starej Sadybie
 http://sadyba24.pl/jcontentxmipsum-potenti-leo-malesuada-amet-sociis-nascetur-variusxm/item/1046-pota%C5%84c%C3%B3wki-sprzed-lat-czyli-%E2%80%9Edechy%E2%80%9D-na-starej-sadybie

Ogródki działkowe na Sadybie – nieznana historia
 http://sadyba24.pl/jcontentxmipsum-potenti-leo-malesuada-amet-sociis-nascetur-variusxm/item/1312-ogr%C3%B3dki-dzia%C5%82kowe-na-sadybie-%E2%80%93-nieznana-historia

Jak krowy grały w piłkę
 http://sadyba24.pl/jcontentxmipsum-potenti-leo-malesuada-amet-sociis-nascetur-variusxm/item/1097-jak-krowy-gra%C5%82y-w-pi%C5%82k%C4%99

Lubomir Tomaszewski – zm. 15 listopada 2018 (95 lat)

Ojciec polskiego designu, legendarny twórca figurek i serwisów kawowych z Ćmielowa. Na świecie nazywany był „rzeźbiarzem i malarzem ruchu”. W Polsce, z której wyjechał do USA w 1966 roku, zasłynął jako twórca nowoczesnego designu. To on, pracując w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, zaprojektował porcelanowe figurki, które od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zdobiły większość polskich mieszkań: „Kobieta w spodniach”, „Arabka”, „Dama z lustrem”, „Arabka”, „Wielbłąd”, „Kiwi” – to te najbardziej popularne i znane. Ale mało kto pamiętał, że nazywał się Lubomir Tomaszewski. Jego rzeźby trafiały do kolekcji Rockefellerów, Onasisa, Białego Domu.

Artysta po raz pierwszy zetknął się z Sadybą w czasie wojny. Tu zastał go wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 roku. – Dostaliśmy wiadomość, że mamy się stawić do swoich jednostek. Moja jednostka była na Sadybie Czerniaków i po prostu przyjechałem tramwajem. Tramwaj był zupełnie pusty. Nie wiem, może to był ostatni tramwaj, który wtedy jechał, i stawiłem się tam, do tej mojej jednostki. Porucznik „Roman” był dowódcą. (…) To było w domku. Jest takie małe Jeziorko Czerniakowskie. To domek, który był prawdopodobnie jednym z pierwszych domków w stosunku do tego Jeziora Czerniakowskiego. On [„Roman”] mieszkał tam z rodziną – wspominał po latach w wywiadzie dla archiwum Powstania Warszawskiego.

Lubomir Tomaszewski walczył w batalionie „Oaza” na Sadybie i Mokotowie. Był dowódcą pancerschreka, rusznicy przeciwpancernej z rury kanalizacyjnej. Za zniszczenie niemieckiego pojazdu pancernego został odznaczony Krzyżem Walecznych. W latach 1950. i 60. wybudował dom, mieszkał i tworzył przy Jeziornej na starej Sadybie, gdzie wciąż mieszka jego pierwsza żona. Zmarł w Stanach Zjednoczonych.


Czytaj dalej

Ruszyła budowa pierwszego w Polsce domu dla osób z chorobą nowotworową

Ruszyła budowa pierwszego w Polsce domu dla osób z chorobą nowotworową

W ostatni czwartek przy Jeziorku Czerniakowskim wbito pierwszą łopatę pod budowę domu dziennego pobytu dla osób z chorobą nowotworową. 

– Rozpoczęliśmy budowę domu dla Fundacji JESTEM – poinformowała nas w ostatni piątek prezes sadybiańskiej fundacji Jestem, Izabella Dembińska. Na działce 920 m2 przy ul. Sławkowskiej 7 powstaje dom dziennego pobytu dla osób onkologicznie chorych i ich rodzin o powierzchni 360 m2. Dom ma służyć  chorym od momentu diagnozy, poprzez całe leczenie onkologiczne oraz po jego zakończeniu.

– Będzie to ciepłe, miłe, rodzinne miejsce spotkań, w którym każdy powinien czuć się dobrze – zapowiada pomysłodawczyni ośrodka. – Centralnym miejscem domu będzie kuchnia, w której będziemy mogli wspólnie przygotowywać posiłki i zasiąść do stołu – dodaje. W domu dziennego pobytu przy Sławkowskiej będzie również duża 70-metrowa sala do gimnastyki oraz gabinety lekarskie i do fizjoterapii. 

Projekt domu wykonało w prezencie biuro architektoniczne Girtler&Girtler. Wykonawcą domu jest firma Sylen, a konkretnie Wiesław Kulig, natomiast nad jakością budowy będzie czuwał inspektor nadzoru budowlanego Maciej Rzeczkowski. 

Prace przy stanie surowym mają trwać przez całą zimę. – Na razie podpisaliśmy umowę z firmą Sylen na stan surowy otwarty, który ma się zakończyć najpóźniej do 21 lutego 2020 – mówi Dembińska. – W marcu będziemy wstawiali okna i ruszymy do dalszych prac budowlanych – obiecuje. Fundacja Jestem wciąż potrzebuje środków na sfinansowanie budowy, w tym na okna, których ma być bardzo dużo. Chętni mogą pomóc wpłacając darowizny na konto fundacji 97 1160 2202 0000 0002 3020 0525.


Czytaj dalej

Mokotów znów tonie w śmieciach

Mokotów znów tonie w śmieciach

Mieszkańcy Mokotowa skarżą się na zalegające śmieci, brak dostatecznej informacji i kontaktu z operatorem wywozu śmieci – konsorcjum Remondis-Suez Polska. O zażegnanie kryzysu śmieciowego w dzielnicy prosi burmistrza Mokotowa, dzielnicowa radna, Melania Łuczak z Miasto Jest Nasze. 

Zmiana operatora wywozu śmieci na Mokotowie znów powoduje perturbacje z terminowym wywozem śmieci. Zaalarmowana przez mieszkańców dzielnicy, temat podjęła mokotowska radna, Melania Łuczak. W piśmie do burmistrza Mokotowa, datowanym na 15 października, wskazuje na przypadki nieterminowego odbioru śmieci, braku informacji i możliwości kontaktu z nowym operatorem, braku pojemników do segregowania odpadów. Na potwierdzenie swoich słów załącza zdjęcia.

Jak sprawdziliśmy z kilkoma mieszkańcami starej Sadyby, na tym osiedlu domów jednorodzinnych także istnieją kilkudniowe zaległości z odbiorem frakcji szkła. 

Pełną treść apelu radnej do burmistrza Mokotowa publikujemy poniżej.

Apel radnej

Szanowny Panie Burmistrzu

otrzymuję od mieszkańcówna Mokotowie codziennie znaczącą ilość zgłoszeń o braku sprawnego wywozu śmieci na skutek zmniejszenia dni, w których są wywożone śmieci na Mokotowie przez nowego operatora Remondis-Suez Polska. Przez przypadek mieszkańcydowiadująsię, że MPO nie jest już operatorem na Mokotowie, pomimo tego, że wstępnie przetarg wygrał operator Lekaro, a potem po złożeniu odwołania przejęło Mokotówoperator  MPO. Wszystko działo się z ogromnym opóźnieniem, bo terminy ogłoszeniawyników przetargów na wywóz śmieci w dzielnicach były przesuwane od początku roku. Teraz okazuje się, że znowu zmienił się operator i jest to konsorcjum Remondis-Suez Polska. Mieszkańcy są zdezorientowani i dowiadują się o tym fakcie przez przypadek gdy zgłaszają zalegające  śmieci.

W poprzednim roku najpierw operatorem na Mokotowie  była firma Lekaro, rok temuw wakacje  był rozpisany nowy przetarg, do którego  nikt się nie zgłosił oprócz  operatoraMPO. To spółka miejska, wiec przykaz poszedł z góry. MPO miało 3 tygodnie na przejęcie całej dzielnicy. Było to niezwykle trudne zadanie, a skutki były w znaczącymstopniu widoczne, dodatkowopanowały upały i odór rozkładających śmieci był nie do wytrzymania. Od tego czasu śmieci wciąż nie są wywożone w sprawny sposób. Mokotówma 300 000 mieszkańców (tyle co Katowice).Żaden operator nie jest w stanie w sprawny sposób ogarnąć w krótkim czasie takiej ilości odpadów, tym bardziej dziwi, że odbyła się ponowna zmiana operatora wywozu śmieci na Mokotowie.

Gdy mieszkańcy  pytają teraz  o wywóz  śmieci, który nie odbywa się w zadowalający sposób, nikt nie potrafi odpowiedzieć co się dzieje. Gdy dzwonią do firmy Remondis uzyskują informacje, żeby zadzwonić do firmy Suez Polska, z którą zawarli konsorcjum. Przez cały dzień nikt nie odbiera telefonu pod numeremZ2 558 06 97. Nie ma możliwościzgłoszenia reklamacji oraz ustalenia terminu odbioru. Dodatkowo brakuje pojemników do sortowania wszystkich sekcji śmieci według nowych zasad obowiązujących od1 stycznia 2019 r.

Harmonogram wywozu śmieci, który otrzymali mieszkańcy przy uI. Pory 61 od konsorcjum Remondis-Suez Polska zapowiada duże problemy, ponieważ w znaczącysposób  została ograniczona liczba dni, w których są odbierane śmieci _ ma to się odbyćraz w tygodniu dla wszystkich frakcji. Tak jest również w innych miejscach. Poprzednio (Lekaro i MPO) wywóz śmieci zmieszanych odbywał się trzy razy w tygodniua segregowanych dwa razy w tygodniu. Zamiast trzech wywozóww tygodniu będzie już tylko jeden. Przy ul. Żaryna brakuje pojemnikówna papier, szkło i bio (fot. nr 1), a przy ul. Bałuckiego brakuje niebieskich pojemników na papier. Przy ul. Kazimierzowskiej wylewają się śmieci z pojemników. Kolejne zgłoszenia wyglądają tak jak na zdjęciu w załączniku  (fot. nr. 2). Przy metrze Racławicka jest teraz tylko pojemnik na odpady zmieszane i plastyk. Na Służewcu przy ul. Śniardwy  (fot. nr. 3) również wylewają się śmieci z altanki. Odbiór z zamkniętych  altan śmietnikowych często nie jestrealizowany (fot. nr. 4). Na Sadybie przy ul. Bonifacego śmieci w ogóle  nie są sortowane.

Panie Burmistrze,  od półtora roku sytuacja wywozem śmieci na Mokotowie nie jest uregulowana, segregowanie śmieci i wywóz powinny już najpóźniej od połowy tego roku funkcjonować bez problemów a tutaj dochodzi jeszcze w wielu miejscach brak informacji i transparentności co do obsługi wywozu śmieci na Mokotowie, gdzie mieszka największa ilość mieszkańców w Warszawie. Nie ma dostatecznych informacji pisemnych dla zarządców i wspólnot mieszkaniowych o nowym operatorze i nie ma kontaktu, aby złożyć reklamacje. Sytuacja powtarza się już trzeci raz w ciągu półtora roku, kiedy dzielnica nie ma sprawnego wywozu śmieci.  W dodatku dochodzą informacje, że sortownia firmyRemondis przy ul. Zawodzie nie jest w stanie przyjmować wszystkich śmieci.

Zwracam się do Pana Burmistrza w związku z powyższym o pomoc, aby

 1. zostały natychmiast przekazane informacje mieszkańcom, zarządcom, administratorom o nowym operatorze zajmującym się wywozem śmieci na Mokotowie oraz usprawnić kontakt, żeby moc złożyć reklamacje
 2. natychmiast zostały uporządkowane zalegające śmieci
 3.  natychmiast zostały uzupełnione pojemniki wszystkich sekcji do sortowania według nowych zasad  obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 4.  przeanalizować czy słuszne jest, zmniejszenie liczby dni wywożenia  śmieci dla prawidłowej obsługi  takiej ilości śmieci, zwłaszcza na dużych osiedlach mieszkaniowych
 5.  wzmożono działania informowania o nowych zasad segregacji śmieci obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz jakie śmieci mają trafić do poszczególnych sekcji i pojemników

Dołączam dokumentację fotograficzną.


Czytaj dalej

Zachodnia Sadyba też za opozycją

Zachodnia Sadyba też za opozycją

Mieszkańcy zachodniej Sadyby gremialnie poszli do wyborów, choć uzyskali gorszą frekwencję niż ich sąsiedzi ze wschodniej części osiedla. Na kogo zagłosowali? 

Komisja obwodowa nr 163 w szkole podstawowej 115 przy Okrężnej reprezentuje głos zachodniej części starej Sadyby, czyli tej, która leży między dwiema przelotówkami – Powsińską i Sobieskiego. Podobnie jak we wschodniej części osiedla, tu też zanotowano bardzo wysoką frekwencję, wynoszącą 78%. To dużo, choć mniej aż o 5% od wyników z okolic Jeziorka Czerniakowskiego.

Wyniki do Sejmu są na zachodniej części Sadyba bardzo podobne do tych ze wschodniej części. Różnice w wynikach partii wynoszą zaledwie kilka procent. Znaczące są natomiast różnice w wynikach głosowania do Senatu. Aż o 8 punktów procentowych gorszy wynik niż we wschodniej części Sadyby zanotował kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Lech Jaworski.  O 5% lepszy wynik uzyskała za to kandydatka bezpartyjna, Monika Jaruzelska i o 3% przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej, Barbara Borys-Damięcka.

Indywidualnie najlepsze wyniki w głosowaniu na zachodniej Sadybie uzyskali:

 1. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 607 głosów (37% wszystkich ważnych głosów)
 2. Jarosław Kaczyński (PiS) – 228 głosów (14% wszystkich ważnych głosów)
 3. Adrian Zandberg (SLD) – 165 głosów (10% wszystkich ważnych głosów)
 4. Władysław Bartoszewski (PSL) – 54 głosy
 5. Magdalena Biejat (SLD) – 46 głosów
 6. Janusz Korwin Mikke (Konfederacja) – 43 głosy
 7. Katarzyna Lubnauer (KO) – 36 głosów
 8. Dariusz Rosati (KO) – 36 głosów
 9. Michał Szczerba (KO) – 29 głosów
 10. Mariusz Kamiński (PiS) – 26 głosów


Czytaj dalej

Sadyba całym sercem za opozycją

Sadyba całym sercem za opozycją

Stara Sadyba przyćmiła ogólnokrajowy wynik PiS.  W tradycyjnym mateczniku Platformy Obywatelskiej za tzw. totalną opozycją głosowało ponad dwie trzecie wyborców.

Wyniki wyborów na starej Sadybie zupełnie nie odzwierciedlają tego, co zanotowano w skali całego kraju. Na tym zabytkowym stołecznym osiedlu wciąż zdecydowanie dominują Koalicja Obywatelska i partie lewicowe. Tak przynajmniej wynika z głosów, jakie padły w wyborach parlamentarnych w obwodzie nr 143 obejmującym wschodnią część osiedla od Powsińskiej do Jeziorka Czerniakowskiego.

Sejm – większość głosów dla Koalicji

Zdecydowanym zwycięzcą głosowania do Sejmu w obwodzie 143 została Koalicja Obywatelska. Zdobyła ona 543 głosy, co stanowi 51% wszystkich ważnych głosów.  Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z dwukrotnie gorszym wynikiem (254 głosy, tj. 24%). Na najniższym szczeblu podium stanął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zgromadził 177 głosów (16%). Dalsze miejsca zajęli: Konfederacja Wolność i Niepodległość z 53 głosami (5%) i Polskie Stronnictwo Ludowe z 37 głosami (3%). Brakujący 1% to różnice matematyczne.

Pod względem indywidualnych wyników, najwięcej głosów zgarnęli liderzy partii. Nietypowo ułożyły się wyniki dla kandydatów z listy SLD. Kandydatki tego ugrupowania, umieszczone na dalszych miejscach (4 – Magdalena Biejat, 3 – Anna Tarczyńska, 7 – Bożena Przyłuska) okazały się znacznie bardziej popularne od kandydatki wystawionej z numerem 2 (Anny Żukowskiej).  Warto również odnotować dobry wynik, jaki zanotował startujący z trzeciego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej Dariusz Rosati.  Przeskoczenie drugiej na liście Katarzyny Lubnauer może częściowo tłumaczyć to, że jeszcze kilka lat temu Rosati sam był mieszkańcem tego obwodu i wciąż jest tu dobrze pamiętany.

 1. Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) – 412 głosów (39% wszystkich ważnych głosów)
 2. Jarosław Kaczyński (PiS) – 170 głosów (16% wszystkich ważnych głosów)
 3. Adrian Zandberg (SLD) – 95 głosów (9% wszystkich ważnych głosów)
 4. Janusz Korwin Mikke (Konfederacja) – 33 głosy
 5. Dariusz Rosati (KO) – 24 głosy
 6. Magdalena Biejat (SLD) – 22 głosy
 7. Władysław Bartoszewski (PSL) – 21 głosów
 8. Mariusz Kamiński (PiS) – 17 głosów
 9.  Katarzyna Lubnauer (KO) – 17 głosów
 10.  Anna Tarczyńska (SLD) – 16 głosów

Senat – Borys-Damięcka nie daje szans konkurentom

Duża przewaga Koalicji Obywatelskiej nad innymi ugrupowaniami w Sejmie przeradza się w przytłaczającą w Senacie. Kandydatka KO, Barbara Borys-Damięcka zdobyła 622 głosy, tj. 59% wszystkich ważnych głosów w tym obwodzie. Lech Jaworski z PiS przekonał do siebie 257 osób, czyli 25% wyborców. Najsłabiej z trójki kandydatów do Senatu wypadła bezpartyjna Monika Jaruzelska, która zdobyła 168 głosów, co przekłada się na 16% wszystkich ważnych głosów.

Frekwencja pobiła rekord

Dane z godziny 17.00 już zapowiadały dobry wynik. Do tego momentu na wschodniej Sadybie przyszło głosować 59% uprawnionych wyborców. Ostateczny wynik okazał się przebić rekord. Na 1300 uprawnionych wyborców do lokalu wyborczego przy Jeziornej 5/7 zgłosiło się 1075 mieszkańców. Tym samym frekwencja wyniosła 83%.


Czytaj dalej

Wybory 2019: pełna lista kandydatów dla Mokotowa

Wybory 2019: pełna lista kandydatów dla Mokotowa

Na kogo zagłosować w najbliższych wyborach parlamentarnych? Jeśli wciąż nie wiecie, publikujemy pełną listę kandydatów, która pojawi się na kartach do głosowania na Mokotowie. 

Przygotowaliśmy pełne listy kandydatów do Sejmu z Warszawy z okręgu nr 19 oraz kandydatów do Senatu z Warszawy z okręgu nr 43. Polecamy je przejrzeć przed niedzielnym głosowaniem, aby w pełni świadomie wybrać swojego kandydata.

Okręg 19

Lista kandydatów nr 1: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 1. Bartoszewski Władysław Teofil, Chajęty, historyk
 2. Ojer Anna Małgorzata, Warszawa, ekonomista
 3. Staniszkis Joanna Maria, Warszawa, nauczyciel matematyki
 4. Stelmańska Izabela, Warszawa, dyrektor departamentu
 5. Helwing Stanisław Piotr, Konstancin-Jeziorna, manager
 6. Wąsowicz Michał Janusz, Warszawa, radca prawny
 7. Rakiel-Czarnecka Walentyna, Warszawa, menedżer artystyczny
 8. Flis-Kuczyńska Halina, Warszawa, dziennikarz
 9. Zawłocki Juliusz Jakub, Warszawa, geograf
 10. Sawicki Emil Krzysztof, Rybie, student
 11. Strąk Michał Stanisław, Warszawa, dyrektor wykonawczy
 12. Bogiel Teresa Maria, Warszawa, prezes
 13. Masłowski Wiktor Zbigniew, Warszawa, lekarz
 14. Łukasiewicz Adam Krzysztof, Warszawa, politolog
 15. Wasilewska Lucyna Gertruda, Warszawa, prezes
 16. Płowicz Marcin Tomasz, Warszawa, pedagog
 17. Bielski Karol Tomasz, Warszawa, dyrektor wykonawczy
 18. Dyduch Janusz, Warszawa, nauczyciel akademicki – nauki techniczne
 19. Garstka Tatiana Joanna, Warszawa, prezes
 20. Łazarski Roman, Warszawa, prawnik
 21. Panas Anna Józefa, Warszawa, wyższy urzędnik samorządowy
 22. Wyszyńska Teresa Maria, Warszawa, inżynier zootechniki
 23. Grudowska Agata Zofia, Warszawa, ekonomista
 24. Rutkowska Mirosława, Warszawa, wyższy urzędnik samorządowy
 25. Marecki Marek Antoni, Warszawa, lekarz
 26. Mazurek Aleksander Paweł, Warszawa, farmaceuta
 27. Owczarski Piotr Krzysztof, Warszawa, dziennikarz
 28. Kozubek Elżbieta Barbara, Warszawa, nauczyciel akademicki – nauki techniczne
 29. Misiejko Karolina, Warszawa, prawnik
 30. Pastewka Małgorzata Halina, Warszawa, architekt
 31. Nowosielski Kamil Ernest, Warszawa, naczelnik kierownik wydziału
 32. Wieczorek Katarzyna Agata, Sanniki, dyrektor departamentu
 33. Gołota Bożenna Jolanta, Warszawa, pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
 34. Czaplicki Zbigniew, Warszawa, dziennikarz
 35. Wróblewski Andrzej Wojciech, Warszawa, technik mechanik
 36. Mazurek Jerzy, Warszawa, historyk
 37. Choińska Alicja Elżbieta, Warszawa, reżyser teatralny
 38. Szymanek Piotr Ludomir, Warszawa, radca prawny
 39. Tyszczuk Sebastian Adrian, Warszawa, archeolog

Lista kandydatów nr 2: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 1. Kaczyński Jarosław Aleksander, Warszawa, prawnik
 2. Kamiński Mariusz, Warszawa, historyk
 3. Gosiewska Małgorzata Maria, Warszawa, poseł na Sejm RP
 4. Naimski Piotr Aleksander, Warszawa, biochemik
 5. Krajewski Jarosław Karol, Warszawa, politolog
 6. Lisiecki Paweł Jacek, Warszawa, historyk
 7. Gryglas Zbigniew, Warszawa, parlamentarzysta
 8. Tomaszewska Ewa, Warszawa, fizyk
 9. Kaleta Sebastian Jerzy, Warszawa, radca prawny
 10. Wypych Małgorzata Maria, Warszawa, adwokat
 11. Melak Andrzej Józef, Warszawa, parlamentarzysta
 12. Semeniuk Olga Ewa, Warszawa, specjalista administracji publicznej
 13. Górski Patryk, Warszawa, dyrektor generalny
 14. Borowski Adam Zbigniew, Warszawa, redaktor wydawniczy
 15. Frąckowiak Filip Jakub, Warszawa, politolog
 16. Chojnowski Wojciech Maciej, Warszawa, urzędnik państwowy
 17. Terlecka Mirosława Hanna, Warszawa, nauczyciel nauczania początkowego
 18. Gozdek Piotr Paweł, Warszawa, socjolog
 19. Peret Ewa, Warszawa, dyrektor finansowy
 20. Górski Krzysztof Robert, Warszawa, dyrektor współpracy międzynarodowej
 21. Bosak Krzysztof Tomasz, Warszawa, asystent prawny
 22. Kolasińska Bożena, Warszawa, nauczyciel języka obcego
 23. Cackowski Marek Jan, Warszawa, inżynier-mechanik
 24. Polak Katarzyna Maria, Warszawa, specjalista ds. reklamy i marketingu
 25. Kacprowicz Sławomir Stanisław, Warszawa, inżynier budownictwa
 26. Smalcerz Ewa Maria, Warszawa, technik fizjoterapii
 27. Mioduszewska Teresa, Warszawa, kelner
 28. Kulesza Stefan, Warszawa, prawnik
 29. Czartoryska-Plutecka Izabela Joanna, Warszawa, wyższy urzędnik państwowy
 30. Terlecki Paweł Andrzej, Warszawa, prawnik
 31. Wysocki Krzysztof, Warszawa, historyk
 32. Kęzik Anna, Warszawa, ekonomista
 33. Gajewska Irena, Warszawa, politolog
 34. Szymański Paweł, Warszawa, leśnik
 35. Paluszek Aneta, Warszawa, prawnik
 36. Jakubowska Agnieszka Jadwiga, Warszawa, pracownik obsługi biurowej
 37. Molicki Maciej, Warszawa, logistyk
 38. Księżak Paweł Krzysztof, Opole, specjalista ds. reklamy i marketingu
 39. Rejowski Grzegorz Paweł, Warszawa, student
 40. Zabłocki Wojciech Jakub, Warszawa, przedstawiciel władzy samorządowej

Lista kandydatów nr 3: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

 1. Zandberg Adrian Tadeusz, Warszawa, programista
 2. Żukowska Anna Maria, Warszawa, prawnik
 3. Tarczyńska Anna Małgorzata, Sadowa, radczyni prawna
 4. Biejat Magdalena Agnieszka, Warszawa, socjolożka
 5. Liedel Krzysztof, Warszawa, wykładowca akademicki
 6. Pelc Filip Tadeusz, Warszawa, dziennikarz
 7. Przyłuska Bożena Marta, Warszawa, przedsiębiorczyni
 8. Brózda Hanna Janina, Warszawa, pedagog
 9. Duda Katarzyna Beata, Kietrz, zawodowa działaczka związku zawodowego
 10. Stępień Mateusz Zbigniew, Warszawa, specjalista administracji publicznej
 11. Liszka Sebastian Roman, Warszawa, analityk biznesowy
 12. Postnikoff Danuta Beata, Warszawa, reżyser filmów dokumentalnych
 13. Wicha Joanna Beata, Warszawa, pielęgniarka
 14. Kubiak Jacek Zbigniew, Pruszków, naukowiec
 15. Goździkowski Mateusz Wojciech, Warszawa, prawnik
 16. Kuczyńska Urszula Teresa, Warszawa, tłumaczka
 17. Mycka Łukasz Kamil, Warszawa, zawodowy pracownik związku zawodowego
 18. Kelles-Krauz Joanna Maria, Warszawa, dziennikarz
 19. Ożdżeński Wojciech, Warszawa, instruktor sportu
 20. Rozenek Dariusz Krzysztof, Warszawa, politolog
 21. Bronowicka Joanna Wanda, Opole, socjolog
 22. Dunin-Borkowski Maciej Włodzimierz, Warszawa, technik ekonomista
 23. Domańska Inga Maria, Warszawa, architektka
 24. Rytel Jerzy Marian, Warszawa, ekonomista
 25. Wróblewski Andrzej Wiktor, Warszawa, inżynier mechanik
 26. Pajęcka Anna Paulina, Warszawa, kulturoznawczyni
 27. Jagodzińska Anna Klara, Warszawa, asystentka księgowości
 28. Mieniewski Daniel, Warszawa, menedżer
 29. Lutostańska Agnieszka, Warszawa, ekonomistka
 30. Gąsiorowska Małgorzata Anna, Warszawa, dziennikarka
 31. Żurawski Cezary, Warszawa, technik mechanik
 32. Sadowska Anna Paulina, Warszawa, pedagożka
 33. Mierzwiński Krzysztof Stanisław, Warszawa, audytor
 34. Kowalska-Ziętara Katarzyna Anna, Warszawa, grafik komputerowy
 35. Godlewska Joanna Maria, Warszawa, koordynatorka projektów
 36. Szustakiewicz Karol Andrzej, Warszawa, informatyk
 37. Janiczak Grzegorz Jan, Warszawa, przedsiębiorca
 38. Utowka Patryk Piotr, Warszawa, nauczyciel
 39. Sayed Marta Zofia, Warszawa, przedsiębiorca
 40. Gadzinowski Piotr, Warszawa, publicysta

Lista kandydatów nr 4: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

 1. Korwin-Mikke Janusz Ryszard, Otwock, publicysta
 2. Pejo Bartłomiej Artur, Świdnik, przedstawiciel władzy samorządowej
 3. Skutecki Paweł Juliusz, Bydgoszcz, dziennikarz
 4. Modelska-Creech Mirosława Zofia, Warszawa, nauczyciel akademicki
 5. Magiera Wiesław Marian, Kraków, dziennikarz
 6. Kowaliński Aleksander Filip, Warszawa, politolog
 7. Nitecka Ewa Alicja, Warszawa, nauczycielka
 8. Borowski Jan, Konstancin – Jeziorna, przedsiębiorca lotniczy
 9. Krzekotowska Krystyna Anna, Warszawa, prawnik
 10. Jurkiewicz Gabriela Zofia, Warszawa, student
 11. Wawer Alina Barbara, Łomianki Dolne, opiekunka dziecięca
 12. Tumanowicz Sławomir, Warszawa, matematyk
 13. Kumór Andrzej Paweł, Kraków, dziennikarz
 14. Kranas Justyna Stefania, Warszawa, pracownik administracyjny
 15. Żelazny Krystian Zbigniew, Siewierz, prawnik
 16. Ross Sebastian, Kojowice, przedsiębiorca
 17. Ziętek-Wielomska Magdalena, Warszawa, prawnik
 18. Urbanek Antoni Konrad, Warszawa, prawnik
 19. Ziółkowski Wojciech Bartosz, Warszawa, student
 20. Bodakowski Jan Antoni, Warszawa, politolog
 21. Kowalski Jarosław Grzegorz, Warszawa, przedstawiciel handlowy
 22. Jarząbek Łukasz Zbigniew, Warszawa, prawnik
 23. Kowalska Agnieszka, Warszawa, przedstawiciel handlowy
 24. Kessling Izabela, Piaseczno, księgowa
 25. Babiak Andrzej, Warszawa, instalator systemów alarmowych
 26. Florysiak Jacek Piotr, Warszawa, przedsiębiorca
 27. Sterkowski Piotr Roman, Warszawa, przedsiębiorca
 28. Dmowski Rafał Przemysław, Warszawa, przedsiębiorca
 29. Pokojska Angelika Justyna, Warszawa, przedstawiciel handlowy
 30. Utecht Martyna, Sieradz, student
 31. Kreller-Stanisławek Urszula Irena, Warszawa, sekretarka
 32. Nieznańska Paulina, Marki, kierownik sklepu
 33. Kłos Rafał Patryk, Warszawa, student
 34. Kuśmierczyk Marcin Józef, Warszawa, przedstawiciel handlowy
 35. Kasprzak Rajmund Krzysztof, Warszawa, kierownik projektu
 36. Kasjaniuk Adam, Wyszków, doradca finansowy
 37. Rumiński Jakub Maciej, Warszawa, kierownik projektu
 38. Rosowski Włodzimierz Witold, Komorów, filmowiec
 39. Ziółkowska Katarzyna Maria, Warszawa, student
 40. Krogulski Mariusz Lesław, Warszawa, żołnierz

Lista kandydatów nr 5: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

 1. Kidawa-Błońska Małgorzata Maria, Warszawa, producent filmowy
 2. Lubnauer Katarzyna Anna, Łódź, nauczyciel akademicki
 3. Rosati Dariusz Kajetan, Warszawa, ekonomista
 4. Fabisiak Joanna, Warszawa, nauczyciel akademicki
 5. Szostakowski Jarosław Sergiusz, Warszawa, nauczyciel akademicki
 6. Piekarska Katarzyna Maria, Warszawa, radca prawny
 7. Szczerba Michał Roch, Warszawa, poseł na Sejm RP
 8. Potapowicz Sławomir, Warszawa, politolog
 9. Zielińska Urszula Sara, Warszawa, kierownik do spraw marketingu
 10. Kosecki Roman Jacek, Konstancin-Jeziorna, trener sportu
 11. Potoroczyn Paweł Rafał, Warszawa, pisarz
 12. Dąbrowska Alicja, Warszawa, lekarz
 13. Jachira Klaudia Krystyna, Wrocław, aktor
 14. Skolimowski Krzysztof Piotr, Warszawa, urzędnik samorządowy
 15. Łoboda Dorota Ewa, Warszawa, przedstawiciel władzy samorządowej
 16. Manarczyk Bożena Maria, Warszawa, doradca podatkowy
 17. Borkowski Wojciech Józef, Warszawa, lekarz
 18. Krajewska Sylwia, Warszawa, ekonomista
 19. Kacprzyk Dawid, Warszawa, student
 20. Miśkiewicz Jolanta, Warszawa, dziennikarka
 21. Luft Krzysztof Stanisław, Warszawa, dziennikarz
 22. Łobacz Bogusław Kazimierz, Warszawa, technik mechanik samochodowy
 23. Skrzecz Jerzy Norbert, Warszawa, specjalista do spraw marketingu i handlu
 24. Turska Marta Katarzyna, Warszawa, menedżer
 25. Piotrowski Arkadiusz, Warszawa, ekonomista
 26. Wyrwał Agnieszka Monika, Warszawa, projektant mody
 27. Rudziak Anna, Warszawa, menadżer ds. sprzedaży
 28. Samczyk Anna Elżbieta, Warszawa, audytor
 29. Lach Lilianna Irena, Warszawa, pedagog
 30. Łącka Ilona Joanna, Warszawa, inżynier inżynierii środowiska
 31. Rogulski Igor, Warszawa, psycholog
 32. Leśniak Edyta Róża, Warszawa, inżynier technologii żywności
 33. Wasyluk Aleksander, Białystok, informatyk
 34. Chmiel Patrycja Maria, Warszawa, doktor nauk społecznych
 35. Ross Tadeusz Edward, Warszawa, aktor
 36. Wojda Paweł Konrad, Warszawa, programista aplikacji
 37. Stelmaszyk Anna Małgorzata, Warszawa, ekonomista
 38. Keryk Myroslava, Warszawa, socjolożka
 39. Krasoń Łukasz, Warszawa, mówca motywacyjny
 40. Gajewska Aleksandra Małgorzata, Warszawa, przedsiębiorca

Kandydaci do Senatu: Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów (okręg nr 43)

 1. Barbara Borys-Damięcka (Koalicja Obywatelska)
 2. Monika Anna Jaruzelska (KW Polska Lewica)
 3. Lech Włodzimierz Jaworski (Prawo i Sprawiedliwość)


Czytaj dalej

Okrężna bliżej remontu

Okrężna bliżej remontu

Kolejna po Goraszewskiej ważna ulica starej Sadyby może zyskać wkrótce nowe oblicze. W wyniku przetargu powstaje właśnie dokumentacja do remontu ulicy Okrężnej.

Do końca listopada ma powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu ul. Okrężnej na odcinku od ul. Powsińskiej do ul. Zdrojowej. Urząd dzielnicy Mokotów rozstrzygnął właśnie przetarg na wykonawcę dokumentacji.

Zwycięskie Biuro Projektowe VIAE Kazimierz Krzemiński już obecnie pracuje nad planami wymiany nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych i odwodnienia.  Dokumentacja ma powstać dla dwóch odcinków niezależnie: od Powsińskiej do Żegiestowskiej i od Żegiestowskiej do Zdrojowej.  Gotowe plany pozwolą dzielnicy Mokotów szybko ogłosić przetarg na wykonanie remontu i przeprowadzić ten remont ze środków bieżących.

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że na pierwszy rzut do remontu ma trafić odcinek od Powsińskiej do Żegiestowskiej. Prawdopodobny termin wykonania to najbliższe miesiące.

Plany remontu Okrężnej stanowią niespodziankę. Na wielokrotnie podnoszone przez mieszkańców Sadyby wnioski o remont chodników przy bliźniaczej ulicy Orężnej poprzednie i obecne władze dzielnicy Mokotów odpowiadały dotąd, że nie mają środków na przebudowę tej ulicy.


Czytaj dalej

Goraszewska dostała zielone światło

Goraszewska dostała zielone światło

Główny trakt starej Sadyby idzie do remontu. Władze Mokotowa zgodziły się dołożyć pieniędzy i podpisać umowę z wykonawcą, który wygrał przetarg.

Remont Goraszewskiej doczekał się szczęśliwego finału. Pierwotne ogłoszenie o przetargu na wykonawcę opublikowano jeszcze w pierwszych dniach sierpnia. Mokotowscy urzędnicy kilka razy odpowiadali na liczne wątpliwości oferentów i wydłużali terminy rozstrzygnięcia. Mimo to otrzymali tylko jedną ofertę i to o połowę droższą od kwoty, która widniała w budżecie. Przetarg unieważniono.

Drugi przetarg ruszył w połowie września. I znów oferenci zadawali pytania, a urzędnicy odraczali rozstrzygnięcie. Kiedy 30 września wreszcie otwarto koperty, okazało się, że w przetargu wystartowały dwie firmy. Oferent z pierwszego przetargu, ZUB ADROG, tym razem obniżył cenę o 200 tysięcy do 3 milionów złotych (bez dwóch tysięcy).  To nadal aż o niemal 800 tysięcy więcej niż zarezerwował urząd dzielnicy.  Na szczęście drugi oferent zażądał znacznie mniej. Kwota 2.442.780 złotych, którą podała w ofercie stołeczna spółka Planeta, przewyższyła planowany budżet już tylko o 222 tysiące złotych.

Władze dzielnicy Mokotów miały do wyboru, albo dołożyć brakujące 200 tysięcy, albo ryzykować półrocznym opóźnieniem w realizacji projektu.  – Dołożymy – powiedziała nam dziś w południe prowadząca postępowanie Dorota Kołacin z wydziału zamówień publicznych w dzielnicy Mokotów. Jej słowa potwierdziła również Małgorzata Dobosz z mokotowskiego wydziału infrastruktury i inwestycji. Oficjalne pismo o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na korzyść firmy Planeta ma się ukazać w Internecie w najbliższych dniach. 

Jeśli wykonawca dotrzyma warunków, które były zapisane w ofercie, remont Goraszewskiej powinien się zakończyć do lipca przyszłego roku. Wtedy całkowicie odnowiona zostanie część ulicy od Jeziornej do Godebskiego. Na drugą część – od Godebskiego do Powsińskiej – rozpisany zostanie osobny przetarg.

Nowa Goraszewska zyska przedwojenny sznyt. Taki jaki widać już na Jodłowej czy Cieplickiej. Nawierzchnia ulicy zostanie wyłożona kostką granitową, a chodniki płytami betonowymi o rozmiarach 50 cm na 50 cm.  W miejsce latarni elektrycznych, po obu stronach ulicy wyrosną smukłe latarnie gazowe, stylizowane na połowę 19. wieku. Pod ziemią zostanie ułożony nowy kanał burzowy do odprowadzania wody deszczowej.


Czytaj dalej