Przyjazny protest nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Ratusz składa deklaracje

Przyjazny protest nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Ratusz składa deklaracje

Sobotnia akcja protestacyjna przy Jeziorku Czerniakowskim przypominała raczej wesoły rodzinny piknik. Na początku przedstawiciele ratusza złożyli jednak konkretne deklaracje, jak chcą ratować rezerwat. 

Mini-koncert, warsztaty plastyczne dla dzieci, konkurs wiedzy z nagrodami, spacer ze znanym aktorem jako przewodnikiem. Jednym słowem, było wszystko, co trzeba, by uznać sobotnią imprezę nad Jeziorkiem Czerniakowskim za kolejną miejską imprezę dla rodzin. Do tego było słonecznie i ciepło, więc dopisali też uczestnicy – na plażę przy Jeziornej ściągnęło blisko dwieście osób.

Przyjazną atmosferę protestu już na samym początku wprowadził mini-koncert lokalnego zespołu Sadyba Śpiewa. Kilkanaście sąsiadek z okolic Jeziorka Czerniakowskiego zaśpiewało specjalnie skomponowany na tą okazję, wpadający w ucho, rytmiczny protest-song. Z dużym entuzjazmem spotkał się też filmowany z drona żywy napis „Ratujmy”.  Chętnych do wspólnego zdjęcia było tak dużo, że pierwotnie wyznaczone miejsce tworzenia napisu okazało się za małe i trzeba je było przenieść obok, na większą polanę.

Inspirujące, pozytywne i konkretne

Film z drona, rapowa piosenka i inne działania wprowadziły dobry nastrój i ułatwiły integrację. Nie one były jednak głównym celem spotkania. – Mam nadzieję, że to spotkanie będzie inspirujące, pozytywne i konkretne. Że usłyszymy od władz miasta konkretny plan działań – powiedział na wstępie Jerzy Piasecki z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba. Ten apel to nawiązanie do petycji do Prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego z lipca tego roku. Stowarzyszenie i kilka tysięcy sygnatariuszy domagali się w niej, aby ratusz powołał specjalny zespół do spraw ratowania rezerwatu, ustalił zagrożenia dla tego miejsca oraz podjął konkretne działania w konkretnym czasie, podawane co kilka miesięcy do publicznej wiadomości.

Apel społeczników spotkał się z pozytywnym odzewem ratusza. O jego decyzjach opowiedziały dwie przedstawicielki stołecznego ratusza: Justyna Glusman – dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni oraz Marlena Happach – dyrektorka biura architektury i planowania przestrzennego.

Zespół już jest

– Zespół ds. ratowania Jeziorka powstał zarządzeniem prezydenta przedwczoraj – powiedziała Marlena Happach wzbudzając burzę oklasków. – Rozpocznie swoje spotkania w październiku, jak tylko zbierzemy się, ponieważ zespół jest złożony z kilku biur. Zaprosimy też oczywiście przedstawicieli Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba – obiecała.

Główna architektka miasta wyjaśniła, że zespół będzie się zajmował analizą zagrożeń dla rezerwatu oraz wdrożeniem działań przeciwdziałającym tym zagrożeniom. Marlena Happach wspomniała też o pierwszych decyzjach, które już zostały podjęte w sprawie najpilniejszego zagrożenia, jakim jest wysychanie rezerwatu.

Znajdą się pieniądze na wodę

– W listopadzie chcemy zlecić przygotowanie koncepcji układu hydrologicznego, który ma zasilać Jeziorko. Czekamy z tym do listopada, bo wtedy mamy odebrać opracowanie hydrologiczne dla całej Warszawy. Do tego czasu chcemy jednak z tym zespołem przygotować założenia koncepcji – zapowiedziała szefowa biura architektury.

Happach nie pozostawiła złudzeń, że na efekty trzeba będzie poczekać. – To jest koncepcja długofalowa, docelowa. Na pewno ten układ będzie realizowany nie w ciągu dni, a raczej w ciągu lat – powiedziała. Na pytanie Jerzego Piaseckiego z Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba, czy miasto dysponuje jakimiś środkami na ten cel, przedstawicielka ratusza odparła: – Na pewno będziemy finansować wykonanie koncepcji realizacyjnej dla układu hydrologicznego. Natomiast jeśli chodzi o samą realizację układu, liczymy tutaj na kontrybucję inwestorów. Będziemy myśleć też o środkach zewnętrznych.

Justyna Glusman doprecyzowała: –  Na wypadek gdyby okazało się, że potrzebne są jakieś duże inwestycje w zakresie zasilania Jeziorka w wodę, wpiszemy to zadanie do strategii AdaptCity. Będzie nam łatwiej pozyskać środki zewnętrzne, jeżeli ochrona Jeziorka zostanie wpisana w kontekst układu klimatycznego i ochrony miasta przed katastrofą klimatyczną. Na te cele będą środki zewnętrzne, unijne, być może też prywatne w postaci finansowania z banku.

Już teraz koncepcja funkcjonowania

Przedstawicielki miasta zadeklarowały też środki na inne potrzeby związane z rezerwatem. Marlena Happach zapowiedziała zlecenie planu miejscowego dla Jeziorka Czerniakowskiego. – Już teraz chcemy się z kolei zająć z zespołem koncepcją zagospodarowania i zarządzania terenem rezerwatu i najbliższym otoczeniem.  Chodzi o takie proste, ale też ważne potrzeby, jak sposób funkcjonowania tego terenu, możliwości użytkowania, hałasowanie, śmieci – powiedziała. Tym razem wizja tych zmian ma być wprowadzona w życie niedługo. – Chcemy żeby tą koncepcję można było zrealizować już w najbliższym sezonie – wyjaśniła Happach.

Justyna Glusman nie wykluczyła przeznaczenia dodatkowych środków na bieżące zarządzanie rezerwatem.  – Te środki są zarezerwowane w budżecie Zarządu Zieleni. Zakładam, że zespół (do spraw ratowania Jeziorka – red.) zidentyfikuje zagrożenia i potrzeby, i ewentualnie będziemy dopasowywać ten budżet – zadeklarowała.

Dyrektorki ze stołecznego ratusza zapowiedziały również, że – zgodnie z postulatami społeczników, wyrażonymi w petycji do prezydenta Trzaskowskiego – wyniki prac zespołu będą co pewien czas podawane do publicznej wiadomości podczas spotkań z mieszkańcami. 

Wracają pytania o plan zabudowy przedpola

Podczas spotkania nad Jeziorkiem Czerniakowskim nie zabrakło tematu, który wywołał społeczny protest i doprowadził do wystosowania petycji dotyczącej ochrony rezerwatu. Kilku mieszkańców zapytało wprost, czy ratusz nadal planuje zabudowę w otulinie Jeziorka, na jego północnym krańcu. Marlena Happach przypomniała podnoszone już wcześniej argumenty. Mówiła, że zabudowa jest daleko od granic rezerwatu, w okolicy rezerwatu ma zaś niską wysokość i ekstensywny charakter. Podkreśliła, że zanim ruszy jakakolwiek zabudowa terenu objętego planem miejscowym dla Czerniakowa Południowego, czyli zanim zabudowane zostaną obecne pola na północ od Jeziorka, powstać musi układ niecek, które mają nawadniać zbiornik. To ma być bezpiecznik, chroniący rezerwat przed odwodnieniem z powodu nowej zabudowy.  Szczegóły co do finansowania czy terminu powstania niecek na sobotnim spotkaniu nie padły. 

Być może nowe informacje i deklaracje pojawią się w przyszłym tygodniu. Zgodnie z zapowiedzią obu dyrektorek z ratusza, wtedy ma zostać opublikowana oficjalna odpowiedź prezydenta Trzaskowskiego na petycję w sprawie ratowania rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. 


Czytaj dalej

Chcą zamknąć ulice przed szkołami, by chronić uczniów przed wypadkiem

Chcą zamknąć ulice przed szkołami, by chronić uczniów przed wypadkiem

Przed godziną ósmą rano ulice przed szkołami stają się całkowicie nieprzejezdne i niebezpieczne dla uczniów. Jedna z mokotowskich radnych zaproponowała rozwiązanie.

Kilka minut przed pierwszym dzwonkiem samochody szczelnie zastawiają ulice przed szkołami. Mali uczniowie z trudem przedzierają się przez auta wąskim chodnikiem, nie widzą też ruszających nagle pojazdów. Kierowcy z kolei nie są w stanie przewidzieć, kiedy zza auta niespodziewanie wyskoczy grupka zajętych rozmową i zabawą dzieci. O wypadek nietrudno.

Problem ten dostrzegło już wiele miast w Europie. W Mediolanie, Edynburgu, Hamburgu, Londynie i Wiedniu zamyka się ulice przed szkołami na 15-30 minut przed rozpoczęciem zajęć rano i podobnie po zakończeniu zajęć po południu. Zamknięcie polega na podniesieniu fizycznych słupków blokujących na ulicy, albo wystawianiu mandatów samochodom, które uchwyciła kamera skanująca tablice rejestracyjne.

Kompleksowe rozwiązanie w czterech krokach

Podobny pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa przed szkołami w godzinach szczytu zgłosiła mokotowska radna, Melania Łuczak. Zaproponowała, by w pobliżu placówek oświatowych na Mokotowie wdrożyć jednocześnie cztery rozwiązania.

Po pierwsze, dzielnicowa radna chce wygrodzić teren lub zbudować azyle (wysepki) przed i za przejściami dla pieszych przed szkołą lub przedszkolem oraz w okolicy, które uniemożliwią parkowanie 10 metrów przed i za tymże przejściem.  Chodzi o to, by dzieci mogły zostać zauważone przy przejściach oraz aby ich widoczność nie została ograniczona.

Melania Łuczak proponuje również wprowadzenie absolutnego zakazu parkowania samochodów na chodnikach wokół szkoły i przedszkolach.  – Parkujące samochody na chodnikach często nie pozwalają na minięcie się dwóch osób nie wspominając o osobach na wózkach, wózkach z dziećmi, dzieciach na hulajnogach czy dzieciach na rowerach – dowodzi. Jako alternatywę do absolutnego zakazu radna zaleca wygrodzenie chodników np. donicami, żywopłotami lub słupkami przy szkołach tam, gdzie obecnie nie ma chodnika minimum szerokości 2 metry, bo odbywa się tam parkowanie.

Trzecie rozwiązanie ma polegać na zainstalowaniu urządzenia, które informowałoby kierowcę o przekroczeniu prędkości 30 km/h na ulicach, gdzie znajdują się przedszkola lub szkoły.

Ostatnim elementem programu nazwanego ,,Bezpieczna droga do szkoły” jest wspomniane wyżej i znane z zachodnich miast zamykanie ulic bezpośrednio w otoczeniu szkół za pomocą szlabanów dla samochodów w godzinach między 7:45 i 8:30.  W przeciwieństwie do zachodnich rozwiązań, mokotowska radna nie wspomina o zamykaniu ulic po zakończeniu zajęć.

– Bezpieczeństwo dzieci idących lub wracających z przedszkola lub szkoły powinno być priorytetem dla dzielnicy Mokotów – apeluje Łuczak.

Burmistrz Mokotowa: każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie

W odpowiedzi na pomysł radnej, burmistrz Mokotowa, Rafał Miastowski przekonuje, że dzielnica nie jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.  – Należy pamiętać, że dzieci w wieku do lat 7, czyli dotyczy to wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli, nie mogą korzystać z drogi (poza strefą zamieszkania) samodzielnie, bez opieki osoby, która nie osiągnęła wieku co najmniej 10 lat (art.43 w/w ustawy) – tłumaczy burmistrz. – Oznacza to, że na osobach odprowadzających dzieci do i z przedszkoli ciąży odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w poruszaniu się po drodze – precyzuje.

Władze dzielnicy uważają też, że nie ma potrzeby wprowadzania jednolitych zmian w całej dzielnicy. – Organizacja ruchu na drodze dla konkretnego miejsca zawsze jest rozpatrywana indywidualnie – dowodzi burmistrz Mostowski. – Zależy ona od zagospodarowania pasa drogowego, parametrów poszczególnych elementów tego pasa (np. szerokości jezdni, chodnika, zieleńców), od natężenia ruchu pojazdów, obowiązującej prędkości – dodaje.

Wśród argumentów przeciwko jednolitej zmianie pojawia się też brak miejsc parkingowych w otoczeniu szkół i przedszkoli. – Wprowadzenie absolutnego zakazu parkowania samochodów na chodnikach wokół szkół i przedszkoli’ w oderwaniu od istniejących warunków zagospodarowania terenu, doprowadzi do sytuacji, w której osoby odwożące dzieci do tych placówek nie będą miały gdzie się zatrzymać, aby wysadzić i odprowadzić swoje pociechy – przekonuje Mostowski.

Zdaniem burmistrza dzielnicy Mokotów, absolutny zakaz podjeżdżania pod placówki oświatowe zamiast zmniejszyć zagrożenie wypadkiem zwiększyłby je. – Zdaniem zarządcy dróg gminnych zamykanie ulic dla samochodów bezpośrednio w otoczeniu szkoły za pomocą szlabanów w godzinach między 7:45 i 8:30 spowodowałoby, że rodzice nie mogliby dowieźć dzieci do szkoły, a ich samochody manewrując na wąskich ulicach, często jednokierunkowych, prowadziłyby do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu – uważa włodarz dzielnicy.

Burmistrz Mostowski dowodzi, że dzielnica wystarczająco dużo robi dla poprawy bezpieczeństwa przed placówkami oświatowymi. Jako przykład podaje ustawianie słupków blokujących, zamontowanie azyli dla pieszych, czy ustawienie znaków przejścia dla pieszych.  W latach 2017 i 2018 takie zmiany wprowadzono na 11 ulicach Mokotowa. 

Priorytet dla kierowców czy dla dzieci?

Melania Łuczak twierdzi, że te zmiany są niewystarczające i nadal w poczynaniach dzielnicy widać priorytet dla samochodów a nie dla małych pieszych. Na dowód podaje przykład szkoły podstawowej nr 85 im Benito Juareza przy ul Narbutta, do której chodzi ok. 600 dzieci. Jedna z okolicznych mieszkanek wystosowała do dzielnicy wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych przy tej ulicy. Jak podaje Łuczak, w odpowiedzi Wydział Inwestycji i Infrastruktury Dzielnicy Mokotów wskazał, że jest to niemożliwe, bo wyznaczenie przejścia dla pieszych oznaczałoby likwidację ok. 17 miejsc postojowych.

– Odpowiedź na wniosek kompromituje Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, bo uwzględnia bardziej potrzeby kierowców niż bezpieczeństwo dzieci. Dla urzędnika bezpieczeństwo dzieci powinno mieć priorytet – argumentuje radna.


Czytaj dalej

Wskaż, gdzie należy umieścić nową stację Veturilo

Wskaż, gdzie należy umieścić nową stację Veturilo

Od soboty, 14 września, mieszkańcy Warszawy mogą zagłosować na nowe lokalizacje stacji Veturilo oraz wskazać, jak powinien się zmienić cały system miejskich rowerów. Wnioski z konsultacji będą wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowego systemu Veturilo na lata 2021-2025. To również szansa, by Sadyba mocniej zaistniała na mapie rowerowej stolicy.

Warszawski system miejskich rowerów Veturilo będzie działał w dotychczasowym kształcie do końca przyszłego roku. Ale już teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpisał konsultacje społeczne, by dowiedzieć się, co mieszkańcy Warszawy chcieliby zmienić w tym systemie i jak powinien on wyglądać w latach 2021-2025. 

Wskaż miejsce w Internecie

Właśnie dziś, 14 września, uruchomiono m.in. interaktywną mapę, na której można zaznaczyć proponowane lokalizacje przyszłych stacji.  Internetowa ankieta jest dostępna pod adresem  https://survey123.arcgis.com/share/ba8919d05e754138ae5e4330529c727c.  Pod tym samym adresem można wyrazić swoje preferencje dotyczące kształtu przyszłego systemu Veturilo. Na głosy mieszkańców drogowcy czekają do 13 października.

Najpopularniejsze stacje na Sadybie

Pod adresem ankiety ZDM zamieścił również interaktywną mapkę z aktualnymi stacjami Veturilo. Klikając na każdą z nich można dowiedzieć się, jak bardzo jest popularna. W przypadku czterech stacji w okolicach starej Sadyby największą liczbę wypożyczeń zanotowała w 2019 roku stacja na rogu św. Bonifacego i Sobieskiego. Rower wypożyczono tam 8.709 razy, a zwrócono 10.077 razy. Podobną popularnością cieszyła się stacja sponsorska, zafundowana przez centrum handlowe Sadyba Best Mall przy Powsińskiej. W tym miejscu rower wypożyczono 8.213 razy, a zwrócono 9.795 razy.

Znacznie gorsze wyniki zanotowały dwie pozostałe stacje. Ta na rogu Sobieskiego i Nałęczowskiej miała 6.363 wypożyczeń i 7.094 zwrotów.  Nieporozumieniem wydaje się natomiast lokalizacja stacji sponsorskiej przy stacji Orlen przy Powsińskiej. Tam rower wypożyczono w tym roku dwa razy mniej – tylko 2.983, a zwrócono 2.969.

Nieudane zabiegi o nowe stacje

Niedawno radna Mokotowa, Melania Łuczak wnioskowała do władz dzielnicy o przeniesienie tej ostatniej stacji na przeciwną stronę ulicy, w okolice pętli autobusowej na rogu Powsińskiej i Okrężnej. Tam bowiem przebiega droga rowerowa wzdłuż Wisłostrady. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że lokalizacja stacji sponsorskich pozostaje w gestii samych sponsorów – w tym przypadku firmy Orlen. Na stworzenie nowej stacji, z miejskich pieniędzy, stołeczni drogowcy nie mają natomiast pieniędzy w obecnym budżecie. Jedyną nadzieją jest wskazanie tej lokalizacji przez mieszkańców w ramach obecnych konsultacji społecznych.

Postawienie nowej stacji przy pętli na Powsińskiej rozważał już poprzedni zarząd dzielnicy Mokotów. W rozmowie z naszym portalem w lutym 2016 roku ówczesny burmistrz Bogdan Olesiński uznał, że ta lokalizacja wpisywałaby się w logikę budowania korytarzy rowerowych i sieci stacji tranzytowych. Według zapowiedzi Olesińskiego, dzielnica miała sfinansować z własnych pieniędzy nawet 8 nowych stacji w 2017 roku (http://www.sadyba24.pl/wiadomosci/item/1074-tylko-u-nas-mokot%C3%B3w-rozwa%C5%BCa-postawienie-o%C5%9Bmiu-stacji-veturilo). W kolejnych miesiącach władze Mokotowa zaczęły się jednak stopniowo wycofywać z tych deklaracji, aż sprawa całkowicie upadła. 


Czytaj dalej

Na Sadybie śmierdzi jak śmierdziało. Ale jest postęp – nikt już nie zaprzecza, a dowodów przybywa

Na Sadybie śmierdzi jak śmierdziało. Ale jest postęp - nikt już nie zaprzecza, a dowodów przybywa

Mieszkańcy Sadyby, Augustówki i Wilanowa w dwa tygodnie doprowadzili do tego, że sortownia śmieci na Zawodziu przyznała się wreszcie do wytwarzania fetoru. A służby porządkowe na różnych szczeblach prowadzą kontrole w terenie. Mieszkańcom to jednak nie wystarczy – właśnie wymyślili nowe narzędzie. 

W ciągu dwóch tygodni, od końca sierpnia, smród na Zawodziu stał się problemem społecznym, wykraczającym poza najbliższą okolicę. Kilkuset mieszkańców Sadyby, Augustówki i Wilanowa skrzyknęło się na Facebooku i po raz pierwszy zaczęło działać w zorganizowanej grupie. Po początkowych narzekaniach, członkowie grupy szybko przeszli do zgłaszania przypadków smrodu na miejskiej infolinii 19115, na telefon interwencyjny straży miejskiej, na policję. Zaalarmowali też mokotowski wydział ochrony środowiska, miejskie biura ochrony środowiska i gospodarki odpadami, urząd marszałkowski. Za namową mieszkańców, o sprawie napisały też lokalne media.

Efekt tych zmasowanych działań jest na razie średni. Sądząc po wpisach członków facebookowej grupy, śmierdzi jak śmierdziało. – Za oknem 15C, a cuchnie jak przy 35C. Sporo im tego syfu śmieciarki nawiozły – w piątek napisała w Internecie Kasia Kryształowa. – I znów Remondis działa pod osłoną nocy… Jestem ledwo żywy po ciężkim tygodniu, fetor właśnie mnie obudził. 3:30! – dzień później narzeka Luk Bettermannot z Augustówki. – Mnie też obudził ten fetor w nocy (Okrężna) – w sobotę rano wtóruje mu pani Maria ze starej Sadyby. Kilka godzin później fetor potwierdza pan Roman z pobliskiej ulicy Zacisznej (- Nie da się otworzyć okien). O tym, że smród z godziny 3 nad ranem sięga aż 2,5 kilometra dalej – na rogu św. Bonifacego i Sobieskiego – donosi z kolei Internautka Sylwia. Podobne doniesienia pojawiały się w kolejnych dniach.

Złych wiadomości jest więcej. Straż miejska stwierdza, że w trakcie kontroli nie była w stanie ustalić przyczyny fetoru, a zatem nie nałożyła mandatu. Ta sama straż miejska i miejska infolinia 19115 informują mieszkańców, że z tego samego powodu zamykają ich zgłoszenia. 

Remondis: To nie my

Do odpowiedzialności nie poczuwa się też firma Remondis, która przez wielu uważana jest za głównego sprawcę fetoru. Dyrektor zakładu, Gerard Sobota, mówi w Gazecie Stołecznej z końca sierpnia, że wina nie leży po stronie jego firmy i że nie wie, co jest źródłem fetoru. Jednocześnie wskazuje, że po sąsiedzku działają inne firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Sugeruje, że to one mogą być winne.

Bardziej bezpośrednia we wskazaniu winnych jest rzeczniczka firmy Remondis, Małgorzata Błaszczykiewicz. W odpowiedzi na pytania portalu Sadyba24.pl, przesłanej do naszej redakcji 2 września, nie pozostawia wątpliwości: – Uciążliwości odorowe mogą pochodzić również z innych firm będących w naszym sąsiedztwie, które podobnie jak REMONDIS zajmują się odbiorem odpadów: SUEZ, LEKARO, Eko-Raff, Asik, DKM Odpady, Darmar – stwierdza.

Rzeczniczka firmy Remondis uważa, że chwilowy fetor może być spowodowany niską jakością segregacji śmieci. – Skuteczność naszych starań w dużej mierze zależy od jakości przywożonego od mieszkańców odpadu, czyli jakości stosowanej u Państwa segregacji odpadów. Niestety niski poziom segregacji powoduje, że w zmieszanych odpadach komunalnych znajdują się też inne frakcje, które rozkładając się w warunkach beztlenowych (w workach na śmieci) powodują uciążliwości zapachowe poprzez zachodzące niekontrolowane procesy beztlenowego rozkładu materii organicznej. W panujących latem temperaturach, proces ten rozpoczyna się już w altance śmietnikowej, czy nawet w domowym koszu na śmieci, na co Remondis nie ma wpływu – wyjaśnia Błaszczykiewicz.

Rzeczniczka Remondis przekonuje nasz portal, że większość dostarczanych do firmy odpadów pochodzi od dostawców zewnętrznych i że ci dowożą je w nie zawsze domytych pojazdach. Na koniec, zapewnia, że jej zakład przetwarzania odpadów działa zgodnie z przyjętymi procedurami, w ramach obowiązujących przepisów i norm prawnych, a procesy prowadzone są zgodnie z posiadanymi decyzjami.

To ważne zapewnienie, choć jak wynika z dokumentów, do których dotarła nasza redakcja, zaledwie kilka tygodni przed wybuchem fetoru – w lipcu i w sierpniu – kontrole wykazały działania niezgodne z przepisami. Podczas wizyty w terenie 12 i 13 lipca pracownicy mazowieckiego inspektora z ochrony środowiska stwierdzili, że „praca w hali odbywa się przy otwartych wrotach”, co stanowi naruszenie decyzji marszałka mazowieckiego z 30 sierpnia 2018 o pozwoleniu zintegrowanym. Mariusz Zaga, pierwszy zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, potwierdził z kolei, że inspektorzy WIOŚ trzykrotnie w dniach  26-27 sierpnia przeprowadzili wizję w terenie i że „poza terenem stwierdzono uciążliwości zapachowe pochodzące z procesów przetwarzania odpadów prowadzonych przez spółkę”. W wyniku kontroli zakład ukarano mandatem karnym w trybie art. 171 ustawy o odpadach. Kolejne interwencje doprowadziły do uruchomienia przez Ministra Środowiska postępowania odwoławczego od decyzji marszałka województwa mazowieckiego o pozwoleniu zintegrowanym.

Przełom: Remondis zaczyna neutralizować zapachy

Liczne interwencje mieszkańców i przede wszystkim kontrole różnych służb w Remondisie zrobiły swoje. Od 19 sierpnia spółka zaczęła stosować granulat mający niwelować fetor. Zamówiła także do przetestowania dwie armatki różnych firm rozpylające mgiełkę wyłapującą związki lotne. Pierwsza miała przybyć na miejsce do 9 września.

Przełom nastąpił podczas spotkania członków internetowej grupy z dyrektorem zakładu na Zawodziu, Gerardem Sobotą. Kilku okolicznych mieszkańców na czele z radną dzielnicy Mokotów, Joanną Dembowską, spotkało się 2 września, by poznać przyczynę fetoru i możliwe środki zaradcze. Jak wynika z relacji uczestników spotkania, dyrektor zakładu początkowo zaprzeczał jakoby jego zakład był głównym sprawcą nieprzyjemnych zapachów, ale szybko zmienił ton. Przyznał, że ma problem ze smrodem.

– Bardzo zły zapach unoszący się z Remondisu dyrektor Sobota uzasadniał zbyt dużą ilością oraz złą jakością odpadów zmieszanych dostarczanych przez MPO – relacjonuje spotkanie radna Joanna Dembowska. – Uzasadniał to również Ustawą czystościową i regulacjami BGOK, które zakazują transportu odpadów o wysokim stopniu skażenia powietrza fetorem w weekendy – dodaje.

Najciekawsze w relacji radnej jest wskazanie prawdopodobnej przyczyny fetoru.  – Według słów pana Soboty śmierdzące odpady zalegają na placu Remondisu nawet do 72 godzin, zwłaszcza w weekendy – pisze Dembowska. – Należy dodać, że rozładunek śmieciarek odbywa się na placu i na wolnym powietrzu emitując w eter całą gamę miazmatów – podsumowuje. 

Dyrektor firmy Remondis przyznał więc, że fetor może pochodzić z jego zakładu na Zawodziu. Okazało się też, że nie wszystkie prace przy segregacji odpadów są prowadzone w zamkniętej hali. Zanim śmieci złej jakości trafią do hali leżą jeszcze wiele godzin na składowisku na otwartym powietrzu.

Mieszkańcy zbierają dowody

Podczas spotkania z mieszkańcami na początku września dyrektor zakładu Remndisu przy ul. Zawodzie 18 wskazał, jak zamierza walczyć z fetorem. Obiecał neutralizator zapachów i armatki pochłaniające fetor. Zaproponował również, by obudować plac ze składowiskiem odpadów halą.  Podobno Remondis nie może uzyskać pozwolenia, choć o nie jeszcze nie wystąpił.

Mieszkańcy nie wierzą jednak w deklaracje dyrektora Soboty. Jak śmierdziało tak bowiem nadal śmierdzi. Dlatego na facebookowej grupie pod nazwą Sadybiańska grupa do walki z fetorem śmieci jej członkowie postanowili zbierać dowody na istnienie problemu. Nazwali je rejestrem uciążliwości zapachowych. To w rzeczywistości ankieta złożona z trzech prostych pytań. Osoba zgłaszająca wystąpienie uciążliwości zapachowej musi podać miejsce, w którym odczuwalny jest fetor, datę i godzinę obserwacji, a także określić intensywność zjawiska w skali od 1 do 5.

– Uznaliśmy, że stworzenie bazy danych tego zapachu da nam szansę na wykazanie, że występowanie uciążliwości nie jest epizodyczne, dotyka dużej liczby mieszkańców dzielnicy i szerokiego zakresu geograficznego – mówi twórca ankiety, pan Mateusz. – Dzięki temu będziemy mogli argumentować nasze oczekiwania w stosunku do zakładu, aby ograniczył do zera występowanie nieprzyjemnego zapachu i prowadził działalność bez negatywnego oddziaływania na lokalne społeczności i sąsiedztwo – dodaje.

W ciągu niespełna tygodnia (od 6 do 11 września) zarejestrowano 154 zgłoszenia. 35 z nich dotyczy danych zebranych przed uruchomieniem ankiety. Z wstępnych analiz wynika, że sobota i niedziela to okres dużej intensywności zjawiska, a także dużego jego zasięgu. – Tylko 7 września, w sobotę odnotowaliśmy 76 zgłoszeń, a średnia intensywność fetoru określona została przez mieszkańców okolicy na 3,88 w pięciostopniowej skali – podaje autor ankiety. – Największe nasilenie zjawiska ma miejsce w godzinach wczesnych porannych (03:00-05:00), a także wieczorami (18:00-21:00) – zauważa pan Mateusz.

Ankieta narodziła się na grupie na Facebooku i wypełniana jest najczęściej przez tamtejszych członków. Choć grupa jest zamknięta, można do niej wejść, ale trzeba poprosić administratora o wstęp.  Zdaniem autora ankiety przynależność do grupy nie jest jednak konieczna do tego, by korzystać z narzędzia. – Ankieta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod krótkim adresem  https://bit.ly/2kHIvsy – zapewnia pan Mateusz. – Link można rozpowszechniać bez ograniczeń, tak aby każdy kto może być dotknięty problemem występowania fetoru pochodzącego z Zawodzia mógł przekazać nam informację o wystąpieniu tego zjawiska – twierdzi.


Czytaj dalej

Na granicy Sadyby rusza budowa domu dziennej opieki dla pacjentów onkologicznych

Na granicy Sadyby rusza budowa domu dziennej opieki dla pacjentów onkologicznych

Jeszcze we wrześniu na granicy Sadyby i Augustówki wbita zostanie pierwsza łopata pod domem dziennej opieki dla pacjentów onkologicznych. Sadybiańska Fundacja Jestem planuje zakończyć stan surowy do zimy.

Na granicy Sadyby i Augustówki powstaje pierwszy w Polsce dom dziennej opieki dla osób z chorobą onkologiczną. Pomysłodawca i inwestor – sadybiańska Fundacja Jestem – właśnie wybrał wykonawcę, firmę Sylen Wiesła Kulig z Izabelina. Prace budowlane mają zacząć się pod koniec września. – Chodzi o to, by stan surowy zakończyć do zimy i na wiosnę dalej budować – mówi Izabela Dembińska z fundacji.

Od kwietnia tego roku, kiedy ruszyła pierwsza runda zbierania środków na budowę, organizacja uzbierała już milion złotych. – Mamy więc pieniądze na stan surowy otwarty – potwierdza Dembińska. Teraz organizacja zbiera na okna. Jak mówi przedstawicielka fundacji, potrzeba na ten cel ok. 180 tysięcy złotych. – W nowym domu będzie duża powierzchnia okien, żeby był kontakt z naturą – wyjaśnia. Docelowo fundacja Jestem planuje zebrać jeszcze od półtora do dwóch milionów złotych.

– Na dziś szukamy producentów okien i szukamy na nich sponsorów – podsumowuje Izabela Dembińska. Chętnych do wsparcia budowy domu prosi o bezpośredni kontakt do siebie lub o wpłatę na kontro fundacji podane na stronie www.fundacjajestem.org. 

Zebranie pieniędzy na dom dziennej opieki fundacji Jestem będzie celem wyprzedaży garażowej, którą organizują na Sadybie Dominik i Elżbieta Radziwiłowie. Będzie można kupić przedmioty domowego użytku, ubrania męskie, żeńskie i dziecięce, okulary, paski, czapki, torby oraz sprzęt sportowy. Organizatorzy zachęcają każdego, kto chciałby się włączyć w ich akcję, by przekazał im swoje rzeczy, dostarczając do miejsca wyprzedaży do poniedziałku 15 września. Wenta garażowa odbędzie się w niedzielę 22 września od 12.00 do 18.00 przy Okrężnej 16.

 


Czytaj dalej

Młodzież popłynie w mini-maratonie po Jeziorku Czerniakowskim

Młodzież popłynie w mini-maratonie po Jeziorku Czerniakowskim

Po raz siódmy młodzież popłynie w mini-maratonie na Jeziorku Czerniakowskim. 

Dzieci w wieku 10-14 lat popłyną w mini-maratonie pływackim na Jeziorku Czerniakowskim. W najbliższą niedzielę o 11.15 ruszą na dystansie 300 metrów. Wręczenie nagród i zakończenie zawodów przewidziano na ok. 12.15. Początek zapisów w niedzielę o 9.30.

Zawody mające upamiętnić honorowego prezesa Stołecznego WOPR Kazika Szlasę odbędą się przy Jeziornej 4.Organizuje je Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów we współpracy z Klubem Sportowym Gold i Uczniowskim Klubem Sportowym Targówek 1953. 


Czytaj dalej

Zagłosuj na dobre zmiany na Sadybie

Zagłosuj na dobre zmiany na Sadybie

W piątek, 6 września ruszyło głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego w Warszawie. Z Sadyby pochodzą trzy projekty.

Od dziś do 23 września można głosować na projekty budżetu obywatelskiego w Warszawie. Do wyboru są projekty dla poszczególnych dzielnic i dla całej Warszawy. Tych pierwszych na Mokotowie jest 118, a tych drugich – 101.

Jeśli chcecie zagłosować na pomysły ze starej Sadyby, powinniście wejść na stronę  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome, wybrać dzielnicę Mokotów (nie można głosować na projekty dzielnicowe z różnych dzielnic), a z oferowanej listy projektów wybrać trzy:

Nr 26 „Rewitalizacja placu zabaw w parku Skwer Ormiański” (1054) 384 500 złotych  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16566?user=

Nr 64 „Zakup nowości dla Wypożyczalni nr 27 przy ul. Bonifacego 90” (441) 20 000 złotych  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18030?user=

Nr 77 „Wsparcie modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Mokotów” (338) 600 000 złotych  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17488?user=

W tej edycji budżetu obywatelskiego nie trzeba wybierać między projektami z Sadyby. Wszystkie mieszczą się bowiem w limicie środków dla Mokotowa, który wynosi 7 147 577,00 złotych. Aby zostały wybrane, na każdy z nich musi jednak zagłosować co najmniej 50 osób.


Czytaj dalej

Pchli targ i turniej tenisa wracają na Sadybę

Pchli targ i turniej tenisa wracają na Sadybę

Kolejna integracyjna impreza na Sadybie. W przyszły weekend wraca jesienny cykl Babie Lato.

W sobotę, 14 września, odbędzie się deblowy turniej tenisa ziemnego dla wszystkich, niezależnie od wieku. Między 10.00 a 18.00 chętni będą rywalizować o nagrody i medale na kortach klubu Wars przy Jodłowej 1. Zgłoszenia należy kierować pod adres sadybacup@gmail.com.   

Dzień później, w niedzielę, 15 września, między 9.00 a 13.00 wraca jesienna edycja pchlego targu. Na Skwerze Ormiańskim będzie można kupować i sprzedawać używane rzeczy za niewielkie pieniądze. Nie trzeba rezerwować miejsc, ani za nie płacić.

 Obie imprezy są bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych. Organizatorem Babiego Lata jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba.

 


Czytaj dalej

Miasto sprzedaje kamienicę w urokliwym miejscu starej Sadyby

Miasto sprzedaje kamienicę w urokliwym miejscu starej Sadyby

Trzypiętrowa przedwojenna kamienica stoi w sercu willowej Sadyby, przy ulicy rozświetlanej latarniami gazowymi. Jeszcze w tym roku może trafić na rynek.

Mokotowscy urzędnicy konsekwentnie od kilku lat sprzedają atrakcyjne miejskie nieruchomości na Sadybie.  Po domach przy Ojcowskiej, Okrężnej i Zakręt, na przetarg zamierzają właśnie wystawić trzypiętrową kamienicę przy Orężnej 7. 

Dom pochodzi z 1930 roku. W jego skład wchodzi osiem mieszkań, lokal użytkowy i piwnice. W sumie 377 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w budynku i 1062 metrów kwadratowych działki. Do tego instalacje: zimnej wody, kanalizacyjna i elektryczna. 

Jak to w nieruchomościach, najważniejsza jest jednak lokalizacja. W przypadku kamienicy to jedna z najlepszych na starej Sadybie. Orężna – zwana do lat 50. Podhalańską – położona jest w centralnej części willowego osiedla.  Po obu stronach ciągną się wolnostojące domy i bliźniaki, z których wiele pamięta czasy świetności przedwojennego Miasta Ogrodu Czerniaków. Są tu też pojedyncze kamienice z lat 30., które stopniowo zmieniają właścicieli. Ulica może się też pochwalić najdłuższym szpalerem latarni gazowych w Warszawie.  Cytrynowe światło nadaje ulicy romantycznego charakteru.  Orężna przewidziana jest do przebudowy, ale zważywszy na ograniczenia budżetowe miasta, nie należy oczekiwać, że prace ruszą w najbliższych latach. Na razie inwestycja nie jest nawet wpisana do wieloletniego planu finansowego miasta.

Budynek przy Orężnej 7 ma też swoje ograniczenia, wynikające z wpisu do gminnej ewidencji zabytków i planu miejscowego. Przyszli właściciele nie będą mogli zmienić cech architektonicznych budynku, charakterystycznych dla okresu jego powstania. Chodzi tu o bryłę, oryginalny kąt nachylenia połaci dachowej i materiał pokrycia dachu, balkony i balustrady.  Lista cech do zachowania jest dłuższa – to też stolarka, materiały elewacyjne, podział elewacji, detale architektoniczne i elementy elewacji, takie jak boniowanie, gzymsy, cokoły, obramienia okien i okładziny elewacyjne.  W razie remontu, inwestor będzie musiał te cechy zachować lub odtworzyć.  Będzie miał tez obowiązek zachować „oryginalne osie kompozycyjne elewacji, w tym otwory okienne i drzwiowe, wielkości i podziały stolarki, jednolitą kolorystykę okien dla całego budynku”.  Trudniejsze będzie też ocieplenie kamienicy. Plan miejscowy zakazuje bowiem „ocieplania ścian elewacyjnych obiektów posiadających konkretne cechy architektoniczne, tj. okładziny, detal itp. albo stanowiących zespół jednorodny od strony zewnętrznej”. 

Przyszły kupiec musi przystać na to, że wszelkie zmiany będzie musiał uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  Po drodze będzie musiał jednak stanąć do przetargu ustnego i zaoferować co najmniej trzy miliony złotych, bo taka została wyznaczona cena wyjściowa. 

Decyzja mokotowskiego ratusza o wystawieniu kamienicy na przetarg czeka obecnie na zatwierdzenie przez prezydenta Warszawy. Mokotowscy urzędnicy liczą, że wpływy ze sprzedaży kamienicy zasilą budżet dzielnicy w przyszłym roku.


Czytaj dalej

Najlepsze publiczne podstawówki w Warszawie – ranking

Najlepsze publiczne podstawówki w Warszawie - ranking

Czy szkoły publiczne są z góry skazane na osiąganie gorszych wyników od szkół prywatnych?  Ranking warszawskich podstawówek przeczy temu mitowi i wskazuje publiczne placówki, które trzymają wysoki poziom w kilku przedmiotach jednocześnie.

Niskie zarobki nauczycieli, rejonizacja uczniów, przepełnione klasy. Te stałe bolączki szkół publicznych bez wątpienia mocno obniżają ich wyniki nauczania. Jak jednak dowodzi zestawienie średnich wyników ostatniego sprawdzianu ośmioklasisty, istnieją w Warszawie szkoły publiczne, które mimo tych ograniczeń potrafią dostarczać wysokie wyniki.  I to w co najmniej dwóch z trzech przedmiotów, ocenianych na teście – polskim, matematyce i angielskim.

Czołówka pod każdym względem

Najlepszą publiczną podstawówką w Warszawie okazała się szkoła z ulicy Smoczej na Woli. W każdym z trzech przedmiotów plasowała się ona w absolutnej czołówce szkół publicznych, zajmując miejsce 6. w języku polskim, 1. w matematyce i 1. w języku angielskim. Podobnie wysokie miejsca w poszczególnych rankingach i w łącznym zestawieniu zajęły szkoły przy ul. Cieplarnianej w Wesołej oraz przy Nowym Świecie w Śródmieściu.

Wśród 13 najlepszych stołecznych szkół, które trafiły do ostatecznego rankingu spośród nieco ponad 200 działających w Warszawie, po dwie szkoły wprowadziły dzielnice: Ursynów, Ursus i Wawer. Do rankingu awansowały również pojedyncze szkoły z Woli, Wesołej, Śródmieścia, Żoliborza, Bielan, Bemowa i Wilanowa. W rankingu zabrakło natomiast miejsca dla szkół z siedmiu dzielnic, w tym – co jest zaskoczeniem – m.in. z Ochoty i Mokotowa. W tej samej „pominiętej” grupie znalazły się „peryferyjne” dzielnice: Rembertów, Białołęka, Targówek i obie Pragi.

Średnie wyniki na Mokotowie i Sadybie

Dużym zaskoczeniem jest pozycja największej i cieszącej się dobrą opinią dzielnicy – Mokotowa. Najlepsza szkoła w tej dzielnicy zanotowała znacznie gorsze wyniki niż najlepsze szkoły publiczne na Targówku czy Pradze Południe.

Średnio lub słabo wypadły również obie szkoły publiczne na Sadybie. Szkoła podstawowa nr 115 przy Okrężnej 80 zajęła niezłe 32. miejsce w matematyce, daleką 99. pozycję w języku polskim i jeszcze dalszą 105. pozycję w języku angielskim (przypomnijmy: na nieco ponad 200 szkół publicznych w Warszawie). Z kolei szkoła podstawowa nr 103 przy Jeziornej (i Limanowskiego) zdobyła 51. miejsce pod względem polskiego i 71. miejsce pod względem angielskiego, ale aż 122. miejsce w przypadku matematyki.

Jak wynika z ogłoszeń rekrutacyjnych, które pojawiły się w Internecie przed kilkoma dniami, obie sadybiańskie szkoły raczej utrwalą swoje słabe strony w najbliższym roku.  Mimo rozpoczęcia roku szkolnego szkoła nr 103 nadal szuka bowiem m.in. matematyka (obok nauczycieli religii, pomocnika nauczyciela i wychowawcy w oddziale przedszkolnym), a szkoła 115 – anglisty.

Jak powstał ranking

Aby znaleźć prawdziwe diamenty wśród publicznych podstawówek, przygotowaliśmy trzy rankingi szkół, po jednym dla trzech przedmiotów ocenianych na sprawdzianie. Za podstawę rankingu wzięliśmy średni wynik uzyskany przez ośmioklasistów szkoły w danym przedmiocie. W rankingach przedmiotowych pominęliśmy szkoły muzyczne, które miały bardzo wysokie wyniki przy bardzo małej – bo zaledwie kilkuosobowej – próbce. Następnie z wszystkich trzech rankingów wyłowiliśmy te szkoły, które były notowane w 20-tce przynajmniej dwóch rankingów. Tak doszliśmy do szkół, które osiągają wysokie wyniki z kilku przedmiotów, oferując zbalansowaną wiedzę na poziomie niewiele odbiegającym od tego, który zapewniają szkoły prywatne i społeczne.

Najlepsze publiczne podstawówki w Warszawie 2019 (wg sprawdzianu ósmoklasisty)

uwzględniono tylko szkoły znajdujące się w czołowej 20-tce szkół publicznych w co najmniej 2 przedmiotach ocenianych na sprawdzianieMiejsce ogółem

Dzielnica

Ulica

Polski – miejsce w rankingu

Matematyka – miejsce w rankingu

Angielski – miejsce w rankingu

1

Wola

Smocza

6

1

1

2

Wesoła

Cieplarniana

1

13

4

3

Śródmieście

Nowy Świat

11

3

3

4

Żoliborz

Mścisławska

7

4

9

5

Ursynów

Wilczy Dół

5

6

12

6

Ursynów

Lokajskiego

14

5

5

7

Bielany

Samogłoska

12

8

6

8

Wilanów

Wiertnicza

19

16

7

9

Wawer

Kadetów

10

(27)

16

10

Ursus

Orłów Piast.

13

(57)

14

11

Bemowo

Thommego

(29)

10

17

12

Ursus

Sławka

(26)

14

15

13

Wawer

Bajkowa

(93)

11

20

 

Najlepsze podstawówki publiczne wg dzielnicy (alfabetycznie):Dzielnica

Ulica

Polski – miejsce w rankingu

Matematyka – miejsce w rankingu

Angielski – miejsce w rankingu

Bemowo

Thommego

29

10

17

Białołęka

Kobiałka

36

12

36

Bielany

Samogłoska

12

8

6

Mokotów

Spartańska

28

47

37

Ochota

Jasielska

16

25

31

Praga Południe

Zwycięzców

22

30

11

Praga Północ

Jagiellońska

154

151

156

Rembertów

Paderewskiego

33

61

97

Śródmieście

Nowy Świat

11

3

3

Targówek

Krasickiego

17

63

21

Ursus

Orłów Piast.

13

57

14

Ursynów

Wilczy Dół

5

6

12

Wawer

Kadetów

10

27

16

Wesoła

Cieplarniana

1

13

4

Wilanów

Wiertnicza

19

16

7

Wola

Smocza

6

1

1

Żoliborz

Mścisławska

7

4

9

 

Top 100 najlepszych publicznych podstawówek w Warszawie, 2019 – język polski


 

nazwa szkoły

dzielnica

ulica

Liczba uczniów

polski

Średni wynik %

polski

 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353 IM. WIELKICH ODKRYWCÓW

Wesoła

ul. Cieplarniana

31

85

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 313 IM. POLSKICH ODKRYWCÓW

Ursynów

ul. Jana Cybisa

38

85

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ

Śródmieście

ul. Niecała

77

83

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN

Ursynów

ul. Wokalna

118

83

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA

Ursynów

ul. Wilczy Dół

102

82

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 389 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Wola

ul. Smocza

131

82

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA

Żoliborz

ul. Mścisławska

109

81

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 285 IM. JANA MARCINA SZANCERA

Targówek

ul. Turmoncka

73

81

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wesoła

ul. Klimatyczna

122

80

10 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128 IM. JÓZEFA NIEĆKI

Wawer

ul. Kadetów

41

80

11 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA

Śródmieście

ul. Nowy Świat

158

80

12 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK

Bielany

ul. Samogłoska

74

80

13 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II

Ursus

ul. Orłów Piastowskich

102

80

14 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO

Ursynów

ul. Eugeniusza Lokajskiego

170

80

15 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA

Targówek

ul. św. Hieronima

64

80

16 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA

Ochota

ul. Jasielska

52

80

17 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 380 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

Targówek

ul. Krasiczyńska

78

80

18 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 277 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ

Targówek

ul. Suwalska

84

79

19 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

Wilanów

ul. Wiertnicza

57

79

20 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Wawer

ul. Przygodna

88

79

21 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 157 IM. ADAMA MICKIEWICZA

Mokotów

Tyniecka

102

79

22 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168 IM. CZESŁAWA NIEMENA

Praga-Południe

ul. Zwycięzców

115

79

23 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA

Wawer

ul. Bartoszycka

69

79

24 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 364 IM. KONSTANCJI MARKIEWICZ

Bemowo

ul. Andriollego Michała Elwira

95

79

25 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 369 IM. ANTONIEGO BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO

Bielany

ul. Stanisława Przybyszewskiego

160

79

26 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE

Ursus

ul. Walerego Sławka

62

78

27 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 W WARSZAWIE IM. JERZEGO HUBERTA WAGNERA

Bielany

ul. Josepha Conrada

29

78

28 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 IM. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Mokotów

ul. Spartańska

66

78

29 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 150 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO

Bemowo

ul. gen. Wiktora Thomméego

103

78

30 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Ursynów

ul. Kopcińskiego Stefana

65

78

31 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. „ALEK”

Żoliborz

ul. Filarecka

39

78

32 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 100 IM. PŁK. FRANCESCO NULLO

Ursynów

ul. Taneczna

64

78

33 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OBROŃCÓW RADIOSTACJI ARMII KRAJOWEJ W REMBERTOWIE

Rembertów

ul. Ignacego Paderewskiego

102

78

34 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 307 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Mokotów

ul. Barcelońska

91

78

35 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Ursynów

ul. Ludwika Hirszfelda

157

78

36 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Białołęka

ul. Kobiałka

123

78

37 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA

Ursynów

ul. Koncertowa

97

78

38 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. BENITO JUAREZA

Mokotów

ul. Ludwika Narbutta

52

78

39 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 IM. WANDY RUTKIEWICZ

Wilanów

ul. Gubinowska

76

78

40 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF

Praga-Południe

ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

79

77

41 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 255 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Praga-Południe

ul. Kamionkowska

45

77

42 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. IRENY KOSMOWSKIEJ

Ursynów

ul. Sarabandy

50

77

43 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO “ALKA”

Targówek

ul. Samarytanka

98

77

44 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. JANA BRZECHWY

Żoliborz

ul. Przasnyska

77

77

45 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 218 IM. MICHAŁA KAJKI

Wawer

ul. Michała Kajki

74

77

46 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

Targówek

ul. Radzymińska

110

77

47 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

Bielany

ul. Władysława  Broniewskiego

118

77

48 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW AK „GUSTAW” I „HARNAŚ”

Praga-Południe

ul. Cyrklowa

71

77

49 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. EDMUNDA STRZELECKIEGO

Białołęka

ul. Leśnej Polanki

145

77

50 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280 IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Ochota

ul. Gorlicka

84

77

51 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103 IM. BOHATERÓW WARSZAWY 1939-1945

Mokotów

ul. Limanowskiego

51

77

52 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 146 IM. JANUSZA KORCZAKA

Mokotów

ul. Domaniewska

62

76

53 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO

Wola

ul. Brożka Jana

83

76

54 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Białołęka

ul. Ostródzka

223

76

55 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 222 IM. JANA BRZECHWY

Wola

ul. Esperanto

52

76

56 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Włochy

ul. Cietrzewia

124

76

57 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO

Ochota

ul. Mikołaja Reja

49

76

58 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY

Ursynów

ul. Hawajska

51

76

59 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 366 IM. JANA PAWŁA II

Białołęka

ul. Strumykowa

135

76

60 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 143 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Praga-Południe

al. Aleja Stanów Zjednoczonych

78

76

61 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO”

Ursynów

ul. Na Uboczu

106

76

62 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE

Ursus

ul. Mariana  Keniga

110

76

63 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173 IM. GÓRNIKÓW POLSKICH

Wesoła

ul. Trakt Brzeski

45

76

64 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 378 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE

Targówek

ul. Bartnicza

59

76

65 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 350

Bemowo

ul. Irzykowskiego Karola

93

76

66 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 344 IM.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Białołęka

ul. Erazma z Zakroczymia

133

76

67 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 171 IM. STANISŁAWA STASZICA

Żoliborz

ul. Armii Krajowej

56

76

68 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 293 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bielany

ul. Jana Kochanowskiego

124

76

69 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 172 IM. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

Wesoła

ul. Alberta Brata

44

76

70 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330 IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA

Ursynów

ul. Mandarynki

79

75

71 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 373 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

Praga-Południe

ul. Angorska

125

75

72 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO

Śródmieście

al. Aleja Jana Pawła II

75

75

73 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA

Śródmieście

ul. Wilcza

53

75

74 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 267 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Żoliborz

ul. Braci Załuskich

80

75

75 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W WARSZAWIE

Warszawa

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

85

75

76 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381

Ursus

ul. Drzymały Michała

90

75

77 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. ROMANA TURCZYNOWICZA W WARSZAWIE

Śródmieście

ul. Moliera

24

75

78 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

Ursynów

ul. Puszczyka

29

75

79 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 298 IM. JANA KASPROWICZA

Targówek

ul. Krakusa

49

75

80 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO

Bielany

ul. Rudzka

78

75

81 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM.GIUSEPPE GARIBALDIEGO

Śródmieście

ul. Fabryczna

56

75

82 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 114 IM. JĘDRZEJA CIERNIAKA

Targówek

ul. Remiszewska

85

75

83 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 223 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ

Bielany

ul. Kasprowicza Jana

67

74

84 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 IM. POLSKICH NOBLISTÓW

Białołęka

ul. Przytulna

114

74

85 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321

Bemowo

ul. Dekutowskiego „Zapory” Mjr Hieronima

136

74

86 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 365 IM.WOJCIECHA ZAWADZKIEGO

Białołęka

ul. Płużnicka

180

74

87 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE, UL. ZAUŁEK 34 SZKOLE JEST PODPORZĄDKOWANA ORGANIZACYJNIE SZKOŁA FILIALNA W WARSZAWIE, UL. OSTRÓDZKA 144

Białołęka

ul. Zaułek

76

74

88 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

Mokotów

ul. Wiktorska

59

74

89 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 355

Białołęka

ul. Ceramiczna

124

74

90 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 IM. JANUSZA KORCZAKA

Bemowo

ul. Brygadzistów

82

74

91 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 317 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Wola

ul. Deotymy

29

74

92 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 IM. HELENY MARUSARZÓWNY W WARSZAWIE

Ochota

ul. Trzech Budrysów

55

74

93 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH

Wawer

ul. Bajkowa

131

74

94 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO

Mokotów

ul. Giordana Bruna

41

73

95 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 264 IM. GABRIELI MISTRAL W WARSZAWIE

Ochota

ul. Walentego Skorochód-Majewskiego

55

73

96 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 41 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ GRUPY BOJOWEJ „KRYBAR” W WARSZAWIE

Śródmieście

ul. Drewniana

41

73

97 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 379 IM. SZARYCH SZEREGÓW W WARSZAWIE

Targówek

ul. Turmoncka

43

73

98 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 IM. BRONISŁAWA CZECHA

Wawer

ul. Koryncka

74

73

99 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 115 IM. WANDY TUROWSKIEJ

Mokotów

ul. Okrężna

47

73

100 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 263 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Bielany

ul. Szegedyńska

101

73

 

Top 100 najlepszych publicznych podstawówek w Warszawie, 2019 – matematyka 

nazwa szkoły

dzielnica

ulica

Liczba uczniów

matematyka

Średni wynik %

matematyka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 389 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Wola

ul. Smocza

133

81

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 100 IM. PŁK. FRANCESCO NULLO

Ursynów

ul. Taneczna

64

73

 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA

Śródmieście

ul. Nowy Świat

157

72

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA

Żoliborz

ul. Mścisławska

109

72

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO

Ursynów

ul. Eugeniusza Lokajskiego

170

72

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA

Ursynów

ul. Wilczy Dół

102

71

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW AK „GUSTAW” I „HARNAŚ”

Praga-Południe

ul. Cyrklowa

71

71

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK

Bielany

ul. Samogłoska

74

71

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 222 IM. JANA BRZECHWY

Wola

ul. Esperanto

52

70

10 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 150 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO

Bemowo

ul. gen. Wiktora Thomméego

103

70

11 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH

Wawer

ul. Bajkowa

131

70

12 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Białołęka

ul. Kobiałka

122

69

13 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353 IM. WIELKICH ODKRYWCÓW

Wesoła

ul. Cieplarniana

31

69

14 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE

Ursus

ul. Walerego Sławka

62

68

15 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Ursynów

ul. Kopcińskiego Stefana

65

68

16 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

Wilanów

ul. Wiertnicza

57

68

17 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN

Ursynów

ul. Wokalna

118

67

18 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA

Ursynów

ul. Koncertowa

97

67

19 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 140 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO

Wawer

ul. Wilgi

53

66

20 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

Mokotów

ul. Wiktorska

59

66

21 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 277 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ

Targówek

ul. Suwalska

84

66

22 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO

Ochota

ul. Mikołaja Reja

49

66

23 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA

Śródmieście

ul. Wilcza

53

66

24 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 373 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

Praga-Południe

ul. Angorska

125

66

25 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA

Ochota

ul. Jasielska

52

66

26 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 IM. JANA PAWŁA II

Bemowo

ul. Górczewska

117

65

27 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128 IM. JÓZEFA NIEĆKI

Wawer

ul. Kadetów

41

65

28 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO “ALKA”

Targówek

ul. Samarytanka

98

65

29 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 350

Bemowo

ul. Irzykowskiego Karola

93

64

30 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168 IM. CZESŁAWA NIEMENA

Praga-Południe

ul. Zwycięzców

115

64

31 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 339 IM. RAOULA WALLENBERGA

Mokotów

ul. św. Bonifacego

45

64

32 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 115 IM. WANDY TUROWSKIEJ

Mokotów

ul. Okrężna

47

64

33 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Ursynów

ul. Ludwika Hirszfelda

157

63

34 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF

Praga-Południe

ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

79

63

35 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280 IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Ochota

ul. Gorlicka

84

63

36 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE

Ursus

ul. Mariana  Keniga

109

63

37 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 218 IM. MICHAŁA KAJKI

Wawer

ul. Michała Kajki

74

63

38 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 112 IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE, UL. ZAUŁEK 34 SZKOLE JEST PODPORZĄDKOWANA ORGANIZACYJNIE SZKOŁA FILIALNA W WARSZAWIE, UL. OSTRÓDZKA 144

Białołęka

ul. Zaułek

76

63

39 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ

Śródmieście

ul. Niecała

77

63

40 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173 IM. GÓRNIKÓW POLSKICH

Wesoła

ul. Trakt Brzeski

45

63

41 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 366 IM. JANA PAWŁA II

Białołęka

ul. Strumykowa

135

63

42 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA

Targówek

ul. św. Hieronima

64

63

43 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330 IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA

Ursynów

ul. Mandarynki

79

63

44 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 369 IM. ANTONIEGO BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO

Bielany

ul. Stanisława Przybyszewskiego

160

63

45 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. JANA BRZECHWY

Żoliborz

ul. Przasnyska

77

62

46 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 IM. ORŁA BIAŁEGO

Wilanów

ul. Uprawna

81

62

47 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 IM. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Mokotów

ul. Spartańska

70

62

48 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Białołęka

ul. Ostródzka

223

62

49 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 IM. 7 PP AK „GARŁUCH”

Włochy

ul. Malownicza

32

62

50 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10

Wilanów

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

59

62

51 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO

Mokotów

ul. Zwierzyniecka

55

62

52 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. IRENY KOSMOWSKIEJ

Ursynów

ul. Sarabandy

50

62

53 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 IM. POLSKICH NOBLISTÓW

Białołęka

ul. Przytulna

114

61

54 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. „ALEK”

Żoliborz

ul. Filarecka

39

61

55 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wesoła

ul. Klimatyczna

122

61

56 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO

Bielany

ul. Rudzka

75

61

57 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II

Ursus

ul. Orłów Piastowskich

102

61

58 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 143 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Praga-Południe

al. Aleja Stanów Zjednoczonych

78

61

59 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO

Wola

ul. Brożka Jana

83

60

60 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM.GIUSEPPE GARIBALDIEGO

Śródmieście

ul. Fabryczna

56

60

61 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OBROŃCÓW RADIOSTACJI ARMII KRAJOWEJ W REMBERTOWIE

Rembertów

ul. Ignacego Paderewskiego

102

60

62 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 107 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

Mokotów

ul. Nowoursynowska

27

60

63 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 380 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

Targówek

ul. Krasiczyńska

78

59

64 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 313 IM. POLSKICH ODKRYWCÓW

Ursynów

ul. Jana Cybisa

38

59

65 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 152 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W WARSZAWIE

Ochota

ul. Powstańców Wielkopolskich

55

59

66 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Włochy

ul. Cietrzewia

124

59

67 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

Praga-Południe

ul. Kwatery Głównej

58

59

68 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. EDMUNDA STRZELECKIEGO

Białołęka

ul. Leśnej Polanki

145

59

69 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 IM. HELENY MARUSARZÓWNY W WARSZAWIE

Ochota

ul. Trzech Budrysów

55

59

70 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 306 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Bemowo

ul. Tkaczy

59

59

71 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bielany

ul. Fontany Antoniego

32

59

72 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 322 IM. JANA BRZECHWY

Ursynów

ul. Edwarda Dembowskiego

37

59

73 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

Bielany

ul. Władysława  Broniewskiego

118

59

74 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381

Ursus

ul. Drzymały Michała

90

59

75 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 364 IM. KONSTANCJI MARKIEWICZ

Bemowo

ul. Andriollego Michała Elwira

95

59

76 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Wawer

ul. Przygodna

88

58

77 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Śródmieście

ul. Górnośląska

55

58

78 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA

Wawer

ul. Bartoszycka

70

58

79 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. GABRIELA NARUTOWICZA

Włochy

ul. Radarowa

64

58

80 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 255 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Praga-Południe

ul. Kamionkowska

45

58

81 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 264 IM. GABRIELI MISTRAL W WARSZAWIE

Ochota

ul. Walentego Skorochód-Majewskiego

55

58

82 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 267 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Żoliborz

ul. Braci Załuskich

80

58

83 

SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 317 IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Wola

ul. Deotymy

29

58

84 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 68 IM. ARTURA OPPMANA

Żoliborz

ul. Or-Ota

46

58

85 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Warszawa

ul. Podbipięty

81

57

86 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 157 IM. ADAMA MICKIEWICZA

Mokotów

Tyniecka

102

57

87 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU

Mokotów

ul. Cieszyńska

47

57

88 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 293 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bielany

ul. Jana Kochanowskiego

124

57

89 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 365 IM.WOJCIECHA ZAWADZKIEGO

Białołęka

ul. Płużnicka

180

57

90 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 158 IM. JANA KILIŃSKIEGO

Śródmieście

ul. Ciasna

77

57

91 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO”

Ursynów

ul. Na Uboczu

106

57

92 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 IM. WANDY RUTKIEWICZ

Wilanów

ul. Gubinowska

76

57

93 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 223 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ

Bielany

ul. Kasprowicza Jana

67

57

94 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 298 IM. JANA KASPROWICZA

Targówek

ul. Krakusa

49

57

95 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO

Mokotów

ul. Giordana Bruna

42

57

96 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 344 IM.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Białołęka

ul. Erazma z Zakroczymia

133

56

97 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 363 IM. PROF. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO

Bemowo

ul. Rozłogi

112

56

98 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 285 IM. JANA MARCINA SZANCERA

Targówek

ul. Turmoncka

73

56

99 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

Targówek

ul. Radzymińska

110

56

100 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 W WARSZAWIE IM. JERZEGO HUBERTA WAGNERA

Bielany

ul. Josepha Conrada

29

56

122.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103 IM. BOHATERÓW WARSZAWY 1939-1945

Mokotów

ul. Limanowskiego

51

53

 

Top 100 najlepszych publicznych podstawówek w Warszawie, 2019 – angielski 

nazwa szkoły

dzielnica

ulica

Liczba uczniów

angielski

Średni wynik %

angielski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 389 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Wola

ul. Smocza

132

94

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Wesoła

ul. Trakt Brzeski

26

92

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 211 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA

Śródmieście

ul. Nowy Świat

155

91

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 353 IM. WIELKICH ODKRYWCÓW

Wesoła

ul. Cieplarniana

30

90

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO

Ursynów

ul. Eugeniusza Lokajskiego

169

90

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK

Bielany

ul. Samogłoska

76

89

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 261 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

Wilanów

ul. Wiertnicza

57

88

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. ROMANA TURCZYNOWICZA W WARSZAWIE

Śródmieście

ul. Moliera

26

88

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA

Żoliborz

ul. Mścisławska

110

87

10 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Śródmieście

ul. Górnośląska

34

87

11 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168 IM. CZESŁAWA NIEMENA

Praga-Południe

ul. Zwycięzców

113

87

12 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA

Ursynów

ul. Wilczy Dół

105

87

13 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 373 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

Praga-Południe

ul. Angorska

125

87

14 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. JANA PAWŁA II

Ursus

ul. Orłów Piastowskich

103

86

15 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE

Ursus

ul. Walerego Sławka

63

86

16 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128 IM. JÓZEFA NIEĆKI

Wawer

ul. Kadetów

40

86

17 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 150 IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO

Bemowo

ul. gen. Wiktora Thomméego

103

86

18 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 364 IM. KONSTANCJI MARKIEWICZ

Bemowo

ul. Andriollego Michała Elwira

95

86

19 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN

Ursynów

ul. Wokalna

118

86

20 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 204 IM. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH

Wawer

ul. Bajkowa

131

85

21 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 380 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

Targówek

ul. Krasiczyńska

78

85

22 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10

Wilanów

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

59

85

23 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ

Śródmieście

ul. Niecała

76

84

24 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 IM. POLSKICH NOBLISTÓW

Białołęka

ul. Przytulna

111

84

25 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Wawer

ul. Przygodna

89

84

26 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA

Ursynów

ul. Koncertowa

83

84

27 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 369 IM. ANTONIEGO BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO

Bielany

ul. Stanisława Przybyszewskiego

160

83

28 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Białołęka

ul. Ostródzka

223

83

29 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO

Mokotów

ul. Giordana Bruna

42

83

30 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Ursynów

ul. Kopcińskiego Stefana

64

83

31 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA

Ochota

ul. Jasielska

47

83

32 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 IM. JANA PAWŁA II

Bemowo

ul. Górczewska

118

83

33 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA BYTNARA „RUDEGO”

Ursynów

ul. Na Uboczu

106

83

34 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 IM. ORŁA BIAŁEGO

Wilanów

ul. Uprawna

82

83

35 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280 IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Ochota

ul. Gorlicka

86

83

36 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Białołęka

ul. Kobiałka

121

82

37 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 205 IM. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Mokotów

ul. Spartańska

74

82

38 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO

Ochota

ul. Mikołaja Reja

48

82

39 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 350

Bemowo

ul. Irzykowskiego Karola

94

82

40 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW AK „GUSTAW” I „HARNAŚ”

Praga-Południe

ul. Cyrklowa

71

82

41 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 363 IM. PROF. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO

Bemowo

ul. Rozłogi

112

82

42 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 140 IM. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO

Wawer

ul. Wilgi

54

82

43 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 330 IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA

Ursynów

ul. Mandarynki

80

82

44 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 IM. JANA BRZECHWY

Żoliborz

ul. Przasnyska

79

81

45 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 107 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

Mokotów

ul. Nowoursynowska

27

81

46 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 100 IM. PŁK. FRANCESCO NULLO

Ursynów

ul. Taneczna

64

81

47 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 218 IM. MICHAŁA KAJKI

Wawer

ul. Michała Kajki

75

81

48 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO “ALKA”

Targówek

ul. Samarytanka

98

80

49 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 157 IM. ADAMA MICKIEWICZA

Mokotów

Tyniecka

98

80

50 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 355

Białołęka

ul. Ceramiczna

127

80

51 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Ursynów

ul. Ludwika Hirszfelda

157

80

52 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

Bielany

ul. Władysława  Broniewskiego

119

80

53 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 313 IM. POLSKICH ODKRYWCÓW

Ursynów

ul. Jana Cybisa

38

80

54 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 385 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wesoła

ul. Klimatyczna

122

80

55 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Włochy

ul. Cietrzewia

125

80

56 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 143 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Praga-Południe

al. Aleja Stanów Zjednoczonych

81

80

57 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA

Śródmieście

ul. Wilcza

53

80

58 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 146 IM. JANUSZA KORCZAKA

Mokotów

ul. Domaniewska

61

79

59 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF

Praga-Południe

ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

79

79

60 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA

Targówek

ul. św. Hieronima

64

79

61 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO

Bielany

ul. Rudzka

76

79

62 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 365 IM.WOJCIECHA ZAWADZKIEGO

Białołęka

ul. Płużnicka

181

79

63 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 366 IM. JANA PAWŁA II

Białołęka

ul. Strumykowa

140

79

64 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO

Mokotów

ul. Zwierzyniecka

56

78

65 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 378 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE

Targówek

ul. Bartnicza

59

78

66 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 391 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. „ALEK”

Żoliborz

ul. Filarecka

36

78

67 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. STANISŁAWA DUBOIS

Śródmieście

ul. Leona  Kruczkowskiego

35

78

68 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 IM. WANDY RUTKIEWICZ

Wilanów

ul. Gubinowska

80

78

69 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 307 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Mokotów

ul. Barcelońska

91

78

70 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 356 IM.RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

Białołęka

ul. Głębocka

66

78

71 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103 IM. BOHATERÓW WARSZAWY 1939-1945

Mokotów

ul. Limanowskiego

52

78

72 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321

Bemowo

ul. Dekutowskiego „Zapory” Mjr Hieronima

137

78

73 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 293 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bielany

ul. Jana Kochanowskiego

126

77

74 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 306 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Bemowo

ul. Tkaczy

59

77

75 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 IM. IRENY KOSMOWSKIEJ

Ursynów

ul. Sarabandy

50

77

76 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

Ursynów

ul. Puszczyka

28

77

77 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA

Wawer

ul. Bartoszycka

69

77

78 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO

Wola

ul. Brożka Jana

85

77

79 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 344 IM.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Białołęka

ul. Erazma z Zakroczymia

133

77

80 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203

Śródmieście

ul. ks. Ignacego Skorupki

48

77

81 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE

Ursus

ul. Mariana  Keniga

111

77

82 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Mokotów

ul. Podbipięty

81

77

83 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 352 W WARSZAWIE IM. JERZEGO HUBERTA WAGNERA

Bielany

ul. Josepha Conrada

28

77

84 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 267 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Żoliborz

ul. Braci Załuskich

82

76

85 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W WARSZAWIE

Ursus

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

90

76

86 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318 IM. JANA CHRISTIANA ANDERSENA

Ursynów

ul. Leonida Teligi

57

76

87 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM.GIUSEPPE GARIBALDIEGO

Śródmieście

ul. Fabryczna

56

76

88 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 222 IM. JANA BRZECHWY

Wola

ul. Esperanto

53

76

89 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. GABRIELA NARUTOWICZA

Włochy

ul. Radarowa

67

76

90 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 342 IM.JANA MARCINA SZANCERA

Białołęka

ul. Strumykowa

102

76

91 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 322 IM. JANA BRZECHWY

Ursynów

ul. Edwarda Dembowskiego

35

76

92 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 314 IM.PRZYJACIÓŁ ZIEMI

Białołęka

ul. Porajów

98

76

93 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 68 IM. ARTURA OPPMANA

Żoliborz

ul. Or-Ota

46

76

94 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 359

Włochy

ul. Promienista

111

76

95 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 255 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Praga-Południe

ul. Kamionkowska

45

76

96 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. BENITO JUAREZA

Mokotów

ul. Ludwika Narbutta

54

76

97 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OBROŃCÓW RADIOSTACJI ARMII KRAJOWEJ W REMBERTOWIE

Rembertów

ul. Ignacego Paderewskiego

102

76

98 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 212 IM. KRYSTYNY KRAHELSKIEJ

Mokotów

ul. Czarnomorska

44

75

99 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381

Ursus

ul. Drzymały Michała

94

75

100 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

Mokotów

ul. Wiktorska

59

75

105.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 115 IM. WANDY TUROWSKIEJ

Mokotów

ul. Okrężna

46

75


Czytaj dalej