Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko największe polskie miasta, ale również mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za rok 2018 na obszarze województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. W konsekwencji wprowadzanych zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego wystąpi konieczność przygotowania nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych, na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2018 r.

Zgodnie z założeniami program należy uchwalić do 15 czerwca 2020 r.

Aby realizacja działań sprzyjających poprawie jakości powietrza przynosiła widoczne efekty potrzebna jest szeroka współpraca wielu różnych środowisk. Dlatego w celu umożliwienia czynnego udziału w pracach związanych z przygotowaniem nowego programu ochrony powietrza dla województwa oraz mając na uwadze realny wpływ na jego zapisy, Samorząd Województwa Mazowieckiego już teraz przygotowuje się do prac nad sporządzeniem nowego programu.

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli na ocenę skali potrzeb w zakresie docieplenia budynków czy wymiany pieców na nowe. Dzięki tym informacjom Miasto Pruszków będzie mogło pomóc właścicielom budynków w pozyskaniu środków finansowych na ten ważny cel. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wypełnić obowiązki nałożone na naszą gminę, przez Władze Województwa Mazowieckiego.

Ankietę można wypełnić na stronie https://www.pruszkow.pl/ankieta-dotyczaca-budynku-lokalu-mieszkalnego/

Ankietę można pobrać w wersji edytowalnej DOC. lub w wersji PDF. z klauzulą RODO i przesłać lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu.

Nabór ankiet trwa do końca lutego 2020 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod nr 22 735 87 89; 22 735 88 19

Artykuł Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego pochodzi z serwisu Pruszków.Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *