Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert.

Szkolenie odbędzie się 4 listopada 2019r godz. 16.00-19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Helenowska 3a, sala konferencyjna IIIp – wejście od ul.Helenowskiej od strony poczty.

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań
 2. Omówienie elementów druku oferty
 • Jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów
 • Zasady konstrukcji budżetu zadania.
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
 • Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • Przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
 • załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Elementy sprawozdania,
 • Sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • Rozliczenie rezultatów
 • Złączniki do sprawozdania,
 1. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów

Prowadzący:

Artur GluzińskiPracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 godzin szkoleń.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie telefoniczne celem potwierdzenia uczestnictwa na numer telefonu 22-728-11-81 lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 28 października 2019r. Ilość miejsc ograniczona.

Artykuł Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pochodzi z serwisu Pruszków.Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *