Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2019 rok

Realizując obowiązki nałożone na Miasto Pruszków zgodnie z art.3 ust.2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) informujemy, że w roku 2019 Miasto Pruszków osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,002 % (wymagany poziom: poniżej 40 %),
– osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 46,25 % (wymagany poziom: co najmniej 40 %),
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,92 % (wymagany poziom: 60 %).

W roku 2019 wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Pruszkowa w 2019 roku przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruszków w 2018 r. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
JARPER Sp. z o.o.
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz 40,66% 0,00% Nie dotyczy
Tadeusz Rutkowski 19,95% 0,00% Nie dotyczy
SIR-COM Wywóz Nieczystosci Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski 64,50% 0,00% Nie dotyczy
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska 49,55% 0,00% Nie dotyczy
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. j.
Jacek Kwiatkowski PHU JAR-JAN 25,36% 0,00% Nie dotyczy
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k.
Ziemia Polska Sp. z o.o.
Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami
SUEZ Polska Sp. z o.o. Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00%
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. 40,08% 0,00% 100%
Partner Sp. z o.o.
FCC Polska Sp. z o.o.
REMONDIS Sp. z o.o. 35,95% 0,00% Nie dotyczy
Partner Dariusz Apelski
P.U.Hetman Sp. z o.o. 41,91% 0,00% 100%
Eko-Hetman Sp. z o.o. 28,53% 0,00% Nie dotyczy
Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.
Aminex Sp. z o.o. 26,73% 0,00% Nie dotyczy
Zakład Zieleni Sp. z o.o.
Adam Mulik
FAGUS Sp. z o.o.
Auto Mobility Łukasz Kukiełka

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Pruszkowa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków;

* BYŚ- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa;

* P.U. HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38, Nadarzyn – instalacja MBP;

* REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;

* PPHU LEKARO – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – gmina Wiązowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka;

*ATF Sp. z o.o.- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec;

* Chemeko- System Sp. z o.o.- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Rudna Wielka, 56-210 Wąsosz;

* Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków – instalacja do kompostowania – mobilny komposter;

*  Składowisko odpadów w Julkowie, 96-116 Skierniewice;

*  Składowisko w Hryniewiczach, 16-061 Hryniewicze.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie ul. Bryły 6, 05-800 Pruszków
Punkt przy ul. Bryły (vis a vis MZO), 05-800 Pruszków

Czynny dla mieszkańców:
CZWARTEK-PIĄTEK:10.30-16.30
SOBOTA 8.00-14.00

Mieszkańcy Pruszkowa do PSZOK mogą oddać następujące odpady:

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe w ilości 1000 kg/rok z jednego gospodarstwa domowego, zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 8 szt./rok, popiół, tekstylia, odzież, opakowania po środkach ochrony roślin oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i skrzykawek.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466)

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa

Mobilne punkty odbioru elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów
czynne:9.00-14.00
• przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16 – w drugą sobotę miesiąca
• obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie (na wprost sklepu LIDL) – w czwartą sobotę miesiąca

Artykuł Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2019 rok pochodzi z serwisu Pruszków.Informacje w zakresie gospodarki odpadami za 2019 rok
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *