Jak odnaleźć się w systemie nauki online?

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Jak się do tego stylu pracy przygotować?

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:
1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
5. Czuwać nad tym, aby dziecko: korzystało z oprogramowania antywirusowego;otwierało wiadomości tylko od znajomych,unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Pomocne strony:
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/

Artykuł Jak odnaleźć się w systemie nauki online? pochodzi z serwisu Pruszków.Jak odnaleźć się w systemie nauki online?
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *