Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych

Odpady tworzyw sztucznych stanowią co najmniej 12÷13% masy wszystkich odpadów komunalnych, jednak z uwagi na stosunkowo małą gęstość są bardziej widoczne w porównaniu z innymi materiałami i odpadami. Szacuje się, że w Polsce powstaje ok. 1,5  mln  t odpadów tworzyw sztucznych. Niestety, efektywne zagospodarowanie tych odpadów wciąż stanowi nierozwiązany problem. W 2012  r. tylko ok. 24% poddano recyklingowi mechanicznemu, ok. 17% odzyskowi energii, a pozostałe 59% trafiło na składowiska odpadów. Biorąc pod uwagę średnią europejską (recykling – 26%, odzysk energetyczny – 36%, składowanie – 38%), Polska ma w tej dziedzinie dużo do nadrobienia.

Największą grupę stanowią odpady opakowaniowe – 55% .Stopień odzysku tej grupy odpadów jest największy i w 2012  r. wyniósł 64,2%, z czego 39,2% stanowił recykling mechaniczny. Znacznie mniej odzyskuje się odpadów z budownictwa (ok. 17%) oraz ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ok. 15%). Najmniej, bo zaledwie 4% odpadów tworzyw sztucznych, odzyskiwanych jest z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wykorzystanie wartości tworzyw sztucznych to bardzo ważny aspekt racjonalnej gospodarki zasobami. Zawrócenie do niej odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) może polegać na ponownym wykorzystaniu materiału, gdzie z odpadów wytwarza się nowe wyroby, bądź na odzyskaniu energii zawartej w odpadach. Z uwagi na bardzo wysoką kaloryczność odpady tworzyw sztucznych są doskonałym zasobem energii, gdyż frakcje odpadów, które nie nadają się do recyklingu (np. są mocno zabrudzone lub zmieszane), mogą być z powodzeniem wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, co w konsekwencji zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa ze źródeł nieodnawialnych (np. na węgiel czy gaz ziemny).

Źródło: Przemysł tworzyw sztucznych – materiałów XXI wieku KAZIMIERZ BORKOWSKI

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY OGRANICZYĆ ZUŻYCIE TWORZYW? Kupuję odpowiedzialnie… i śmiecę mniej!
https://naszesmieci.mos.gov.pl/start/kupuje-odpowiedzialnie

Jedna plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, a aluminiowa puszka

od 200 do 400 lat. Nie pozwól aby zalegały na składowisku – segreguj.

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony.

Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu, a potem także w transporcie.

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/ciekawostki

 

 

 

Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat. Na zakupy zawsze zabieraj
własną torbę wielokrotnego użytku.
Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/ciekawostki

 

Artykuł Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych pochodzi z serwisu Pruszków.Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *