Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2014. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2021 kończy 6 lat. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 1.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub tutaj.

Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły znajduje się w załączniku poniżej.

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowej 10,
 • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
 • w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. J. Długosza 53
 • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej, w terminie od 15.03.2021 r. do 30.03.2021 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr  XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  02.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2020/2021 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków

Artykuł Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 pochodzi z serwisu Pruszków.Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *