Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków na rok szkolny 2021/2022

 1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Termin składania wniosków do szkół: 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

Wniosek jest umieszczony na stronach internetowych szkół oraz w załączniku

 1. W roku szkolnym 2021/2022 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.:
 • Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jasna 2,
 • Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hubala 4
 • Szkole Podstawowej Nr 5, ul. J. Długosza 53
 • Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Lipowa 31,
 • Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Mostowa 6,
 • Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Pływacka 16,

W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

 1. Kandydaci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w szkołach, które są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zajęcia zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
 • Szkoła podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. J. Długosza 53,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.
 1. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
 2. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe
  (Dz.U. z 2020 r, poz. 910 ze zm.). Kryteria na drugim etapie rekrutacji określa Uchwała XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Artykuł Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych pochodzi z serwisu Pruszków.Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *