Wykaz ulg w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej

Wykaz uprawnień do bezpłatnych przejazdów oraz ulg w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest Gmina Miasto Pruszków.

Do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w środkach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych, których organizatorem jest Gmina Miasto Pruszków uprawnieni są:

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (ulga 100%)
Uprawnieni Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi
Dzieci od 4 – 7 lat jeśli nie zajmują osobnego miejsca Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
Osoby niepełnosprawne o Znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby traktowane na równi z nimi na podstawie odrębnych przepisów prawa (w tym niewidomi i głuchoniemi) oraz Opiekun niepełnosprawnego Na podstawie:
– orzeczenia lub legitymacji z wpisem właściwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalidów
– orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez właściwy organ
– orzeczenia lub legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności
Osoby, które ukończyły 70 lat życia Na podstawie dowodu osobistego lub innego dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek
Osoby posiadające ważne bilety długookresowe ZTM dla drugiej strefy oraz pierwszej i drugiej strefy, które są jednocześnie posiadaczami Pruszkowskiej Karty Mieszkańca Na podstawie Karty Miejskiej ZTM oraz Pruszkowskiej Karty Mieszkańca
Honorowi Dawcy Krwi Którzy oddali bezpłatnie:
– 18 litrów krwi pełnej – w przypadku mężczyzn
– 15 litrów krwi pełnej – w przypadku kobiet lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
– na podstawie legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej”
Uprawnienia do ulgowych przejazdów (ulga 50%)
Uprawnieni Dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi
Dzieci od lat 4 do lat 7 Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, średnich i policealnych do ukończenia 21 roku życia Na podstawie legitymacji szkolnej
Emeryci po ukończeniu 60 roku życia Na podstawie dowodu osobistego i legitymacja polskiego Związku Emerytów i Rencistów lub inny dokument stwierdzający uprawnienia emerytalne.
Umundurowani funkcjonariusze policji i żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego podczas pełnienia obowiązków służbowych   Na podstawie :
– legitymacja służbowa – Policjant
– książeczka wojskowa –  Żołnierz
Dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkali pod jednym adresem posiadający troje lub więcej dzieci objętych „Pruszkowskim Programem Dużej Rodziny” Na podstawie ważnej Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny

Osobie uprawnionej do zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Pruszkowa na podstawie kilku tytułów przysługuje jedna wybrana przez nią zniżka.

Nie podlegają opłacie za przewóz:

  1. wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna, wózki dziecięce, z których korzystają przewożone dzieci. zwierzęta przewożone w sposób niezagrażający innym pasażerom
  2. psy w kagańcach i na smyczy
  3. inne zwierzęta w klatkach do tego przystosowanych
  4. bagaż podręczny tj. przedmioty, które są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach, nie przeszkadzają innym podróżnym i nie narażają ich na niewygodę
  5. rzeczy, które dla ich rozmieszczenia nie wymagają więcej przestrzeni niż ta, jaką ma podróżny do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym siedzeniem lub pod nim (m.in. plecaki szkolne oraz torby na zakupy na kółkach)

 

Artykuł Wykaz ulg w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej pochodzi z serwisu Pruszków.Wykaz ulg w przejazdach autobusami w komunikacji miejskiej
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *