XI Sesja Rady Miasta

W dniu 26 września 2019 roku odbędzie się XI sesja Rady Miasta Pruszkowa w sal;i konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 sierpnia2019 roku.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Pruszkowa na lata 2019 –2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków iGminą Miastem Piastów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków iPowiatem Pruszkowskim.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie.

15.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 16 sierpnia2019r. do 13 września 2019 r.

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

18.Zamknięcie obrad sesji.

Artykuł XI Sesja Rady Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.XI Sesja Rady Miasta
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *