XXVII Sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podst. art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.), w związku z wnioskiem złożonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Pruszkowa na dzień 16 września 2020 roku na godzinę 17.00 w trybie zdalnym – w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą zadzwonić na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa wraz z porządkiem obrad i materiałami zamieszczono na platformie eSesja.pl.  

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa
Krzysztof Biskupski

Artykuł XXVII Sesja Rady Miasta Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.XXVII Sesja Rady Miasta Pruszkowa
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *