XXX Sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zapraszam  do udziału w obradach XXX sesji Rady Miasta Pruszkowa, która odbędzie się 26 listopada 2020 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna  na kanale YouTube.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą to uczynić w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” dzwoniąc na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Porządek obrad sesji, projekty uchwał oraz inne materiały zamieszczono na platformie eSesja.pl.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa
Krzysztof Biskupski

 

Artykuł XXX Sesja Rady Miasta Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.XXX Sesja Rady Miasta Pruszkowa
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *