Burza w sprawie zabudowy Czerniakowa Południowego. Co mówią urzędnicy, aktywiści i media?

Burza w sprawie zabudowy Czerniakowa Południowego. Co mówią urzędnicy, aktywiści i media?

Uchwalenie planu miejscowego dla Czerniakowa Południowego wywołało burzę. W powodzi emocji i fakenewsów, zebraliśmy w jednym miejscu rozsypane po Internecie wypowiedzi i argumenty osób, które są w tym temacie najlepiej zorientowane.

Wczorajszy wpis na Facebooku wpływowej ilustratorki książek, Zosi Dzierżawskiej wywołał prawdziwą burzę wśród miejskich społeczników. W ciągu kilku godzin jej emocjonalny wpis o betonowaniu przedpola Jeziorka Czerniakowskiego udostępniło ponad tysiąc sześciuset Internautów, a kolejne dwa i pół tysiąca poparło petycję w sieci. Gorący temat podchwyciły stołeczne i ogólnopolskie media, od Gazety Wyborczej, przez TVN Warszawa, po PAP, Rzeczpospolitą i TVP Info. Do sprawy odnieśli się też czołowi urzędnicy, na czele z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim.

Jako portal, który wprowadził temat zabudowy Czerniakowa Południowego do publicznego obiegu, czujemy się w obowiązku zebrać rozproszone po Internecie wypowiedzi osób, które najwięcej wiedzą o planie miejscowym i wciąż mają wpływ na przyszłość tych terenów. Choć plan miejscowy stał się już faktem, wciąż można wykorzystać dobrą wolę decydentów do tego, by – po kilkunastu latach deklaracji – doprowadzić wodę do rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie i zachować ten teren dla przyszłych pokoleń.

Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy

Drodzy Państwo, NIE MA MOWY o betonowaniu jeziorka Czerniakowskiego! To klasyczny fakenews!

Plan służy temu, żeby jeziorko i podobne, bezcenne miejsca chronić przed niekontrolowaną zabudową. Uchwalenie planu=zrównoważony rozwój stolicy z troską o przyrodę. Brak planu=chaos i „wolna amerykanka”. Efekt uchwalenia planu jest więc dokładnie odwrotny, niż przedstawia się to w zarzutach!

Problemem Miasto Stołeczne Warszawa jest właśnie brak planów zagospodarowania – mówiłem o tym w kampanii wyborczej, a plan dla Czerniakowa Południowego jest częścią nadrabiania zaległości. Planów potrzebuje miasto, planów oczekiwały setki warszawiaków, z którymi rozmawiałem na spotkaniach, planów potrzebuje przyroda, która bywa bezbronna właśnie wtedy, gdy nie są one uchwalone. M.in. tym planem na te potrzeby i oczekiwania odpowiadamy.

Nad planem pracował cały sztab specjalistów. Ich zadaniem była właśnie analiza kwestii przyrodniczych i wpływu planu na ochronę jeziora. Nie ma ryzyka wysuszania jeziorka – wykluczyły je pogłębione analizy ekspertów. Plan może się wręcz przyczynić do zasilania jeziorka czystą wodą.

Nie mam wątpliwości, że osobami podnoszącymi sprzeciw wobec planu zagospodarowania dla Czerniakowa Południowego kieruje szczera troska o miasto i przyrodę. Ale źródłem tego sprzeciwu są nieprawdziwe i nierzetelne informacje. Gwarantuję, że ten plan dba dokładnie o te same kwestie, które są bliskie sercom protestujących – plan to gwarancja ochrony jeziorka i jego otoczenia przed niekontrolowaną zabudową.

(…) Projekt planu dla Czerniakowa Południowego zachowuje szeroki centralny pas zieleni, ze zbiornikami wodnymi. Ideą planu jest zapewnienie zielonych plant – okrężnego układu ogólnodostępnej zieleni. Plan uwzględnia ochronę Jeziorka Czerniakowskiego, a przede wszystkim otuliny rezerwatu. Zadbaliśmy o to, aby w obszarach tych utrzymany został wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 60 proc. – i to na gruncie rodzimym. Staramy się projektować przyjazne mieszkańcom, ale też przyrodzie miasto – zielone i otwarte”.

Michał Olszewski, Wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za planowanie przestrzenne

Nie ma mowy o betonowaniu Jeziorka Czerniakowskiego!

Uchwalony wczoraj plan miejscowy Czerniakowa Pld:
1. Nie obejmuje rezerwatu jez. Czerniakowskiego;
2. Wprowadza ochronę otuliny tego rezerwatu – wprowadza wysoki wskaźnik powierzchni biologicznej i zielone korytarze;
3. Chroni stosunki wodne i wprowadza dodatkowe rozwiązania w zakresie zasilania w wodę samego Jeziorka;

Tylko plany miejscowe chronią nas przed chaotyczna zabudową i pozwalają nam na kształtowanie zrównoważonego miasta!

(…) Już dzisiaj poziom wody w jeziorku jest powyżej poziomu wód gruntowych – potwierdzają to badania realizowane w ramach planu. Właśnie dlatego wprowadziliśmy do planu specjalne rozwiązania, które gwarantują zasilanie jeziorka dodatkowymi zbiornikami na terenie tego planu! Polecam briefing z dzisiaj –  https://www.facebook.com/ZielonaWwa/videos/2492501484194285

(…) 1. Nie ma mowy o zabetonowanie jeziorka, bo plan kończy się 100 m od niego i jest bardziej oddalony niż osiedla na południu;
2. Już dzisiaj jest kilkanaście wniosków o intensywna zabudowę w tym rejonie! A kilka decyzji już zostało skonsumowanych i budynki już tam stoją! Jeśli chcemy wprowadzić porządek i chronić tereny cenne przyrodniczo to można zrobić to tylko planem miejscowym!
3. Plan wprowadza rozwiązania, które wprowadzają dodatkową ochronę ponad to co wynika z planu ochrony dla jeziorka Czerniakowskiego!

Jeśli nie ma Pan czasu na czytanie całego planu polecam dzisiejszy briefing:  https://www.facebook.com/ZielonaWwa/videos/2492501484194285

Marlena Happach, Drektor Biura Architektury Warszawy

Przez media przelała się dyskusja o Czerniaków Południowy – kolejny po Augustówce plan na łuku Siekierkowskim. Obszar planu liczy ok 90ha, projekt przygotowała arch. Krystyna Solarek. Walcząc o klimat warto pamiętać, że zrównoważony rozwój to też planowanie miasta w obszarach dobrze skomunikowanych, blisko centrum miasta. Nowe wielofunkcyjne osiedla z parkami (50 ha bez zabudowy!), szkołami, przedszkolami oraz zabudową – w przypadku Czerniakowa ekstensywną – to gwarancja podróży transportem publicznym, bez generowania korków i smogu, nowe miejsca pracy i możliwość realizacji urządzonych terenów zieleni.

(…) MPZP nie obejmuje rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Plan respektuje ochronę otuliny, wprowadza tereny dostępnej publicznej zieleni, pierścień połączonych jeziorek i niecek, 60% pbc, przeważająca zabudowę jednorodzinną. Więcej o temacie na konferencji prasowej.  https://www.facebook.com/ZielonaWwa/videos/2492501484194285?sfns=mo

Justyna Glusman, dyrektor koordynator Warszawy ds. zieleni i zrównoważonego rozwoju

Wątek zieleni pojawia się w zdecydowanej większości miejskich tematów, nie posiadam uprawnień nadzorczych nad innymi członkami zespołu, choć oczywiście rozmawiamy o ochronie przyrody przy okazji różnych wątków. Natomiast w tym przypadku nie miałam okazji zapoznać się z planem wiec trudno mi się merytorycznie wypowiedzieć. Wiem natomiast, ze RDOS, który uzgadniał plan, nie miał uwag odnośnie ochrony tego terenu. Otulina rezerwatu jest chroniona Planem Ochrony dla Rezerwatu. Akurat sam rezerwat i większość otuliny jest w sąsiednim planie.

Marek Szolc, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego przy Radzie Warszawy

Studium przewiduje zabudowę tego terenu – od lat. Jego część to rzeczywiście zachodni fragment otuliny rezerwatu, ale ten ma obowiązujący plan ochrony rezerwatu uchwalony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (niezależną od miasta, to część administracji centralnej). Według planu ochrony na terenie dopuszczalna jest zabudowa, ale wymagane jest zachowanie 60% powierzchni biologicznie czynnej. Przyjęty plan zagospodarowania spełnia ten wymóg. Niestety, ze względu na studium nie możemy tam uchwalić planu, który przewiduje 100% terenów zielonych – plan sprzeczny ze studium byłby uchylony. Uchwalenie planu dla tego terenu jest pilne – mamy tam wiele prywatnych terenów, na które mogą zostać wydane WZ-tki. Bez planu zostanie tam zbudowany substandardowy kawałek miasta. Plan zapewni, że na pewno zostanie zachowana powierzchnia biologicznie czynna niezbędna wg. planu RDOŚ do trwałej ochrony rezerwatu.

(…) Warunki dla tego terenu określa plan ochrony rezerwatu uchwalony przez RDOŚ. To jest dla obszaru chronionego wiążące kryterium i to z nim ma być zgodny plan zagospodarowania. Studium określa po prostu, że to teren przeznaczony pod zabudowę.

(…) Prace nad nowym studium będą trwały jeszcze minimum 3 lata, to jest gigantyczny dokument, wpłynęło dziesiątki tysięcy uwag. A tereny objęte planem są w dużej części prywatne, tam już w otulinie rezerwatu zbudowano jedno deweloperskie osiedle.

Krzysztof Herman, Przewodniczący Rady Fundacja „Na Miejscu”, Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW

Zupełnie przypadkiem dziś prezydent Rafał Trzaskowski miał konferencję o planach strategii przystosowań miasta do skutków kryzysu klimatycznego (świetnie że powstaje). Mówił na niej m.in. o tym, że trzeba miasto przygotować na możliwe dramatyczne scenariusze – wzmożone opady, okresy suszy i ekstremalnego gorąca, a także powodzie. Tego samego dnia Rada Warszawy większością przegłosowuje plan miejscowy zakładający zabudowanie łąk tuż przy jeziorku Czerniakowskim (na terenach zalewowych, zagrożonych powodziami) co w konsekwencji najprawdopodobniej spowoduje obniżenie się lustra wody w jeziorku w kierunku jego zniknięcia, osuszenie łąk, przerwanie pasa ekologicznego w stronę Wisły. Oczywiście to jest konsekwencja wielu lat zaniedbań. Plan powinien tam powstać wiele lat temu (uchwalano go podobno 20 lat). Teraz jest masa prywatnych gruntów i zagrożenie tym, że bez planu pozwalającego na zabudowę, będzie wolna amerykanka na Warunkach Zabudowy.

Generalnie super ze kolejne plany są uchwalane. W kwestii planu Czerniakowa zgadzam się z Agnieszka Nowak, że priorytetem w ramach dogęszczania powinny być tereny już uzbrojone, miejsca w których jest już miasto, a nie wartościowe przyrodniczo obszary łąk, albo ogródków działkowych. Szkoda że są takie sytuacje których się nie da uniknąć ze względu na zapisy studium i decyzje poprzedników. Konsekwencją tej, nawet mało zwartej zabudowy będzie jeszcze bardziej przyspieszone obniżanie się poziomu wody w Jeziorku Czerniakowskim. Powierzchnia biologicznie czynna na tych osiedlach (te 60%) to nie będzie powierzchnia przyrodniczo cenna tylko „powierzchnia gruntu pokryta roślinnością”. Kilka lat temu w ramach inkubatora zorganizowanego przez miasto robiliśmy takie symulacje jak powinno być dogęszczane miasto tak, żeby unikać zabudowywania „zielonych nieużytków”, klinów przewietrzających etc.  http://2030.um.warszawa.pl/…/mieszkania2030-raport-z…/

(…) Priorytetem w ramach koniecznego dogęszczania miasta powinny być tereny już uzbrojone, miejsca w których jest już infrastruktura, a nie wartościowe przyrodniczo obszary łąk, albo ogródków działkowych. Kilka lat temu w ramach inkubatora zorganizowanego przez miasto robiliśmy takie symulacje jak powinno być dogęszczane miasto tak, żeby unikać zabudowywania „zielonych nieużytków”, klinów przewietrzających etc.  http://2030.um.warszawa.pl/…/mieszkania2030-raport-z…/

Jan Śpiewak, aktywista miejski, szef stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa

Walka z suszą, smogiem i globalnym ociepleniem po warszawsku. Możemy pożegnać się właściwie z Jeziorkiem. Tak intensywna zabudowa w najbliższym otoczeniu doprowadzi do jego ostatecznego wysuszenia. Pieniądze i zyski dla deweloperów znowu wygrały z interesem mieszkańców

(…) Każdy metr w głąb ziemi przy budowie domów to mniej wody. Zabudowa jednorodzinna nie wpływa na wody podziemne w taki sposób jak kloce JW construction wbijające się kilkanaście a nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemię.

 https://twitter.com/i/status/1147129527824539648

Jan Mencwel, lider stowarzyszenia aktywistów Miasto Jest Nasze

W czasach #KryzysKlimatyczny nie powinno się dopuszczać budowania osiedli na terenach zielonych w miastach. Tereny pofabryczne + dogęszczanie

Grzegorz Piątek, krytyk architektury

To zgoda na zabudowę dziewiczego terenu aka greenfield, czego powinno się unikać. [Moim zdaniem] dopuszczalna powinna być zabudowa usługowa-biurowa-hotelowa jedynie przy Powsińskiej.

Zosia Dzierżawska, ilustratorka książek

Dzisiaj uchwałą Rady Miasta idzie pod topór (walec?) dewelopera prawie cała otulina Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. 90 hektarów łąk, których zabetonowanie oznacza również koniec samego rezerwatu i wyschnięcie Jeziorka. Zamiast „enklawy przyrodniczej stolicy”, którą chwali się miasto na swoich stronach, zamiast ostoi dla wielu gatunków roślin i zwierząt, będzie kolejne „prestiżowe osiedle w kameralnej lokalizacji” i szpaler biurowców. To byłoby na tyle z Zielonej Warszawy, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu, którymi tak chwali się Rafał Trzaskowski.

Media o sprawie:

 http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,24965927,jeziorko-czerniakowskie-oddane-w-rece-deweloperow-radni-zgodzili.html

 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24965523,kwartaly-domow-dla-11-tys-ludzi-oraz-biura-i-sklepy-powstana.html?fbclid=IwAR09V6IeoH7i3T1HUjamUQ5IkupwhTYmRN_1tir84s_sJyfouLWceoe820I

 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24967480,burza-nad-zabudowa-czesci-lak-przy-jeziorku-czerniakowskim.html

 https://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/601863,warszawa-jeziorko-czerniakowskie-osiedle-deweloper-nieruchomosci.html?fbclid=IwAR1MUdrV5nFIy_jtMiQ3HhczJo521Y1ahNbXedbn1QwoUkqFfyjPoerTDPA

 https://www.panskaskorka.com/jeziorko-czerniakowskie-fakty-i-mity/?fbclid=IwAR2GXjZFU1yCJFQG9sMyxTujuENxYerss0pMuBuKlLl9mA4meRkFZd0BM8I

 https://www.tvp.info/43349389/jeziorko-czerniakowskie-oddane-w-rece-deweloperow

 https://www.elle.pl/decoration/artykul/przy-warszawskim-jeziorku-czerniakowskim-powstanie-osiedle-190705124632

 https://wawalove.wp.pl/jeziorko-czerniakowskie-oddane-w-rece-deweloperow-dziekujemy-rafale-trzaskowski-6399187260216961a

 https://www.wprost.pl/warszawa/10231006/jeziorko-czerniakowskie-w-rekach-deweloperow-na-pobliskich-lakach-powstanie-ogromne-osiedle.html

 https://www.rp.pl/Warszawa/190709638-89-hektarow-dla-deweloperow-Osiedla-wokol-Jeziorka-Czerniakowskiego.html

 https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,spozniona-awanturabr-o-plan-dla-czerniakowa,294760.html

 https://noizz.pl/ekologia/jeziorko-czerniakowskie-w-rekach-deweloperow-zdecydowali-radni/2kczh9b

 https://warszawa.onet.pl/warszawa-jeziorko-czerniakowskie-zniknie-kontrowersyjna-decyzja-radnych/3z6538tBurza w sprawie zabudowy Czerniakowa Południowego. Co mówią urzędnicy, aktywiści i media?
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *