Garaże będą przekształcane tak jak grunt pod domem

Garaże będą przekształcane tak jak grunt pod domem

Garaże będą podlegały przekształceniu z wieczystego użytkowania na własność na tych samych zasadach co grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, należące dotąd do Skarbu Państwa – tak dziś w nocy postanowił Sejm.

W czwartek po północy Sejm przyjął nowelizację ustaw dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność. Zgodnie z uchwalonymi poprawkami, przekształceniu będą podlegały z mocy prawa nie tylko grunty „mieszkaniowe” Skarbu Państwa, ale także garaże i miejsca parkingowe, które leżą na tych gruntach. Wielkość rocznej opłaty wieczystego użytkowania obniżono dla nich z trzech procent do jednego procenta wartości. Podstawą do wyliczenia bonifikaty za jednorazowe przekształcenie będzie dwudziestokrotność jednego procentu wartości.

Ta sama nowelizacja ustawy zakłada, że bonifikaty za jednorazową zapłatę opłaty przekształceniowej na gruntach „mieszkaniowych” Skarbu Państwa będą nie mniejsze od bonifikat, jakie dla gruntów komunalnych przyjęła rada gminy z tego samego obszaru terytorialnego. W przypadku Warszawy oznacza to tyle, że bonifikata dla gruntów Skarbu Państwa zabudowanych domami lub garażami/miejscami parkingowymi wyniesie nie mniej niż 98% – taka bowiem jest wysokość bonifikaty, którą dla gruntów komunalnych uchwaliła ostatnio Rada Warszawy.

W pierwszym czytaniu projektu, które odbyło się w Sejmie we wtorek, 29 stycznia, przepadła natomiast propozycja, mająca na celu ochronę mieszkańców przed nadmiernymi podwyżkami opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wyniku ich aktualizacji. Zdaniem wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia, regulacja ta miała być odpowiedzią na „drakońską” podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku w niektórych samorządach – a jak doprecyzował w środową noc w Sejmie – głównie w Warszawie.

W niedoszłej poprawce do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponowało, by „dokonywana przez właściwy organ aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nie mogłaby być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z czterech kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” Ta regulacja miała mieć zastosowanie w sprawach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych od 5 października 2018 r. Poprawce sprzeciwił się jednak Związek Miast Polskich, który zarzucił jej łamanie konstytucji i zasady niedziałania prawa wstecz. Posłowie przychylili się do tej argumentacji i wycofali zmianę. W efekcie nowelizacja, która pierwotnie miała m.in. ukrócić drakońskie podwyżki opłaty wieczystego użytkowania, nie spełniła swojego celu.Garaże będą przekształcane tak jak grunt pod domem
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *