Knockout Koalicji Obywatelskiej na starej Sadybie (część wschodnia)

Knockout Koalicji Obywatelskiej na starej Sadybie (część wschodnia)

W wyborach do Rady Dzielnicy Mokotów i Rady Warszawy stara Sadyba – po swojej wschodniej stronie – opowiedziała się stanowczo za Koalicją Obywatelską. Przewaga tej formacji nad drugim w kolejności komitetem Prawa i Sprawiedliwości wyniosła ponad 30%.

Po kilkunastu godzinach od zakończenia głosowania, komisja wyborcza ze Szkoły Podstawowej 103 przy Jeziornej opublikowała wyniki. W okręgu, który zrzesza wyborców ze wschodniej strony starej Sadyby, oddano 1006 ważnych głosów na 1373 osoby uprawnione do głosowania. Dało to frekwencję na poziomie 73 procent.

Wyniki wskazują jednoznacznie na sukces Koalicji Obywatelskiej. Na jej kandydatów głosowało nieco ponad 50 procent wyborców – w przypadku zarówno wyborów do Rady Dzielnicy Mokotów, jak i wyborów do Rady Warszawy. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości uzyskali nieco ponad 20 procent głosów w obu przypadkach. Trzecim ugrupowaniem, które wyraźnie zaznaczyło się w wynikach głosowania, był komitet Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie, który zdobył blisko 8 procent głosów.

W przypadku głosowania na kandydatów do Rady Warszawy, najlepszy wynik indywidualny zanotował Jarosław Szostakowski z Koalicji (191 głosów), przed Jackiem Cieślikowskim z Prawa i Sprawiedliwości (115 głosów), Małgorzatą Zakrzewską z Koalicji Obywatelskiej (87 głosów), Tadeuszem Rossem z Koalicji Obywatelskiej (57 głosów) i Patrykiem Górskim z Prawa i Sprawiedliwości (49 głosów). Najlepszy kandydat spoza dwóch dominujących partii to Jan Popławski z Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie, który zdobył 48 głosów.

W głosowaniu na Radę Dzielnicy Mokotów, najlepiej wypadł Jacek Fałek z Koalicji Obywatelskiej (186 głosów), Radosław Sosnowski z Prawa i Sprawiedliwości (111 głosów), oraz kolejnych trzech kandydatów z Koalicji Obywatelskiej: Joanna Dembowska (109 głosów), Hanna Kosowska (93 głosy) i Marcina Stępnia (74 głosy).

Na szczególną uwagę zasługuje znakomity wynik Joanny Dembowskiej do Rady Dzielnicy Mokotów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej uzyskała trzeci wynik w okręgu 141 (komisja w szkole podstawowej 103 przy Jeziornej), mimo że startowała z ostatniego, dziewiątego miejsca na liście swojego ugrupowania.

Wyniki pokazują również tendencję do głosowania na pierwszą kobietę z góry ulubionej listy wyborczej.

Głosowanie we wschodniej części starej Sadyby przyniosło rozczarowujące wyniki dla znanych samorządowców. Krzysztof Rinas, wiceburmistrz Mokotowa, startujący do Rady Warszawy z listy SLD Lewica Razem, zodbył tylko jeden głos. W głosowaniu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wyniki poniżej oczekiwań uzyskali obecny burmistrz Mokotowa, Bogdan Olesiński (51 głosów) i wiceburmistrz Mokotowa, Krzysztof Skolimowski (46 głosów). Ich wyniki plasują obecnych członków zarządu dzielnicy odpowiednio na 6. i 7. miejscu, po kandydatach o znacznie mniej znanych nazwiskach i mniejszym dorobku samorządowym. Gdyby przyjąć wyniki komisji z Jeziornej jako probierz nastrojów na całej starej Sadybie (w okręgu 4), to z Radą Dzielnicy Mokotów powinien się wkrótce pożegnać zasłużony radny SLD, Marek Rojszyk. W komisji na Jeziornej zdobył zaledwie 17 głosów.



Knockout Koalicji Obywatelskiej na starej Sadybie (część wschodnia)
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *