Miasto zwróci za remonty zabytkowych domów

Miasto zwróci za remonty zabytkowych domów

Do końca stycznia właściciele zabytkowych domów mogą wnioskować o miejską dotację na ponad połowę kosztów prac budowlanych przy remoncie. Dotyczy to również domów w ewidencji zabytków, których stara Sadyba posiada ponad trzysta.

Można otrzymać zwrot od 50 do 80 procent procent kosztów remontu. Warunek jest jeden – dom jest zabytkowy. Do niedawna oznaczało to tylko domy indywidualnie wpisane do rejestru zabytków. Od 2018 roku Warszawa rozszerzyła tą definicję o domy umieszczone w ewidencji zabytków. To ogromna zmiana. Zwiększa się bowiem fundamentalnie liczba potencjalnych beneficjentów. Dla przykładu, na samej starej Sadybie domy w rejestrze są dwa, a domów w ewidencji – ponad trzysta.

Nieruchomości objęte dotacją mogą liczyć na 50-80% zwrotu kosztów remontu. Katalog kwalifikowalnych kosztów jest szeroki. Co jednak ważniejsze, o dotację mogą się ubiegać nie tylko wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czy kościoły i związki wyznaniowe, jak przyjęło się uważać. Pieniądze trafiają również do osób fizycznych.

Na samej starej Sadybie w ostatnim konkursie dotacyjnym miasto zwróciło koszty remontów właścicielom dwóch posesji. Joanna Szczepkowska otrzymała refundację niemal 60% kosztów, jakie poniosła na remont elewacji i izolację fundamentów przy Okrężnej 19. 34% zwrotu kosztów otrzymali natomiast Lidia i Bartosz Ziaja za izolację fundamentów, naprawę dachu, odtworzenie elewacji i drzwi wejściowych przy jednym z dwóch zabytków wpisanych na Sadybie do rejestru – przy Godebskiego 14. W pierwszym przypadku oznaczało to wpływ 19 tysięcy złotych, a w drugim – niemal 126 tysięcy. W innych częściach miasta pojedynczy prywatni właściciciele potrafili otrzymać maksymalny dopuszczalnych limit sięgający 500 tysięcy złotych.

Dotację można otrzymać na prace planowane w roku złożenia wniosku oraz na refundację prac przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. W każdym przypadku maksymalny pułap zwrotu wynosi 500 tysięcy rocznie. Dotację do tej wysokości można jednak otrzymać co roku na inny etap tej samej inwestycji. Każdy etap musi zakończyć się do 10 grudnia danego roku.

Zainteresowani powinni przejrzeć specjalną broszurę poświęconą procedurze dotacyjnej (http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/dotacje%20broszura%2020,12_0.pdf) i wypełnić wniosek (http://zabytki.um.warszawa.pl/content/nowy-formularz-wniosku-o-udzielenie-dotacji). Termin złożenia wniosku upływa 31 stycznia 2019.Miasto zwróci za remonty zabytkowych domów
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *