Mieszkańcy Sadyby chcą ratować Jeziorko Czerniakowskie w budżecie obywatelskim

Mieszkańcy Sadyby chcą ratować Jeziorko Czerniakowskie w budżecie obywatelskim

Mieszkańcy starej Sadyby wrócili do składania projektów w budżecie obywatelskim. Większość swoich pomysłów poświęcili Jeziorku Czerniakowskiemu.

W poniedziałek o północy minął termin składania projektów w budżecie obywatelskim w Warszawie. Po roku przerwy, mieszkańcy starej Sadyby przypomnieli sobie o budżecie, wnosząc aż 9 nowych inicjatyw. Sześć z nich skupia się na Jeziorku Czerniakowskim i jego najbliższych okolicach.

Ratujemy przyrodę

Wśród pomysłów na Jeziorko Czerniakowskie dominują różne formy rewitalizacji ekologicznej. W projekcie „Poznaj rezerwat Jeziorko Czerniakowskie– całoroczny program edukacji przyrodniczej”główny akcent położono na edukację dzieci i młodzieży szkolnej. Jerzy Piasecki – prezes Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba – proponuje zorganizowanie kilkuset wycieczek pieszych, rejsów łodziami wiosłowymi, warsztatów artystycznych i wolontariatu. Dodatkowo, aby utrwalić efekt, mają powstać konspekty zajęć dla nauczycieli i krótki film edukacyjny. Projekt pomyślany jest z dużym rozmachem. Jak czytamy w opisie, w sumie ma się odbyć 480 działań i 960 godzin zajęć dydaktycznych. Pomysł nie jest nowy. W latach 2015-2017 podobny zestaw działań edukacyjny realizowała na terenie rezerwatu Fundacja Ja Wisła. Autor aktualnego projektu nie ukrywa inspiracji. Wskazuje jednak jedną różnicę. – W zajęciach uczestniczyło wówczas 6000 osób w ciągu 3 lat. (Aktualny) projekt zakłada 9600 uczestników w ciągu roku – pisze Piasecki.

Ten sam temat ochrony Jeziorka Czerniakowskiego, ale od strony przyrodniczej, porusza Gabriela Wojciechowska. W projekcie „Przywróćmy bioróżnorodność gatunkową otuliny Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, ocalmy teren zielony przy ul. Na Urzeczu” chce ona uporządkować ponad 2 hektary pomiędzy rezerwatem a ulicą Na Urzeczu i parkiem przy Bernardyńskiej. Wraz z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN chce odtworzyć ekosystem łąkowy właściwy dla doliny starorzecza środkowej Wisły. Będzie się to wiązać m.in. z usunięciem samosiewów (np. śliwki mirabelki i orzecha włoskiego) oraz nasadzeniem drzew rodzimych takich jak dąb, wiąz, czy grab. Nie zabraknie bardziej przyziemnych działań. Autorka planuje zlikwidować dzikie wysypiska śmieci po wschodniej i północnej stronie rezerwatu, m.in. od ul. Wolickiej. Według projektu ręcznie wykaszana będzie też nawłoć w otulinie.

Kolejny projekt związany z Jeziorkiem Czerniakowskim dotyczy bezpieczeństwa użytkowników i przyrody. – Bieżąca konserwacja nie wystarcza, rezerwat potrzebuje bardziej zdecydowanych działań, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno przyrodzie, jak i użytkownikom tego cennego obszaru – zaczyna opis projektu jego autorka Katarzyna Molska. W swojej inicjatywie pt. „Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie” skupia się na przywróceniu rozwiązań, które wprowadzono na tym terenie kilka lat temu, ale z czasem uległy degradacji. Wrócić ma monitorujący okolicę strażnik rezerwatu. Szlak ścieżki przyrodniczej ma być wyraźniej wyznaczony, a nawierzchnia umocniona przepuszczalnym grysem kamiennym z obrzeżami w postaci przyjaznych przyrodzie desek. Wykonawcy projektu będą mieli też za zadanie naprawić istniejące kosze na śmieci.

Ochrona przez rekreację

Zupełnie inny pomysł na ochronę rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego mają autorzy kolejnych dwóch projektów. Uważają oni, że przed dewastacją najlepiej uchroni to miejsce zadbana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

– Wraz ze zmianą otoczenia Jeziorka Czerniakowskiego zmieniać się też będzie charakter korzystania z plaży i rezerwatu. Podniesienie standardu infrastruktury wokół jeziorka spowoduje, że nie będzie ono postrzegane jako „dzikie” miejsce do spożywania alkoholu nad wodą – uważa pomysłodawczyni projektu „Rewitalizacja południowego brzegu Jeziorka Czerniakowskiego”. Autorka, podpisana jako Mieszkanka24618, proponuje wymianę kładki rowerowo-pieszej nad kanałkiem leżącym przy ogrodzeniu z klubem Delta, wymianę ośmiu pomostów i rozmieszczenie ośmiu ławek dla osób odpoczywających w obrębie jeziorka. Projekt zakłada także instalację stacji do przewijania i karmienia niemowląt, punktu wymiany książek oraz placu zabaw typu małpi gaj.

Infrastrukturę turystyczną nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamierza też budować autor projektu „Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty i stojaki rowerowe)”. Tomek Prucnal planuje postawić przy skrzyżowaniu Jeziornej i Kąpielowej krytą wiatę z 20 stojakami rowerowymi do pozostawienia zapiętego roweru (lub hulajnogi elektrycznej) oraz stację do samodzielnego serwisowania roweru (pompka + klucze). Stacja na Sadybie jest jednak tylko jedną z pięciu planowanych na Mokotowie i nie ma związku z ochroną rezerwatu – przynajmniej nic na ten temat nie wspomina autor projektu.

Czas na weryfikację

Poza wspominanymi projektami związanymi z Jeziorkiem Czerniakowskim, na starej Sadybie umieszczono jeszcze cztery inne projekty budżetu obywatelskiego, o których opowiemy osobno.

W obecnej edycji budżetu obywatelskiego na Mokotowie zgłoszono drogą internetową 157 projektów. Od dziś będą się im przyglądać urzędnicy. Ich weryfikacja potrwa do 4 maja. Tego dnia poznamy listę projektów, na które będzie można głosować. Samo głosowanie odbędzie się od 15 do 30 czerwca, a jego wyniki poznamy 15 lipca.Mieszkańcy Sadyby chcą ratować Jeziorko Czerniakowskie w budżecie obywatelskim
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *