Nowe opłaty za wywóz śmieci. Co musi zrobić mieszkaniec, by weszły w życie?

Nowe opłaty za wywóz śmieci. Co musi zrobić mieszkaniec, by weszły w życie?

Przejście ze starego na nowy system wywozu śmieci nie odbywa się automatycznie. Aby miasto zabrało odpady, mieszkańcy muszą najpierw dokonać kilku formalności.

Nowy system opłat za wywóz śmieci wymaga od mieszkańców dokonania kilku formalności.

Deklaracja

Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta Warszawy z 11 lutego, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. To oznacza, że nowe deklaracje należy złożyć od 1 marca do maksymalnie 10 kwietnia 2020 roku.

Mieszkańcy Sadyby i pozostałych regionów Mokotowa powinni złożyć nowe deklaracje w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Mokotowa lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy Mokotów. Obwieszczenie dopuszcza możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jak czytamy w nowym przepisie, dokument składany drogą elektroniczną należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. Z obowiązku tego są natomiast zwolnieni właściciele wyodrębnionych lokali w budynku wielolokalowym, czyli mówiąc prościej, mieszkańcy bloków i kamienic. Podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji jest w tym przypadku odpowiednio spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa (zarząd) albo zarządca.

Opłata

Jeszcze zanim złożymy deklarację, musimy wnieść opłatę w nowej wysokości. Trzeba to zrobić do 28 dnia każdego miesiąca, a w przypadku pierwszej wpłaty – najpóźniej do 28 marca 2020 roku. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych.

Przypominamy, że nowe opłaty wynoszą 94 zł od domu jednorodzinnego (lub 90 zł jeśli posiadamy kompostownik przydomowy i kompostujemy w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne) lub 65 zł od mieszkania w bloku lub kamienicy, bez względu na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe zamieszkałe w tym lokalu.Nowe opłaty za wywóz śmieci. Co musi zrobić mieszkaniec, by weszły w życie?
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *