Obniżyli miejską bonifikatę za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Obniżyli miejską bonifikatę za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Stołeczni radni przegłosowali dziś znaczne obniżenie bonifikaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność. Uderzy to po kieszeni wszystkich mieszkańców starej Sadyby, którzy mają grunty miejskie i zamierzali dokonać takiej zmiany po 1 stycznia przyszłego roku.

Radni Warszawy przegłosowali zmniejszenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98-99 procent do 60 procent. 60-procentową bonifikatę mogą otrzymać mieszkańcy Warszawy, którzy wniosą jednorazową opłatę w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, czyli w roku 2018. W kolejnych latach – jak głosi uchwała – bonifikata będzie się zmniejszać do 50 procent w 2019 roku, 40 procent w 2020 roku, itd.

Uchwała ta zmienia uchwałę Rady Warszawy z 18 października 2018, w której radni wprowadzili bonifikatę w wysokości aż 98 procent (standardowo) i 99 procent (w przypadku użytkowania wieczystego powyżej 50 lat).

Wiceprezydent Warszawy, Robert Soszyński, tłumaczył wycofanie się z tak hojnej bonifikaty koniecznością sprawiedliwego traktowania wszystkich mieszkańców Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkają na gruntach Skarbu Państwa (tam bonifikata wynosi 60 procent) czy skarbu gminy (tu wynosiła 98-99 procent). Wskazał również, że zaoszczędzone w ten sposób 1,8 miliarda złotych trafi na cele społeczne. – Zakładamy, że będzie duża operacja walki ze smogiem, która jest szacowana na około 400 milionów złotych. Drugim nowym programem jest zwiększenie dostępności dzieci mieszkańców Warszawy do opieki w żłobkach. Szacunki w perspektywie kadencji na ten cel sięgają 800 milionów złotych – mówił Robert Soszyński.

Wieczyste użytkowanie na Sadybie

Stara Sadyba jest w większości pokryta gruntami w wieczystym użytkowaniu (patrz zakreślone obszary na mapce). Od 1 stycznia 2019 mieszkańcy osiedla – tak jak mieszkańcy całej Polski – mogą zamienić wieczyste użytkowanie na własność, ale muszą albo wnosić roczne opłaty z tego tytułu w dotychczasowej wysokości przez kolejnych 20 lat, albo wnieść jednorazową opłatę za bonifikatą. Ustawowo, w pierwszym roku po przekształceniu, czyli w 2018 roku, bonifikata ta wynosi 60% w przypadku gruntów Skarbu Państwa (i zmniejsza się sukcesywnie w kolejnych latach). W przypadku gruntów gminnych bonifikata może być taka sama, ale może też być bardziej korzystna od ustawowego minimum – na jakim poziomie zostanie ustalona bonifikata w gminie decyduje rada gminy – w przypadku Warszawy, Rada Warszawy.Obniżyli miejską bonifikatę za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *