Od stycznia wejdzie nowy system segregacji i odbioru odpadów w Warszawie

Od stycznia wejdzie nowy system segregacji i odbioru odpadów w Warszawie

W ten weekend rusza miejska kampania informacyjna dotycząca nowych zasad segregowania odpadów. Wiemy, czego mieszkańcy starej Sadyby mogą oczekiwać od nowego roku.

Zgodnie z zapowiedzią wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego, poczynioną na wczorajszej Radzie Warszawy, dziś rozpoczyna się kampania miasta stołecznego Warszawy dotycząca nowych zasad segregowania odpadów. Nowy system wejdzie w życie od nowego roku.

W najbliższych dniach do skrzynek pocztowych mieszkańców Warszawy mają trafić ulotki, które wyjaśnią, jak należy segregować odpady od 1 stycznia przyszego roku. Na ulotkach, ale również na reklamach w transporcie miejskim i na billboardach, pojawi się informacja o nowej kolorystyce pojemników na odpady.

Pięć frakcji

Nowy system segregacji, wprowadzony w życie rozporządzeniem ministra środowiska z lipca 2017 roku, przewiduje konieczność zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji: odpady zmieszane, szkło, papier, w tym tektura, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, metale i tworzywa sztuczne. Obecnie w Warszawie śmieci zbiera się w podziale na trzy frakcje: suche segregowane, mokre zmieszane oraz szkło. Zgodnie z nowym regulaminem, na terenie nieruchomości selektywnie będą też wywożone odpady zielone oraz wielkogabarytowe.

Zgodnie z nowymi zasadami, odpady będą zbierane do pięciu pojemników i worków o następujących oznaczeniach i kolorach:
• odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) – kolor niebieski, napis ”Papier”;
• odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
• odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – kolor zielony, napis „Szkło”;
• odpady ulegacjące biodegradacji – kolor brązowy, napis „Bio”;
• odpady zmieszane (nie podlegające segregacji do ww. frakcji) – kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;

Dodatkowo:
• odpady zielone – kolor szary, napis „Odpady zielone”;
• odpady wielkogabarytowe – kolor dowolny inny niż powyższe, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

W przypadku, gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, np. w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem tylko w części. Jednakże w nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Kto odbierze śmieci

Firmy, które będą odbierały odpady od mieszkańców na zlecenie urzędu miasta, będą zobowiązane powiadomić swoich użytkowników o kolorach pojemników oraz o tym, kiedy dostarczy je na posesje.

– Firmy są zobowiązane, żeby od pierwszego stycznia wymieniać pojemniki sukcesywnie na terenie całego miejsca. Będzie to trwało od miesiąca do maksymalnie dwóch miesięcy – zapowiada wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski.

Z początkiem roku właściciele nieruchomości będą najprawdopodobniej składować segregowane śmieci w różnokolorowych workach, które dostarczą im firmy odbierające odpady.

Nie wiadomo na dziś, kto będzie odbierał śmieci ze stołecznych posesji. Firmy odbierające odpady poznamy najwcześniej 20 grudnia. Wtedy urząd miasta planuje rozstrzygnąć przetarg na ich wybór. Wybór firm nie oznacza jednak, że przejmą one obsługę mieszkańców już od 1 stycznia przyszłego roku. Firmy wyłonione w przetargu mają bowiem zagwarantowane co najmniej trzy miesiące na przygotowanie się do obsługi swoich dzielnic.

W okresie przejściowym – między 1 stycznia 2019 i co najmniej początkiem kwietnia 2019 – władze Warszawy planują wprowadzenie rozwiązania tymczasowego, przewidzianego w ustawie. Jak dotąd, urząd miasta nie wskazał publicznie, na czym polega to rozwiązanie. Jedyny przepis, który reguluje tę kwestię w rozporządzeniu z 2017 roku, stanowi, że umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia a niezgodne z nowymi przepisami, zachowują ważność na czas umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zastosowanie powyższego przepisu oznaczałoby powierzenie odbioru śmieci firmom, które robią to obecnie na podstawie umowy z lipca 2018 (czyli de facto głównie miejskiej spółce MPO).

– Miasto stołeczne Warszawa jest przygotowane do odbioru odpadów od mieszkańców – zapewniał na wczorajszej sesji Rady Warszawy, wiceprezydent Olszewski.

Jak często wywiozą

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania tych odpadów w Warszawie, który został przyjęty przez radnych Warszawy 8 lutego 2018 roku, od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):
• papier – co cztery tygodnie,
• metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
• szkło – co cztery tygodnie,
• odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
• bio – co tydzień,
• odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
• odpady zmieszane – co dwa tygodnie.Od stycznia wejdzie nowy system segregacji i odbioru odpadów w Warszawie
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *