Poznaj programy i kandydatów w wyborach na starej Sadybie (okręg 4)

Poznaj programy i kandydatów w wyborach na starej Sadybie (okręg 4)

Na kogo głosować na starej Sadybie? Tylko u nas znajdziecie przegląd wszystkich programów i kandydatów. Zaczynamy od wschodniej części starej osiedla.

Jak widać po przyulicznych billboardach i ulotkach wkładanych do skrzynek pocztowych, przygotowania do wyborów samorządowych osiągają swoje apogeum. Głosowanie odbędzie się już za niecały tydzień – w niedzielę, 21 października. Jak przedrzeć się przez gąszcz kandydatów na radnych i ich programów, aby świadomie wybrać tych najlepszych? Aby ułatwić odpowiedź na to pytanie, dwa tygodnie temu poprosiliśmy wszystkie komitety wyborcze startujące do Rady Dzielnicy Mokotów o to, by przedstawiły nam swój program dla okręgów nr 4 i 5 na starej Sadybie.

Poniżej przedstawiamy w jednym miejscu propozycje wszystkich 7 komitetów wyborczych do Rady Dzielnicy Mokotów (w kolejności numerów nadanych im w losowaniu komisarza wyborczego), które otrzymaliśmy dla Okręgu nr 4 (obejmującego na starej Sadybie tereny od Powsińskiej do Jeziorka Czerniakowskiego). W drugiej części zestawienia publikujemy listy wszystkich kandydatów, startujących z okręgu 4. Jutro w podobny sposób przedstawimy wyniki dla okręgu nr 5, rozpościerającego się od Powsińskiej do Sobieskiego.

 

Programy komitetów wyborczych do Rady Dzielnicy Mokotów

 

KKW Bezpartyjni Samorządowcy – Lista nr 1

Program dla Mokotowa

 Umożliwienie zagospodarowania terenów Łuku Siekierkowskiego poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej.

Remont wszystkich nawierzchni ulic i chodników oraz poprawa ich oświetlenia, w szczególności przejść dla pieszych w całej dzielnicy.

 Budowa dzielnicowego ratusza.

Regulacje stanów własności nieruchomości.

Doprowadzenie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, nie fasadowych kompetencji.

Transmisje on-line z obrad Rady Dzielnicy Mokotów.

Ogłoszenia publiczne, w tym prasowe o pracach Rady Dzielnicy i jej komisji.

Przedłużenie ul. Woronicza.

Budowa amfiteatru w parku Arkadia.

Parking wielopoziomowy przy ul. Orzyckiej róg ul. Gintrowskiego.

Miejsca sprzedaży warzyw i owoców – stałe i weekendowe.

Program dla okręgów wyborczych

Postulaty mieszkańców, ngo w tym Stowarzyszenie Miasto Ogród Sadyba, samorząd spółdzielczy, osiedla – jednostki pomocnicze dzielnicy.

 

KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – Lista nr 4

Ponieważ nie otrzymaliśmy oficjalnego programu komitetu dla okręgu 4., poniżej przedstawiamy program jednej z kandydatek – Joanny Anny Dembowskiej, okręg 4, ostatniej na liście Koalicji Obywatelskiej.  

Mój program wyborczy opiera się na trzech priorytetowych wartościach: edukacji, bezpieczeństwie i seniorach.   W przełożeniu na konkretne zagadnienia, problemy i pomysły dla Sadyby, oznacza on:   

EDUKACJA:  

złagodzenie skutków złej zmiany w oświacie; dofinansowanie sadybiańskich szkół (m.in. zajęcia pozalekcyjne dostępne dla wszystkich uczniów, odciążenie plecaków, wyżywienie uczniów)   

zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i w żłobkach      

BEZPIECZEŃSTWO:  

zdecydowana walka ze smogiem (popularyzacja wiedzy o rządowych i miejskich programach dofinansowania wymiany kotłów), działania edukacyjne w sadybiańskich szkołach („czym skorupka za młodu”)  

wymiana nawierzchni / budowa ścieżek rowerowych; z asfaltu, nie z kostek brukowych   

zwiększenie obecności Straży Miejskiej / policji nad Jeziorkiem Czerniakowskim (szczególnie wieczorami)  

SENIORZY:  

włączenie seniorów do edukacji młodzieży; np. spotkania w szkole ze starszymi mieszkańcami Sadyby   

miejsca spotkań dla seniorów (nie tylko ławki, ale też stoliki, np. do gry w szachy)   

nowe, proste chodniki, z podjazdami dla wózków   

Tematem wyjątkowym dla Sadyby jest JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE. Nie chcę, by jeziorko pełniło rolę masowego kąpielska, na które przyjeżdża pół „rozrywkowej” Warszawy. Chcę, aby było to miejsce bezpiecznego wypoczynku i edukacji – stąd popieram takie projekty zagospodarowania terenu, które nie naruszą unikalnego charakteru tego miejsca.     

Na Sadybie chciałbym także wesprzeć wszelkie INICJATYWY SĄSIEDZKIE.    
– współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i aktywistami   
– wsparcie dla organizatorów „pchlich targów”   
– wsparcie dla działań kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych promujących historię i klimat przedwojennej Sadyby

 

KKW SLD Lewica Razem – lista nr 5

Komitet nie przesłał nam swojego programu dla Okręgu 4.

 

KKW Kukiz’15 – Lista nr 8

Komitet nie przesłał nam swojego programu dla Okręgu 4.

 

KW Prawo i Sprawiedliwość – Lista nr 10

Najważniejszą wytyczną naszych działań jest zachowanie niskiej Sadyby jako miasta-ogrodu.

Jeziorko Czerniakowskie. Celem głównym jest zachowanie dla przyszłych pokoleń Jeziorka Czerniakowskiego. Jesteśmy zdeterminowani, aby w kolejnych latach wypracować i wdrożyć program skutecznej ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Rejon jeziorka powinien być użytkowany w sposób nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Popieramy zakaz spożywania alkoholu nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Postaramy się, aby służby miejskie skuteczniej niż obecnie reagowały na prośby mieszkańców o interwencje, np. w sytuacjach nieprzestrzegania ciszy nocnej w rejonie jeziorka. Jesteśmy natomiast za zachowaniem możliwości kąpieli w wyznaczonym miejscu. Opowiadamy się za zagospodarowaniem Jeziorka Czernikowskiego zgodnym z oczekiwaniami sąsiadów i przyrodników. Zablokujemy wszelkie plany niepotrzebnej zabudowy brzegu, m.in. sprzeciwiamy się budowie wielko-kubaturowego budynku na miejscu lub obok woprówki. Nie dopuścimy, aby pod pretekstem zagospodarowania plaży, otoczenie akwenu zostało zamienione w duży ośrodek rekreacyjno-sportowy.

Szkoła Podstawowa nr 103. Zadbamy o budynki Szkoły Podstawowej nr 103 przy ul. Jeziornej i ul. Limanowskiego (poza niską Sadybą, jest w złym stanie) i inne pobliskie placówki oświatowe i opiekuńcze, w tym żłobki.  

Pętla na Sadybie. Zachowanie pętli na Sadybie

Remonty ulic i chodników. Przeprowadzenie zaplanowanego remontu ul. Goraszewskiej, kolejne remonty ulic i chodników na terenie Miasta-Ogrodu Sadyby.

Odbiór śmieci. Poprawa funkcjonowania sytemu odbioru śmieci na Sadybie, m.in. wyznaczenie stałego grafiku odbioru gabarytów.

 

KWW Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie – Lista nr 23

Priorytety programowe dla okręgu 4:

Obrona otuliny jeziorka Czerniakowskiego przed zabudową

Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych. Walka z nielegalnym parkowaniem zagrażającym bezpieczeństwu (szczególnie w okolicach szkół)

Nowa linia autobusowa łącząca Sadybę z Metrem Wilanowska. Zadbanie o połączenia z tramwajem na Sobieskiego

Szerokie chodniki, niskie krawężniki, mniej barier przestrzennych (przejścia dla pieszych na Powsińskiej zamiast kładek)

Ograniczenie uciążliwości funkcjonowania sortowni i zakładów przemysłowych na terenie Augustówki. Ograniczenie wielkości pojazdów i godzin transportu, a docelowo likwidacja tych zakładów.

Przywrócenie ławek, śmietników, toalet publicznych – przyjazna przestrzeń dla rodzin z dziećmi i dla osób starszych

Wsparcie dla rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców w zakresie promocji i unowocześniania ich lokali

Regularne i stałe dyżury radnego w łatwo dostępnych miejscach (w tym na Sadybie)

 

KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa – Lista nr 24

Zamierzamy działać w Radzie Dzielnicy, żeby Mokotów był miejscem przyjaznym do życia, zielonym, bezpiecznym i pełnym miejsc, gdzie wartościowo można spędzać czas. Gdzie każde dziecko ma dostęp do żłobka i przedszkola blisko domu. Marzy nam się Mokotów doskonale skomunikowany aby nie trzeba było się ciągle przesiadać ale również dbający o pieszych i rowerzystów. Uważamy, że wspólnie możemy stworzyć miasto, gdzie nikt nie jest wykluczony.

Naszymi postulatami jest m.in.

Rozbudowa sieci transportu miejskiego, szczególnie wewnątrz dzielnicy. Wygodne połączenie Dolnego z Górnym Mokotowem oraz “Mordorem”. Nowe buspasy oraz rozwinięcie sieci tramwajowej.

Budowa nowych żłobków i przedszkoli, szczególnie w rejonach z nową zabudową. Dodatkowo odnowienie oraz stworzenie nowych placów zabaw.

Rewitalizacja zieleni miejskiej, skwerów oraz parków. Ograniczenie zabudowy terenów zielonych poprzez ochronę w planie zagospodarowania przestrzeni.

Powstrzymanie zabudowy terenów zalewowych. Bezpieczeństwo mieszkańców musi być ważniejsze od kieszeni deweloperów.

Rewitalizacja bazarków oraz wsparcie lokalnych punktów usługowych. Lokale należące do miasta nie mogą stać miesiącami puste przez zbyt wysoki czynsz.

Zagospodarowanie obszaru Jeziorka Czerniakowskiego aby stało się ono przyjaźniejszym miejscem do spędzania czasu ale również podkreślenie wagi i piękna tego rezerwatu.

Przemyślane i dobrze zaprojektowane plany zagospodarowania miejskiego. Koniec zabudowywania każdego wolnego skrawka terenu, nowe budynki muszą wpisywać się w całość.

 

Lista kandydatów w okręgu 4.

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

PRZYBYSZ Maria

68

Warszawa

 

2

RUDZKA-GIEREJ Danuta Maria

63

Warszawa

 

3

MOROZOWSKI Jan Krzysztof

64

Warszawa

 

4

WNOROWSKA Żaneta Helena

49

Warszawa

 

5

MAŁKOWSKA Iwona

45

Warszawa

 

6

WERSOŁOWSKI Łukasz Przemysław

37

Warszawa

 

7

JAŚKIEWICZ Piotr Zbigniew

29

Warszawa

 

Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKANumer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

FAŁEK Jacek Tomasz

39

Warszawa

 

2

STĘPIEŃ Marcin

36

Warszawa

 

3

KOSOWSKA Hanna Barbara

61

Warszawa

 

4

LASKUS Patrycja

38

Warszawa

 

5

ŚMIGULSKI Tomasz Janusz

41

Warszawa

 

6

KRAWCZONEK Monika Anna

52

Warszawa

 

7

GUSTAW Paweł Karol

27

Warszawa

 

8

KLIMPEL Joanna Wanda

42

Warszawa

 

9

DEMBOWSKA Joanna Anna

42

Warszawa

 

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEMNumer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

ROJSZYK Marek Paweł

52

Warszawa

 

2

NICZYPORUK Mariola Iwona

48

Warszawa

 

3

SIERAWSKI Mirosław

62

Warszawa

 

4

SZYMOSZEK Krzysztof Mirosław

56

Warszawa

 

5

GÓRSKI Marcin Jan

34

Warszawa

 

6

STEC Grażyna Katarzyna

63

Warszawa

 

7

KUBIAK Dorota Katarzyna

54

Warszawa

 

8

DOWGIRD Barbara Elżbieta

66

Warszawa

 

9

KOZŁOWSKA Beata Anna

48

Warszawa

 

Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

URBANOWICZ Krzysztof Janusz

50

Warszawa

 

2

OSADZIŃSKI Robert Grzegorz

55

Warszawa

 

3

POLKA Grażyna Ewa

50

Warszawa

 

4

ZUBCZYŃSKA Izabella Elżbieta

65

Warszawa

 

5

WEŁNA Wojciech Adam

41

Warszawa

 

6

BRZEZIŃSKA Mariola Marta

50

Warszawa

 

7

SROGA Mirosław

65

Warszawa

 

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆNumer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

SOSNOWSKI Radosław Artur

47

Warszawa

 

2

SZCZEGIELNIAK Tomasz

45

Warszawa

 

3

WERESZCZYŃSKA Agata Grażyna

30

Warszawa

 

4

BRAMSKI Oskar Maria

71

Warszawa

 

5

POLITOWSKA – PISAREK Emilia Elżbieta

52

Warszawa

 

6

BORCHÓLSKA Żaneta Monika

35

Warszawa

 

7

ŻYCHLIŃSKI Adam Andrzej

24

Warszawa

 

8

STELMASZCZYK Ewa Maria

53

Warszawa

 

9

SAWICKA Agnieszka

27

Warszawa

 

Lista nr 23 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE – RUCHY MIEJSKIE

 https://ruchymiejskie.waw.pl/kandydaci/jacek-grzeszak/Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

GRZESZAK Jacek Julian

27

Warszawa

 

2

JEŻYKOWSKA Marta

28

Warszawa

 

3

BARTOSIEWICZ Łukasz Konrad

26

Warszawa

 

4

MARCZAK Marta Jadwiga

34

Warszawa

 

5

NOWAK Mariusz Oskar

41

Warszawa

 

6

SIELICKA Karolina Maja

27

Warszawa

 

7

WERESZCZYŃSKI Marcin

25

Warszawa

 

8

WOLSKA-SKOCZEŃ Karolina Elżbieta

38

Warszawa

 

9

JĘDRZEJEWSKA Zuzanna Halina

28

Warszawa

 

Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA – WYGRA WARSZAWA

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

POPŁAWSKA Aleksandra Aniela

34

Warszawa

 

2

PANEK Mateusz Piotr

19

Warszawa

 

3

MATEJUK Alicja Maria

26

Warszawa

 

4

KUŚMIEREK Wojciech

37

Warszawa

 

5

OTTO Magdalena Maria

25

Warszawa

 

6

WIDAWSKI Marcin Maria

44

Warszawa

 

7

WOJCIECHOWSKI Andrzej Jacek

33

Warszawa

 

Lista kandydatów w okręgu 5.

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

GORCZYCA Andrzej

57

Warszawa

 

2

BONDER Elżbieta Beata

53

Warszawa

 

3

ZIELIŃSKA Elżbieta

56

Warszawa

 

4

PYCKA Anna Małgorzata

44

Warszawa

 

5

DOMALEWSKI Zbigniew Marcin

50

Warszawa

 

6

BANASZEK Michał

24

Warszawa

 

7

TROCHIMCZYK Marta Magdalena

26

Warszawa

 

Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

SOSNOWSKI Krzysztof Marcin

34

Warszawa

 

2

KOTAŃSKI Robert Klaudiusz

48

Warszawa

 

3

BALIŃSKA Joanna Jadwiga

42

Warszawa

 

4

WRÓBLEWSKA Kinga Zuzanna

22

Warszawa

 

5

SZCZĘSNY Krzysztof Edward

44

Warszawa

 

6

RZESZOWSKI Sławomir Jan

40

Warszawa

 

7

DROP Małgorzata

44

Warszawa

 

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEMNumer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

Treść oświadczenia lustracyjnego

1

RUCIŃSKA Ewa Maria

70

Warszawa

otrzymano treść oświadczenia z IPN

2

PRZYBYLAK Piotr

37

Warszawa

 

3

KOCBERSKA Elżbieta Teresa

60

Warszawa

 

4

CIUPA Arkadiusz

38

Warszawa

 

5

SKLEPKOWSKI Zbigniew Tadeusz

67

Warszawa

 

Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

TRATKIEWICZ Katarzyna Karolina

35

Warszawa

 

2

MARJAŃSKI Paweł Piotr

47

Warszawa

 

3

KOCEMBA-GUMOWSKA Ewa Barbara

54

Warszawa

 

4

POLISIAK Marcin Piotr

22

Warszawa

 

5

BACCIARELLI Aleksander Jan

67

Warszawa

 

6

KAMIŃSKA Paula Dominika

26

Warszawa

 

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

WASILEWSKI Witold Ludwik

46

Warszawa

 

2

LITEWSKI Michał Bartłomiej

49

Warszawa

 

3

GAJEWSKA Irena

37

Warszawa

 

4

KUPNIEWSKI Tadeusz Adam

85

Warszawa

 

5

MAZUR Monika Iwona

61

Warszawa

 

6

MICHNOWSKA Izabela Anna

53

Warszawa

 

7

NAPIÓRKOWSKI Waldemar

68

Warszawa

 

Lista nr 23 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE – RUCHY MIEJSKIENumer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

SKOCZEŃ Oskar Andrzej

39

Warszawa

 

2

FILCEK Maria Teresa

32

Warszawa

 

3

WIECZOREK Teresa Maria

49

Warszawa

 

4

PYTLARZ Anna Maria

35

Warszawa

 

5

GAWLIKOWSKI Antoni

30

Warszawa

 

Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA – WYGRA WARSZAWA
Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

HEN Magdalena Stefania

68

Warszawa

 

2

KWIATEK Kacper Aleksander

19

Warszawa

 

3

ROSIŃSKA-WAŚ Zuzanna Eliza

47

Warszawa

 

4

ZACZEK Piotr Stanisław

45

Warszawa

 

5

MALINOWSKA Martyna

21

Warszawa

 

6

CHEŁMIŃSKI Paweł

34

Warszawa

 Poznaj programy i kandydatów w wyborach na starej Sadybie (okręg 4)
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *