Poznaj programy i kandydatów w wyborach na starej Sadybie (okręg 5)

Poznaj programy i kandydatów w wyborach na starej Sadybie (okręg 5)

Na kogo głosować na starej Sadybie? Tylko u nas znajdziecie przegląd wszystkich programów i kandydatów. Dziś zachodnia część osiedla – od Powsińskiej do Sobieskiego.

Kampania wyborcza do rad dzielnic, Rady Warszawy, sejmiku województwa mazowieckiego i na prezydenta Warszawy wkracza w decydującą fazę. Zgodnie z prawem jeszcze tylko trzy dni, do piątku 19 października włącznie, można aktywnie agitować na ulicach, rozrzucać ulotki i rozwieszać plakaty. Zorganizowanie wyborów do czterech szczebli samorządu naraz oraz ustalenie różnych granic i numerów okręgów dla każdego szczebla, powoduje jednak poczucie chaosu. Przeciętnym wyborcom trudno się zorientować, który kandydat startuje w okręgu, w którym mieszkają i jaki ma on program.

Wypełniamy tę lukę i porządkujemy chaos. Przedstawiamy programy i kandydatów wszystkich komitetów wyborczych, które startują do Rady Dzielnicy Mokotów z okręgów przecinających starą Sadybę. Po okręgu nr 4 (od Powsińskiej do Jeziorka Czerniakowskiego), dziś pora na okręg nr 5, obejmujący teren od Powsińskiej do Sobieskiego.

Programy poszczególnych komitetów wyborczych otrzymaliśmy od nich samych. Poniżej publikujemy nazwiska i wiek wszystkich kandydatów na radnych ze starej Sadyby, w kolejności numerów, wylosowanych przez ich komitety wyborcze.

Programy komitetów wyborczych do Rady Dzielnicy Mokotów z Okręgu 5.

 

KKW Bezpartyjni Samorządowcy – Lista nr 1

Program dla Mokotowa

Umożliwienie zagospodarowania terenów Łuku Siekierkowskiego poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej.

Remont wszystkich nawierzchni ulic i chodników oraz poprawa ich oświetlenia, w szczególności przejść dla pieszych w całej dzielnicy.

Budowa dzielnicowego ratusza.

Regulacje stanów własności nieruchomości.

Doprowadzenie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, nie fasadowych kompetencji.

Transmisje on-line z obrad Rady Dzielnicy Mokotów.

Ogłoszenia publiczne, w tym prasowe o pracach Rady Dzielnicy i jej komisji.

Przedłużenie ul. Woronicza.

Budowa amfiteatru w parku Arkadia.

Parking wielopoziomowy przy ul. Orzyckiej róg ul. Gintrowskiego.

Miejsca sprzedaży warzyw i owoców – stałe i weekendowe.

Program dla okręgów wyborczych

Postulaty mieszkańców, ngo w tym Stowarzyszenie Miasto Ogród Sadyba, samorząd spółdzielczy, osiedla – jednostki pomocnicze dzielnicy.

 

KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – Lista nr 4

BEZPIECZEŃSTWO
1. Współpraca ze strażą miejską, strażą pożarną, policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa na drogach.
2. Bezpieczeństwo pieszych (dzieci, seniorzy) na ścieżkach rowerowych, zwłaszcza w pobliżu kładek.
3. Działanie na rzecz tworzenia stref ograniczonego ruchu na osiedlach.
4. Ochrona zieleni przed nieprzemyślanymi projektami Budżetu Partycypacyjnego.
5. Ochrona Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego przed Lex Deweloper.

LUDZIE
1. Tworzenie START-UPów dla młodych przedsiębiorców.
2. Tworzenie kawiarni, pubów, restauracji, miejsca spotkań.
3. Tworzenie biur na godziny (coworking) dla przedsiębiorców.

INNOWACJE
1. Poprawa infrastruktury drogowej, ulice: Goraszewska, Orężna. 
wymiana/rewitalizacja płyt chodnikowych, krawężników.

2. Zagospodarowanie przestrzenne parku Dygata, między innymi:
remont alei głównej,
remont oświetlenia dojścia do parku od strony Sadyby Best Mall,
likwidacja starej lampy oświetleniowej ulokowanej w pobliżu domu mieszkalnego przy Spalskiej,
rewitalizacja zdewastowanych kortów tenisowych.

3. Nowe ścieżki rowerowe, rozsądnie rozlokowane w przestrzeni miejskiej, nie kosztem pieszych, kierowców, między innymi:
likwidacja ścieżki rowerowej na Konstancińskiej – niebezpieczna dla kierowców wyjeżdżających ze Spalskiej, przypadki wypadków drogowych.

4. Tworzenie miejsc postojowych dla mieszkańców.

 

KKW SLD Lewica Razem – Lista nr 5

Komitet nie dostarczył nam swojego programu dla Okręgu 5

 

KKW Kukiz’15 – Lista nr 8

Z uwagi na brak oficjalnego programu komitetu dla okręgu 5., poniżej przedstawiamy program jednego z kandydatów – Katarzyny Tratkiewicz, kandydującej z 1. miejsca listy Kukiz ’15 do Rady Dzielnicy Mokotów z okręgu 5.

Zmiana   organizacji   ruchu   drogowego   i   rozkładów   jazdy   komunikacji   miejskiej   zgodnie   z sugestiami mieszkańców (np. poszerzenie ul. Idzikowskiego, budowa przejazdu z Idzikowskiego w Ikara, Czerniowiecką i Puławską).

Budowa nowych żłobków oraz zmianą zasad rekrutacji do nich.

Dostosowanie wejść i alejek ogrodów działkowych dla wózków.

Modernizacja zniszczonych placów zabaw.

Sadzenie drzew.

Przebudowa przychodni, tak żeby chorzy zakaźnie nie spotykali się z innymi pacjentami.

Pomoc   bezdomnym   poprzez   budowę   nowych   lub   dofinansowanie   istniejących   noclegowni   i jadłodajni.

Uporządkowanie stanu prawnego gruntów.

Zapewnienie miejsc dla drobnego handlu.

 

KW Prawo i Sprawiedliwość – Lista nr 10

Program dla Miasta Ogrodu Sadybakandydatów PiS na radnych w okręgu 5 w wyborach 2018 r.

Najważniejszą wytyczną naszych działań jest zachowanie niskiej Sadyby jako miasta-ogrodu.

Sadybianka. Staraliśmy się o niedopuszczenie do intensyfikacji zabudowy terenu TKKF Sadybianka. Zagwarantujemy nieintensyfikowanie zabudowy i będziemy kontynuowali działania na rzecz przywrócenia lokalnej społeczności terenu Sadybianki.

Szkoła Podstawowa nr 115.Staraliśmy się o modernizację boiska i naprawę ogrodzenia, a także zaplanowanie remontu szatni i kilku instalacji. Za cel stawiamy sobie: Dokończenie remontu budynku SP nr115 przy ul. Okrężnej.Zapewnienie dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej, która umożliwi m.in. wprowadzenie dziennika elektronicznego.

Pętla na SadybieZachowanie pętli na Sadybie,

Remonty ulic i chodników. remont ul. Orężnej, kolejne remonty jezdni i chodników na terenie Miasta-Ogrodu Sadyby. Wśród wymagających remontu są Buska, Ciechocińska, Żegiestowska, północny pas ul. Nałęczowskiej, część Okrężnej, Zelwerowicza i wiele innych.

Odbiór śmieci. Poprawa funkcjonowania sytemu odbioru śmieci na Sadybie, m.in. wyznaczenie stałego grafiku odbioru gabarytów.

 

KWW Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie – Lista nr 23

Priorytety programowe dla okręgu 5

rozwiązanie problemu komunikacji miejskiej (brak autobusów dla nowych osiedli) słaba komunikacja z metrem, problem Dolinki Służewieckiej, nowe buspasy

rozwiązanie problemów z parkowaniem – wsparcie dla mieszkańców walczących o grunty na Stegnach

nadzór nad nowymi inwestycjami tak żeby nie Sadyba i Stegny nie straciły unikalnego charakteru zielonej enklawy

 rozwój infrastruktury , parki ławki chodniki place zabaw dla dzieci , fontanny , nowe wybiegi dla psów

wsparcie dla seniorów – uruchomienie sieci asystentów, dofinansowanie do posiłków

dofinansowanie placówek szkolnych oraz posiłków dla dzieci

wsparcie najbardziej potrzebujących

uruchomienie centrum aktywności lokalnej

wymiana książek, wymiana ubrań, pchle targi, imprezy integracyjne, scena pod dachem z amfiteatrem

uporządkowanie tematu odpadów, uruchomienie kompostowników

przyciągniecie inwestorów i przedsiębiorców żeby przywrócić rzemiosło na Sadybę

 

KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa – Lista nr 24

KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa to postępowy, społeczny komitet, który nie boi się stanąć w obronie mieszkańców Warszawy. Dlatego nasi kandydaci są w stanie podjąć największe wyzwania na Sadybie i Stegnach: rozwiązanie problemu gruntów pod MSM „Energetyka,” poprawa sytuacji Osób z Niepełnosprawnościami i usprawnienie transportu.

 Urząd Dzielnicy Mokotów zawiódł mieszkańców MSM „Energetyka.” Grunty, na których stoją nasze domy powinny były zostać już dawno uwłaszczone. Tymczasem nadal żyjemy w strachu, że umowy dzierżawy zostaną zerwane. Teraz wobec tych samych gruntów pojawiły się roszczenia reprywatyzacyjne i dwie działki zdążyły już zostać oddane. Nasi radni staną w obronie Stegien i Sadyby tam, gdzie zapadają decyzje – w Radzie Dzielnicy. 

Wygra Warszawa jako jedyny duży komitet proponuje realistyczne rozwiązanie sytuacji transportowej w naszej okolicy – szybki tramwaj wzdłuż Wilanowskiej. Nasze kolejne priorytety to ochrona terenów zielonych przed zabudową, Lokalny Ośrodek Wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, dostosowanie budynków do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami i wizyty pielęgniarek środowiskowych, rewitalizacja Bazarku Sadyba, okolic Jeziorka Czerniakowskiego i Skweru Ormiańskiego i obniżenie opłat dla wydarzeń plenerowych. Chcemy tez chronić miejscowe zwierzęta – między innymi liczne na Sadybie jeże.

Lista kandydatów do Rady Dzielnicy Mokotów w okręgu 5.

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

 https://www.facebook.com/BezpartyjniWarszawa/

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

GORCZYCA Andrzej

57

Warszawa

 

2

BONDER Elżbieta Beata

53

Warszawa

 

3

ZIELIŃSKA Elżbieta

56

Warszawa

 

4

PYCKA Anna Małgorzata

44

Warszawa

 

5

DOMALEWSKI Zbigniew Marcin

50

Warszawa

 

6

BANASZEK Michał

24

Warszawa

 

7

TROCHIMCZYK Marta Magdalena

26

Warszawa

 

Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

SOSNOWSKI Krzysztof Marcin

34

Warszawa

 

2

KOTAŃSKI Robert Klaudiusz

48

Warszawa

 

3

BALIŃSKA Joanna Jadwiga

42

Warszawa

 

4

WRÓBLEWSKA Kinga Zuzanna

22

Warszawa

 

5

SZCZĘSNY Krzysztof Edward

44

Warszawa

 

6

RZESZOWSKI Sławomir Jan

40

Warszawa

 

7

DROP Małgorzata

44

Warszawa

 

Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

 https://www.facebook.com/SLD-Lewica-Razem-Mokot%C3%B3w-736086426735942/Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

Treść oświadczenia lustracyjnego

1

RUCIŃSKA Ewa Maria

70

Warszawa

otrzymano treść oświadczenia z IPN

2

PRZYBYLAK Piotr

37

Warszawa

 

3

KOCBERSKA Elżbieta Teresa

60

Warszawa

 

4

CIUPA Arkadiusz

38

Warszawa

 

5

SKLEPKOWSKI Zbigniew Tadeusz

67

Warszawa

 

Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

TRATKIEWICZ Katarzyna Karolina

35

Warszawa

 

2

MARJAŃSKI Paweł Piotr

47

Warszawa

 

3

KOCEMBA-GUMOWSKA Ewa Barbara

54

Warszawa

 

4

POLISIAK Marcin Piotr

22

Warszawa

 

5

BACCIARELLI Aleksander Jan

67

Warszawa

 

6

KAMIŃSKA Paula Dominika

26

Warszawa

 

Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 http://www.wasilewski.warszawa.pl/

Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

WASILEWSKI Witold Ludwik

46

Warszawa

 

2

LITEWSKI Michał Bartłomiej

49

Warszawa

 

3

GAJEWSKA Irena

37

Warszawa

 

4

KUPNIEWSKI Tadeusz Adam

85

Warszawa

 

5

MAZUR Monika Iwona

61

Warszawa

 

6

MICHNOWSKA Izabela Anna

53

Warszawa

 

7

NAPIÓRKOWSKI Waldemar

68

Warszawa

 

Lista nr 23 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE – RUCHY MIEJSKIE

 https://ruchymiejskie.waw.pl/kandydaci/mokotowNumer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

SKOCZEŃ Oskar Andrzej

39

Warszawa

 

2

FILCEK Maria Teresa

32

Warszawa

 

3

WIECZOREK Teresa Maria

49

Warszawa

 

4

PYTLARZ Anna Maria

35

Warszawa

 

5

GAWLIKOWSKI Antoni

30

Warszawa

 

Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA – WYGRA WARSZAWA

https://wygrawarszawa.pl/kandydaci/radydzielnic/Mokotow
Numer na liście

Nazwisko i Imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania

 

1

HEN Magdalena Stefania

68

Warszawa

 

2

KWIATEK Kacper Aleksander

19

Warszawa

 

3

ROSIŃSKA-WAŚ Zuzanna Eliza

47

Warszawa

 

4

ZACZEK Piotr Stanisław

45

Warszawa

 

5

MALINOWSKA Martyna

21

Warszawa

 

6

CHEŁMIŃSKI Paweł

34

Warszawa

 Poznaj programy i kandydatów w wyborach na starej Sadybie (okręg 5)
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *