Uczniowie zaczęli rok szkolny, a robotnicy całościowy remont

Uczniowie zaczęli rok szkolny, a robotnicy całościowy remont

Szkoła podstawowa nr 115 na Sadybie idzie do kompleksowego remontu. Z powodu opóźnień w rozstrzygnięciu przetargów, dzieci będą musiały się uczyć na placu budowy aż do końca roku.

Mokotowski ratusz podpisał wreszcie umowy na remont większości instalacji w szkole podstawowej 115 przy Okrężnej 80. Zrobił to na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, po trzech miesiącach od rozpisania pierwszego przetargu.

Dwie trzecie robót zlecone

Opóźnienie w rozpoczęciu robót wynika ze zbyt optymistycznych założeń ratusza co do stopnia konkurencji między oferentami i cen obowiązujących na rynku. Pierwotnie dzielnicowi urzędnicy uznali, że jednemu wykonawcy powierzą cały – bardzo szeroki – front robót. Do remontu miały pójść instalacje: grzewcza, ciepłej i zimnej wody, węzeł ciepłowniczy, oraz instalacja kanalizacyjna. Dodatkowo robotnicy mieli wymienić instalację elektryczną oraz całe oświetlenie, wyremontować szatnie i zaizolować fundamenty budynków.

Na rozpisany w połowie maja przetarg wpłynęła jednak tylko jedna oferta i to przewyższająca dzielnicowy budżet o ponad 700 tysięcy. Mokotowski ratusz anulował przetarg i zamiast rozpisywać kolejne w podobnej formule, gruntownie zrewidował swoje podejście. Podzielił roboty najpierw na dwa osobne przetargi, a – gdy i to okazało się nieskuteczne – na trzy przetargi. Dwa pierwsze już rozstrzygnięto. Zgodnie z umową z 6 sierpnia remont szatni i izolacja fundamentów mają być wykonane do 1 października. Z kolei umowa z innym wykonawcą z 27 sierpnia zakłada, że wszystkie instalacje wodno-sanitarne zostaną wymienione do 30 listopada.

Ostatnia część remontu, którą chciano zlecić jeszcze w maju, pozostaje nierozstrzygnięta. Wkrótce jednak powinien zostać wyłoniony wykonawca. – Obecnie trwa trzecie postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego remontu instalacji elektrycznej w trybie negocjacji z potencjalnymi oferentami – informuje burmistrz dzielnicy Mokotów, Bogdan Olesiński.

Opóźnienie rośnie

Rozbicie robót na trzy różne przetargi powoduje, że cały remont mocno opóźni się w czasie. Pierwotny plan zakładał bowiem, że wszystkie roboty zakończą się do 20 października. Tymczasem instalacje sanitarne mają być gotowe na koniec listopada, a roboty elektryczne – które nie mają jeszcze terminu realizacji – zapewne jeszcze później. Prowadzony w trakcie roku szkolnego front robót z pewnością nie ułatwi pracy uczniom szkoły podstawowej nr 115, którzy już obecnie chodzą na dwie zmiany.

Decyzja mokotowskich urzędników o etapowaniu remontu szkoły ma jednak również swoje dobre strony. Mimo hossy budowlanej i rosnących kosztów prac budowlanych, dzielnica może wydać na remont kwotę zbliżoną do zakładanej w budżecie. W pierwszym z trzech rozstrzygniętych przetargów – na remont szatni i izolację fundamentów – zapłaci wprawdzie o 169 tysięcy więcej niż miała w planach, ale za to w drugim przetargu – na wymianę instalacji sanitarnych – zaoszczędzi 87 tysięcy wobec założonej pierwotnie kwoty.

Kompleksowy remont placówki w trakcie roku szkolnego będzie kolejnym dużym wyzwaniem dla dyrektorki szkoły, Grażyny Gozdeckiej. Niedawno w wyniku reformy oświaty musiała zmierzyć się z koniecznością utworzenia klas dla siódmo- i ósmoklasistów pomimo ewidentnych braków lokalowych. W jej umiejętności zarządcze nie wątpią jednak jej szefowie i współpracownicy. W konkursie zakończonym 28 sierpnia, komisja złożona m.in. z wiceburmistrza Mokotowa ds. oświaty, oraz przedstawicieli kuratorium, rady rodziców i rady pedagogocznej, powierzyła jej stanowisko dyrektora szkoły na kolejną czteroletnią kadencję, do 31 sierpnia 2021 roku.Uczniowie zaczęli rok szkolny, a robotnicy całościowy remont
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *