Zobacz, co budują na starej Sadybie. Lista wniosków budowlanych w 2019

Zobacz, co budują na starej Sadybie. Lista wniosków budowlanych w 2019

W ramach nowej polityki przejrzystości, dzielnica Mokotów publikuje od niedawna wykazy wniosków i decyzji budowlanych. Spojrzeliśmy, które z nich dotyczą starej Sadyby. Jest kilka niespodzianek.

Od 10 grudnia ubiegłego roku wszystkie dzielnice Warszawy zarządzane przez Platformę Obywatelską podają do publicznej wiadomości wnioski i decyzje budowlane wydane na swoim obszarze. To element nowych procedur antykorupcyjnych, które weszły w życie po zatrzymaniu przez CBA byłego burmistrza Dzielnicy Włochy, Artura W.

W ramach nowej polityki dzielnica Mokotów udostępniła na swoich stronach internetowych wykaz wniosków o pozwolenie na budowę za rok 2019. Z tego wykazu zebraliśmy decyzje dotyczące starej Sadyby.

Wśród 45 wniosków z Sadyby kilka może stanowić zaskoczenie. Poza licznymi przebudowami istniejących budynków, pojawiły się bowiem plany rozbiórek i stawiania w ich miejsce zupełnie nowych budynków. Taki los mają czekać domy jednorodzinne przy Kuracyjnej 8 i Okrężnej 43. Z kolei budynek wielorodzinny przy Godebskiego 29 ma być przebudowany na dom jednorodzinny.

Z nietypowych wniosków warto zauważyć plany rozbiórki pawilonu handlowego przy św. Bonifacego 103 (przy murze cmentarza), w którym do niedawna działał całodobowy sklep z alkoholem. Wśród wniosków o pozwolenie na budowę pojawiła się również idea budowy Międzypokoleniowego Miejsca Spotkań na Skwerze Ormiańskim (ten ostatni wniosek został już rozpatrzony – 29 października uzyskał pozwolenie na budowę).  

 

Wnioski o pozwolenia na budowę ze starej Sadyby, złożone w 2019


Lp.

Data wpływu wniosku

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.i obr.)

Adres inwestycji

(dd mm rrrr)

(ulica)

   

1

2

3

4

5

6

5

5/B/2019
07.01.2019

remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 18 ob. 0524

Morszyńska 77

29

29/B/2019
30.01.2019

zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr UA0I-8381/1140/87 z dnia 09.09.1987 przeniesionej decyzją nr 13/R/2019 z dnia 24.04.2019 zezwalającej na budowę warsztatu rzemieślniczego, usługowo-produkcyjnego branży „teleradiomechanika” wraz z częścią mieszkalną – bud nr 11 w zespole „B” w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego budowy instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową

osoba fizyczna

dz.ew.nr 38 ob. 0525

Muszyńska 21

39

39/B/2019
06.02.2019

przebudowa ganku oraz docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

osoba fizyczna

dz.ew.nr 58, ob.0523

Orężna 54

50

50/B/2019
21.02.2019

przebudowa ulicy

Miasto Stołeczne   Warszawa Dzielnica Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

dz. ew. 31, 58, 119, 297, 207, 244, 93, 257, 302 ob. 0518

Goraszewska

56

56/B/2019
26.02.2019

budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

osoba fizyczna

dz. ew. nr 99 ob. 0523

Klarysewska 55

66

66/B/2019
05.03.2019

zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr222/B/2018 z dnia 08.06.2018 zmienionej decyzją nr 501/B/2018 z dnia 30.11.2018   zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

Prestige. pl Sp.   z o.o.
ul. Pawia 7 lok. 96
05-500 Piaseczno

cz. dz. ew. nr 11, 10/5, 10/6

Santocka 10D i 12

91

91/B/2019
21.03.2019

rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 147 ob. 0531

Zelwerowicza 12

93

93/B/2019
22.03.2019

nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 27, 25, 26, 88/1 (cz.) ob. 0531

Truskawiecka 3A

95

95/B/2019
22.03.2019

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 128 ob. 0523

Zalew 4

105

105/B/2019
01.04.2019

zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 517/B/2018 z dn. 11.12.2018r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 107 ob. 0524

Okrężna 34

111

111/B/2019
03.04.2019

przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z elementami zagospodarowania terenu

osoba fizyczna

dz. ew. nr 7 ob. 0519

Godebskiego 29

116

116/B/2019
04.04.2019

budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

osoba fizyczna

dz. ew. nr 321 ob. 0523

Okrężna 117

117

117/B/2019
05.04.2019

przebudowa klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami polegająca na instalacji platformy podnośnikowej

SM Sztuka Nałęczowska”
ul. Sobieskiego 22
02-930 Warszawa

dz. ew. nr 7/1 ob. 0537

Nałęczowska 62

120

120/B/2019
11.04.2019

remont, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 122 ob. 0531

Wysowska 8

123

123/B/2019
15.04.2019

rozbiórka pawilonu handlowego

osoba fizyczna

dz.ew. nr 250 ob. 0510

Św. Bonifacego 103

124

124/B/2019
16.04.2019

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

osoba fizyczna

dz.ew. nr 34 ob. 0537

Żegiestowska 9

134

134/B/2019
23.04.2019

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 99 ob. 0518

Bonifacego 124

135

135/B/2019
24.04.2019

zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 326/B/2016 z dnia 02.09.2019 zmienionej decyzją nr 15/R/2018 z z dnia 21.09.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne oraz remontem elewacji w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 228 ob. 0532

Klarysewska 8A

137

137/B/2019
25.04.2019

budowa Międzypokoleniowego Miejsca Spotkań wraz z infrastrukturą techniczną

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528 Warszawa

dz. ew. nr 2 ob. 0524

Skwer Ormiański

152

152/B/2019
06.05.2019

  1. wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

osoba fizyczna

dz. ew. nr 167 ob. 0537

Inowrocławska 17

159

159/B/2019
13.05.2019

przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 245 ob. 0518

Goraszewska 9

173

173/B/2019
23.05.2019

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 80 ob. 0523

Zdrojowa 66

175

175/B/2019
24.05.2019

przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz pomieszczenia garażu na cele mieszkalne

osoby fizyczna

dz. ew. nr 245 ob. 0518

Goraszewska 9

191

191/B/2019
05.06.2019

przebudowa istniejących sieci gazowych w ulicy

Miasto Stołeczne   Warszawa Dzielnica Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

dz.ew. nr 249/2, 245 ob. 0518

Goraszewska 9

223

223/B/2019
25.06.2019

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 39 ob. 0537

Nałęczowska 40

238

238/B/2019
28.06.2019

rozbiórka przybudówki garażu, przedsionka budynku jednorodzinnego i ścian oporowych wjazdu do garażu podziemnego, remont elewacji i wnętrz budynku jednorodzinnego, remont ogrodzenia, wykonanie altanki śmietnikowej, miejsca postojowego i przedsionka o konstrukcji szklanej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 124, 130 ob. 0531

Wysowska 4

242

242/B/2019
01.07.2019

przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej

osoby fizyczne

dz.ew.nr 174 ob. 0523

Zelwerowicza 73

245

245/B/2019
03.07.2019

remont elewacji   budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz.ew.nr 118/1 pb 0523

Zalew 3

285

285/B/2019
05.08.2019

przebudowa wraz z dociepleniem środkowego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 332 ob. 0523

Okrężna 139

302

302/B/2019
16.08.2019

rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

osoba fizyczna

                     dz.ew.nr 113 ob. 0518

Kąkolewska 1A  

309

309/B/2019
22.08.2019

wymiana stropu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa

dz. ew. nr 65 ob. 0519

Goraszewska 21

327

327/B/2019
05.09.2019

rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 18 ob. 0525

Okrężna 43

328

328/B/2019
06.09.2019

przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu

osoba fizyczna

dz. ew. nr 207 ob. 0519

Zielona 37B

340

340/B/2019
13.09.2019

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoby fizyczne

dz. ew nr 138 ob. 0523

Orężna 10

379

379/B/2019
16.10.2019

przebudowa elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na przebudowie otworu okiennego na drzwiowy oraz przedłużeniu podestu w poziomie parteru

osoba fizyczna

dz. ew. nr 86 i 87
ob. 0523

Chochołowska 9

385

385/B/2019
21.10.2019

rozbudowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym oraz w budynku usługowym

osoba fizyczna

dz. ew. nr 82
ob. 0524

Okrężna 20

393

393/B/20

19
29.10.2019

zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 290/B/2019 z dnia   16.08.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego zadaszenia tarasu

osoby fizyczne

dz. ew. nr 27, 25, 26, 88/1 (cz.)
ob. 0531

Truskawiecka 3A

398

398/B/2019
31.10.2019

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu

osoby fizyczne

dz. ew nr 138
ob. 0523

Orężna 10

399

399/B/2019
04.11.2019

przebudowa 3 lokali mieszkalnych polegająca na połączeniu i podziale na 2 samodzielne lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 173
ob. 0519

Okrężna 17

400

400/B/2019
04.11.2019

przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

osoba fizyczna

dz. ew. nr 173
ob. 0519

Okrężna 17

429

429/B/2019
20.11.2019

przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz. ew. nr 50
ob. 0532

Okrężna 67  

445

445/B/2019
29.11.2019

rozbudowa instalacji gazowej w budynku usługowo-mieszkalnym

osoba fizyczna

ew. nr 11
ob. 0519

Okrężna 3

447

447/B/2019
29.11.2019

rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

osoba fizyczna

dz. ew. nr 34
ob. 0510

Koronowska 36

477

477/B/2019
20.12.2019

rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażu oraz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

osoba fizyczna

dz.ew. nr 182 ob. 0518

Kuracyjna 8

483

483/B/2019
30.12.2019

remont elewacji i balkonów zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz remont elewacji dwóch budynków gospodarczych

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Sadyba”
ul. Powsińska 24c
00-801 Warszawa

dz. ew. nr 118 ob. 0524

Powsińska 24, 24a, 24b, 24c
Morszyńska 1,3,5,7

 Zobacz, co budują na starej Sadybie. Lista wniosków budowlanych w 2019
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *