Dotacja na wymianę starego kotła grzewczego

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje, że w terminie od 3 do 28 lutego br. w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza związane z wymianą kotłów.

Dofinansowanie (w wysokości 75 % poniesionych kosztów zakupu pieca ale nie więcej niż  8 000 zł.) można uzyskać w przypadku likwidacji pieca węglowego i zastąpieniu go przez nowe źródło opalane paliwem gazowym, olejowym lub biomasą lub zastąpieniu pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Zgodnie z regulaminem oceny wniosków, w pierwszej kolejności preferowane będą inwestycje związane z likwidacją pieców węglowych.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 3 do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (określone we wzorze wniosku).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Pruszkowie lub przesłać na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków. Jako datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków do Urzędu Miasta w Pruszkowie. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 735 87 89.

Druk wniosku dostępny jest również w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa (ul. Kraszewskiego 14/16, parter ) w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Szczegóły zasad udzielania dofinansowania oraz naboru reguluje UCHWAŁA NR XXXI.333.2017 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie  służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz Zarządzenie nr 16/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia

 

Artykuł Dotacja na wymianę starego kotła grzewczego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Moje finanse i transakcje w sieci – darmowe szkolenie

Trwają darmowe szkolenia z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa”. Tematem najbliższego modułu będą finanse i transakcje w sieci.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Kolejne szkolenie z modułu pn. „Moje finanse i transakcje w sieci” odbędzie się 6 i 7 lutego w godzinach w godz. 14:00 – 20:00.

Artykuł Moje finanse i transakcje w sieci – darmowe szkolenie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Alarm ALFA i ALFA-CRP w całym kraju

Prezes Rady Ministrów, Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. wprowadził na całym terytorium RP pierwszy stopień alarmowy ALFA, a także pierwszy stopień alarmowy CEP (stopień ALFA-CRP). Stopnie alarmowe będą obowiązywały od czwartku 23 stycznia 2020 r. (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59).

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.
Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Artykuł Alarm ALFA i ALFA-CRP w całym kraju pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

1000 nowych książek trafiło do Pruszkowa

21 stycznia 2020 r. biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie wzbogaciła się o 1000 nowych książek wybranych przez dzieci.
To nagroda w 4. edycji konkursu Empiku „Tysiąc powodów by czytać”.

Pierwszym etapem konkursu było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej scenę z wybranej książki. Przez kolejny miesiąc odbywało się głosowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na tym etapie uczniowie pruszkowskiej „piątki” wykazali się fantastyczną kreatywnością, wymyślając coraz to ciekawsze sposoby zachęcające do oddawania głosów.

Dzięki rysunkowi psa Lampo, który jest bohaterem książki pt.: „O psie, który jeździł koleją”, dzieciaki zdobyły największą ilość głosów i tym samym wygrały konkurs w kategorii szkół podstawowych powyżej 120 uczniów.

 

Gratulujemy i życzymy miłej lektury. 🙂

Artykuł 1000 nowych książek trafiło do Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Mój biznes w sieci – darmowe szkolenie

Zapraszamy na kolejny moduł darmowego szkolenia z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa”. Tym razem tematem warsztatów będzie „Mój biznes w sieci”.

Moduł ten przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse ipt.). W szczególności przedstawiane będą dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Harmonogram szkoleń

Jak zapisać się na wybrane szkolenie?
Mailowo: zapisy@miasto.pruszkow.pl
Telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta): 22 735-87-38
Osobiście w pokoju nr 114 w Urzędzie Miasta Pruszkowa (w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty niezbędne do zapisania się na szkolenia:

Formularz_zgloszeniowy
Deklaracja udziału w projekcie
Deklaracja_wybranego_modulu_szkolenia
Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_obowiazkiem_informacyjnym_odbiorcy_ostatecznego
Oswiadczenie_od_osoby_niepelnosprawnej
Zarządzenie Prezydenta

Artykuł Mój biznes w sieci – darmowe szkolenie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

E-recepta dla mieszkańców

8 stycznia 2020 weszło w życie rozporządzenie dotyczące obowiązku wystawiania przez lekarzy recept w formie elektronicznej.

E-recepta to nic innego jak elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową formę. Pacjenci e-receptę zrealizują na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymają w formie e-mail, SMS, lub wydruku informacyjnego – w zależności od tego jak skonfigurują swoje Konto Pacjenta.

Do Internetowego Konta Pacjenta zalogujesz się na stronie: https://pacjent.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

 

Artykuł E-recepta dla mieszkańców pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Testowe wyłączenie internetu miejskiego

Urząd Miasta Pruszkowa zawiadamia, iż w ramach projektu „Bezprzewodowa sieć dostępu do internetu w Pruszkowie w latach 2009-2019”, nastąpi planowane wyłączenie bezprzewodowej sieci miejskiego internetu. Testowe wyłączenie nastąpi w dniach od 27 do 31 stycznia 2020 roku. Całkowite wyłączenie sieci miejskiej planowane jest w I kwartale 2020 roku.
Decyzja ta podyktowana jest wcześniejszą analizą, której wyniki wskazują na znaczny spadek logowań mieszkańców Pruszkowa do miejskiego Internetu w kolejnych latach.

Wszelkie pytania w temacie powyżej, prosimy kierować do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszkowa.

Artykuł Testowe wyłączenie internetu miejskiego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko największe polskie miasta, ale również mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za rok 2018 na obszarze województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. W konsekwencji wprowadzanych zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego wystąpi konieczność przygotowania nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych, na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2018 r.

Zgodnie z założeniami program należy uchwalić do 15 czerwca 2020 r.

Aby realizacja działań sprzyjających poprawie jakości powietrza przynosiła widoczne efekty potrzebna jest szeroka współpraca wielu różnych środowisk. Dlatego w celu umożliwienia czynnego udziału w pracach związanych z przygotowaniem nowego programu ochrony powietrza dla województwa oraz mając na uwadze realny wpływ na jego zapisy, Samorząd Województwa Mazowieckiego już teraz przygotowuje się do prac nad sporządzeniem nowego programu.

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli na ocenę skali potrzeb w zakresie docieplenia budynków czy wymiany pieców na nowe. Dzięki tym informacjom Miasto Pruszków będzie mogło pomóc właścicielom budynków w pozyskaniu środków finansowych na ten ważny cel. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wypełnić obowiązki nałożone na naszą gminę, przez Władze Województwa Mazowieckiego.

Ankietę można wypełnić na stronie https://www.pruszkow.pl/ankieta-dotyczaca-budynku-lokalu-mieszkalnego/

Ankietę można pobrać w wersji edytowalnej DOC. lub w wersji PDF. z klauzulą RODO i przesłać lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu.

Nabór ankiet trwa do końca lutego 2020 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod nr 22 735 87 89; 22 735 88 19

Artykuł Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Dofinansowanie do kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków gminy 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt. Prawo takie przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Pruszkowa.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • wypełnienie pisemnego oświadczenia o woli dokonania sterylizacji/kastracji zwierzęcia oraz zobowiązania do uiszczenia lekarzowi weterynarii bezpośrednio po sterylizacji/kastracji pozostałych 50% kosztów zabiegu,
  • okazanie przez Właściciela zwierzęcia dowodu osobistego oraz pierwszej strony deklaracji PIT za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem złożenia lub aktualną Kartę Mieszkańca
  • okazanie dowodu aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

Oświadczenie należy wypełnić osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa (pok. 17). Zabiegi sterylizacji i kastracji psów wykonywane są łącznie
z bezpłatnym dla Mieszkańców oznakowaniem elektronicznym (czipowaniem) oraz wpisem do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt.

Właściciel zwierzęcia bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji lub kastracji uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu tj. odpowiednio:

  • sterylizacja psa – 200 zł
  • kastracja psa – 130 zł
  • sterylizacja kota – 80 zł
  • kastracja kota – 40 zł

W powyższych opłatach zawiera się dofinansowanie wykonania zabiegu, wizyty kontrolnej
i zdjęcia szwów. Przedstawione kwoty zostały ustalone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i będą obowiązywać w 2020 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości do 2 sztuk w ciągu roku.

Miejsce wykonania czipowania oraz zabiegów sterylizacji/kastracji:

Przychodnia Weterynaryjna Sylwia Szymańska
ul. Hubala 7
05-800 Pruszków
tel. 22 729-07-98

Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2020 r.”

Artykuł Dofinansowanie do kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej