Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 2,5 i 6

Z informacji uzyskanej od firmy Eco TRAFIK Urząd Miasta Pruszkowa zawiadamia o zmianie trasy autobusów linii  2, 5 i 6.

W związku z zamknięciem ul. Kościuszki, nastąpią zmiany tras autobusów miejskich. 18 października 2019 roku  (piątek) w godzinach 10 – 13 autobusy linii 2, 5 i 6 będą kursowały objazdem.

W kierunku PKP Pruszków od przystanku Jasna autobusy linii 2, 5 i 6 będą kursowały ulicami: Powstańców, Chopina, Niepodległości oraz Wojska Polskiego z zatrzymaniem na przystankach Ołówkowa oraz Moniuszki.

W kierunku Os. Staszica autobusy będą kursowały objazdem ulicami: Wojska Polskiego, Niepodległości oraz Chopina zatrzymując się na wszystkich rozkładowych przystankach.

Linia 2 tylko w kierunku KOMOROWA będzie kursowała na trasie:
Osiedle Staszica– Plantowa – Powstańców – Chopina – Niepodległości – Wojska Polskiego – Kościuszki – Bolesława Prusa – … – Komorów

Linia 5 tylko w kierunku MALICH będzie kursowała na trasie :
WKD Pruszków – … – Plantowa – Powstańców – Chopina – Niepodległości – Wojska Polskiego – Kościuszki – Bolesława Prusa … – Malichy

Linia 6 tylko w kierunku OŻAROWA MAZ. będzie kursowała na trasie:
Osiedle Staszica – Plantowa – Powstańców – Chopina – Niepodległości – Wojska Polskiego – Kościuszki – Bolesława Prusa – … – Ożarów Mazowiecki

Dla powyższych linii zostają zawieszone przystanki:
– Puławskiego
– Urząd Skarbowy

W związku z trasami objazdowymi autobusów linii 1, 5 oraz 6 mogą występować opóźnienia.

Szczegółowe informacje dostępne są  również na przystankach autobusowych i w autobusach komunikacji miejskiej.

Za utrudnienia przepraszamy
Dodatkowe informacje:
Wydział Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta w Pruszkowie
Tel.: 22 735 88 35

Artykuł Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 2,5 i 6 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Śladami hr. Potulickiego

Setna rocznica śmierci Antoniego hr. Potulickiego, przypadająca w minioną niedzielę 13 października, stała się pretekstem do zorganizowania spaceru historycznego śladami zasłużonego dla Pruszkowa społecznika.

Dwór, który znany jest mieszkańcom naszego miasta jako „pałac ślubów”, należał aż do 1939 roku do wdowy po Antonim hr. Potulickim, Jadwigi z Wołowskich.

Pierwszym właścicielem przebudowywanego obiektu był dr Józef Czekierski. Drugim – Józef Epstein, który powiększył majątek o powozownię, oranżerię i wieżę ciśnień. Niemal 150 lat temu wokół zabudowań powstał park otoczony murem od strony ul. Prusa i częściowo od ul. Kraszewskiego (wejście do majątku znajdowało się na wysokości ulicy Berenta), dostępny dziś dla mieszkańców. W parku znajdują się stawy i wiekowe drzewa. W oficynie dworskiej urządzone jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

Miasto pełne jest miejsc – pamiątek społecznej działalności Pana Hrabiego i jego żony. Wśród wielu z nich warto wspomnieć o nieruchomości gruntowej, na którym wybudowano kościół, a także funkcjonującej do dziś bibliotece publicznej, urządzonej pierwotnie z myślą o robotnikach cegielni. Te i inne miejsca można było poznać podczas zorganizowanych przez Urząd Miasta Pruszkowa i Książnicę Pruszkowską spacerów z przewodnikiem.

Artykuł Śladami hr. Potulickiego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Spektakle ekologiczne

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, w związku z tym w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza PRUSZKÓW WALCZY O CZYSTE POWIETRZE prowadzonej na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanej z udziałem dofinansowania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, dzieci z przedszkoli miejskich brały udział w spektaklach ekologicznych „Czarownica Niska Emisja”. Tematyką spektaklu są zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami i degradacją środowiska naturalnego
Każdy mały krok proekologiczny, który stawiamy razem z dzieckiem, działa na korzyść kolejnych pokoleń.Artykuł Spektakle ekologiczne pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

E-meldunek

E-meldunek jest możliwy od 1 stycznia 2018 roku. Możesz zameldować się z dowolnego miejsca bez wychodzenia z domu.

Obowiązek meldunkowy

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Sprawdź informacje na ten temat.

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.

Wymelduj się z pobytu stałego

Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Wymelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.

Wymelduj się z pobytu czasowego

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu — deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem — zgłoś to w urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić.

Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

Jeśli jesteś cudzoziemcem i przeprowadzasz się do Polski na stałe, zamelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.

Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

Jesteś cudzoziemcem i planujesz pobyt w Polsce, który będzie trwał dłużej niż 30 dni? Wiesz jednak, że wrócisz potem do kraju, w którym mieszkasz na stałe? Na czas pobytu w Polsce zamelduj się na pobyt

Artykuł E-meldunek pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Na Gąsin tunelem

11 października 2019r został oddany do użytku tunel w ciągu ul. Działkowej.

Projekt tunelu oraz dróg dojazdowych wykonało Miasto Pruszków, które sfinansowało również budowę ww dróg. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mocy porozumienia realizowało inwestycję.

Oddany tunel jest przeznaczony dla ruchu samochodów osobowych, autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów służb bezpieczeństwa.

 

Artykuł Na Gąsin tunelem pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa

Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa o zamiarze budowy / przebudowy / rozbudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych. Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440, 1920,1948 z późn. zm.) informuję, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego na obszarze Gminy Miasto Pruszków planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

– „Budowa ul. Jaronia Kowalskiego”,

– „Budowa ul. Szarych Szeregów”,

– „Budowa ul. Teresy Danielewicz”.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, chyba że w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7j ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Miasta Pruszkowa

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miasto Pruszków oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Artykuł Informacja Prezydenta Miasta Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 10

Otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie odbyło się 10 października 2019 roku.

Uroczystość, na którą przybyli przedstawicie władz województwa, powiatu i miasta przy udziale wszystkich uczniów, rodziców, obecnych i byłych pracowników szkoły była inauguracją działalności szkoły nowoczesnej, przestronnej, doskonale wyposażonej w pomoce dydaktyczne, dostosowanej do nauki i pracy w XXI wieku.

Pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki życzył uczniom wielu radości z osiąganych sukcesów i wielu lat pracy w wspaniałym, systematycznie modernizowanym budynku.

Pani Aurelia Michałowska Mazowiecka Kurator Oświaty z wielkim uznaniem wypowiadała się nie tylko o budynku szkoły, ale również o jej wspaniałych tradycjach i historii, którą będą kontynuowali uczniowie i nauczyciele w nowej rzeczywistości.

Pan Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa wraz z Panią Beatą Czyżewską Wiceprezydent Miasta oraz Panią Anetą Rosłoń–Nowak Naczelnik Wydziału Edukacji wręczyli nagrody Prezydenta oraz nagrody organu prowadzącego dyrektorom i nauczycielom pruszkowskich placówek oświatowych. Pan Prezydent Paweł Makuch złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podkreślając że jest to święto wszystkich pracowników szkoły. Wystąpienie Pana Prezydenta było również okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej doskonałej bazy lokalowej. Drugą część uroczystości stanowił wspaniały, radosny występ uczniów, który udowodnił, że jest to szkoła nie na 10 ale na 100 i więcej punktów.

Pani Dyrektor Mirosława Śliwińska zapewniła, że ta szkoła nadal będzie szkołą o wielkim sercu, szkołą pełną uśmiechu i radości dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pruszkowa na dzień „otwarty” i udziału wydarzeniach przygotowaniach specjalnie z tej okazji.

Harmonogram wydarzeń:
16:00 – 20:00 otwarcie szkoły dla zwiedzających
16:30 – 16:50 pokaz karate tradycyjnego
17:00 – 17:45 spektakl teatralny dla dzieci „Przygody niebieskiego smoka”
17:45 – 19:15 animacje dla dzieci „Żonglowanie humorem”
18:00 – 19:15 koncert zespołu Maroszek Orient Orkiestra – „Muzyka świata”. Piosenki starej Warszawy oraz piosenki z różnych stron świata.

 

Artykuł Otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 10 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Darmowa komunikacja miejska 13 października

Informujemy, że Miejska Komunikacja autobusowa w Pruszkowie 13 października 2019 r. w dzień Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie BEZPŁATNA. Autobusy będą kursować wg rozkładu jazdy jak w dzień powszedni.

 

Artykuł Darmowa komunikacja miejska 13 października pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

mTożsamość

mTożsamość możesz okazać wszędzie tam, gdzie wymagane jest okazanie dokumentu ze zdjęciem, usługa nie zastąpi jednak dowodu osobistego.

Dzięki niej możesz okazać swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Gdzie? Np. przy odbieraniu przesyłek poleconych na poczcie, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy rejestracji w ramach usług takich jak siłownie, sklepy, usługi medyczne, usługi hotelarskie.

Dzięki mTożsamości (zamiast dowodu osobistego) można było pobrać kartę do głosowania podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowo możesz przekazać swoje dane innym użytkownikom Aplikacji mObywatel – w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Warunkiem wymiany danych jest posługiwanie się aplikacjami na smartfonach z tym samym systemem operacyjnym (np. wymiana Android – Android lub iOS – iOS).

Dzięki mTożsamości możesz również przekazać swoje dane np. sprzedawcy usług, czy w przychodni. Obsługa klienta może je sprawdzić tradycyjnie (tak jak każdy inny dokument) lub korzystając z aplikacji mWeryfikator. Upoważniona osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na ekranie swojego smartfona Twoje imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mTożsamości.

Aplikacja jest bezpłatna.

Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu lub połączenia telefoniczne — według taryfy operatora, z którego usług korzystasz na swoim smartfonie.

Z jakich danych korzysta mTożsamość?

mTożsamość korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych. To imiona, nazwiska, daty urodzenia, numer PESEL – czyli dane z rejestru PESEL, zdjęcie, termin ważności, numeru dowodu, informacja, kto wydał dokument – czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Przekazać komuś lub pobrać od kogoś — z telefonu na telefon (w ramach tego samego systemu operacyjnego) — możesz tylko część tych danych: imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej rozdzielczości, numer dowodu oraz informację, kto go wydał.

Jeśli twoją tożsamość sprawdza osoba korzystająca z aplikacji mWeryfikator, możesz udostępnić jej wyłącznie imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości.

mtozsamosc

Więcej o mTożsamości znajdziesz na stronie

Artykuł mTożsamość pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej