XV sesja Rady Miasta Pruszkowa

W dniu 19 grudnia 2019 roku obędzie się XV sesja Rady Miasta Pruszkowa o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie

UWAGA:
Obraz i dźwięk z sesji jest transmitowany na żywo na stronie miasta Pruszkowa w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

P R O P O N O W A N Y    P O R Z Ą D E K    O B R A D XV SESJI RADY MIASTA PRUSZKOWA

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 listopada 2019 roku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok:

a/        odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b/        odczytanie opinii komisji Rady,

c/         odczytanie uzasadnienia Prezydenta Miasta odnośnie wniosków Komisji nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

d/        odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

e/        dyskusja,

f/         głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2033.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.41.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przejazdowej oraz zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 3. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale  nr VIII.90.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików III przy autostradzie – nad Utratą – linia 110 kV.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Pruszków na rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa      na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiej Pływalni „KAPRY” w Pruszkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 16 listopada do 06 grudnia 2019 r.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

Artykuł XV sesja Rady Miasta Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zakończenie budowy skweru

Budowa nowego skweru przy ul. Długosza została zakończona. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonane zostały alejki z nawierzchni mineralnej, nasadzone krzewy i drzewa, a także zamontowano wyposażenie w postaci ławek, koszy, stojaków rowerowych oraz urządzeń sprawnościowych dla dzieci.

Koszt inwestycji wyniósł 274.324,54 zł brutto.

Mamy nadzieję, że nowy skwer będzie cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób dorosłych jak również wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

  

Artykuł Zakończenie budowy skweru pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zapraszamy na miejskie lodowisko

Już w najbliższą sobotę (14 grudnia 2019r.) otwieramy MIEJSKIE LODOWISKO, które w tym roku usytuowane będzie na dachu Nowej Stacji.
Po raz pierwszy lodowisko w Mieście Pruszkowie będzie w pełni BEZPŁATNE.

Co to oznacza?
Dotychczas korzystanie z lodowiska było bezpłatne, ale mieszkańcy musieli płacić za wypożyczanie sprzętu. W tym roku wypożyczenie łyżew oraz sprzętu dodatkowego będzie BEZPŁATNE.

Jaki sprzęt będzie dostępny w naszej wypożyczalni?
1. 150 par łyżew
2. 50 kasków
3. 8 „pingwinków” dla najmłodszych łyżwiarzy

Oczywiście, jeśli macie swoje łyżwy, to zabierzcie je ze sobą.

Ponadto na lodowisku (w miarę potrzeb) będzie wyodrębniana strefa dla dzieci. Strefa ta będzie tworzona w momentach obecności małych łyżwiarzy, tak aby w czasie, gdy z lodowiska będą korzystać tylko dzieci starsze, młodzież i dorośli nie blokować dodatkowej powierzchni.

NOWOŚCIĄ jest również obecność animatora dla dzieci na tafli lodowiska. Zadba on o dodatkowe atrakcje i poprowadzi zabawy na lodzie. Animacje będą prowadzone w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 12:00 – 15:00, w przerwie świątecznej oraz podczas ferii zimowych.
A już w najbliższą sobotę o godzinie 13:00 ZAPRASZAMY na oficjalne otwarcie.

Artykuł Zapraszamy na miejskie lodowisko pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Ponad 10,5 mln zł. dofinansowania

W dniu 11.12.2019 Prezydent Miasta Pruszkowa  wraz z Zastępcą prezydenta Konradem Sipierą podpisali umowy na dofinansowanie:
1. przebudowy ul. Stalowej w Pruszkowie;
2. rozbudowy ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego.

Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 10,5 mln zł

Dofinansowanie zostało pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego budowie, przebudowie i remontom zostało poddanych około 215 km dróg. Z czego 24 zadania są realizowane przez Powiaty, a 48 przez Gminy.Artykuł Ponad 10,5 mln zł. dofinansowania pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Drugi Miejski Punkt Elektroodpadów

W dniu dzisiejszym uruchomiony został drugi Miejski Punkt Elektroodpadów.
Nowy punkt został zlokalizowany obok parkingu P+R przy ul. Waryńskiego, w sąsiedztwie stacji dla rowerów (przy wieży ciśnień).
Kilka tygodni wcześniej uruchomiony został punkt przy ul. Kraszewskiego obok Urzędu Miasta. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców zdecydowano się na kolejną lokalizację MPE.

Artykuł Drugi Miejski Punkt Elektroodpadów pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Nowe trampoliny w Parku Kościuszki

Do użytku zostały oddane trzy trampoliny na terenie Parku Kościuszki od strony ul. Chopina w nowej części parku.
Trampoliny zostały otoczone bezpieczną nawierzchnią, którą stosuje się na placach zabaw.

Zapraszamy mniejszych i starszych mieszkańców do korzystania ze sprzętu gimnastycznego.

Artykuł Nowe trampoliny w Parku Kościuszki pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Pierwsze miejskie Mikołajki 2019

„Mikołajki 2019″ już za nami, przez cały miniony weekend w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie na mieszkańców Miasto Pruszków czekały przeróżne atrakcje.

Zaczęliśmy od warsztatów plastycznych, podczas których powstały przepiękne ozdoby choinkowe. Bez wątpienia największą atrakcją tego dnia była wizyta Świętego Mikołaja, który przyniósł upominki dla wszystkich przybyłych dzieci w tym czasie dorośli mogli skorzystać z Jarmarku Bożonarodzeniowego Sami Swoi.

W sobotę podczas XX Jubileuszowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu…” w Sali Audytoryjnej Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie rozbrzmiały dźwięki, znanych nam wszystkim i lubianych, kolęd i pastorałek.

W niedzielę Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” przygotował dla najmłodszych spektakl teatralny pt. „Mikołajki – zapominajki”. Mikołajkowy weekend zakończył wspaniały koncert w wykonaniu ZTL „Pruszkowiacy”.

Artykuł Pierwsze miejskie Mikołajki 2019 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Remont ul. Powstańców

W związku z remontem ul. Powstańców prowadzonym przez Powiat Pruszkowski – sfrezowanie starej nawierzchni, ułożenie nowej nakładki i odtworzenie oznakowania poziomowego od dnia
10 grudnia 2019 r. do odwołania zamknięta zostanie ul. Powstańców i Gomulińskiego (wraz z rondem przy ul. Staszica) na całym odcinku oprócz ronda na ul. Stalowej.

Zamknięcie to spowoduje czasowe zmiany tras linii autobusów miejskich nr 1, 2, 2 BIS, 4, 5, 6.

Autobusy linii nr 1, 2, 5, i 6 od przystanku PKP Pruszków jadące w kierunku Osiedla Staszica będą kursowały ul. Stalową zatrzymując się na przystankach ZUS i Powstańców.

Z przystanku Jasna w kierunku stacji PKP Pruszków będą odjeżdżały tylko autobusy linii nr 2 i 5.

Szczegółowe trasy poszczególnych linii:

 • Linia 1 w kierunku  PKP PRUSZKÓW  będzie kursowała na trasie :

OSIEDLE STASZICAAl. Wojska Polskiego  – Kubusia Puchatka –  Chopina  – Sienkiewicza – PKP PRUSZKÓW

Uruchomiony zostaje przystanek al. Wojska Polskiego 01 w kierunku PKP Pruszków.

 • Linia 2 w obu kierunkach będzie kursowała na trasie:

OSIEDLE STASZICA Plantowa – Stalowa – Sienkiewicza – Kościuszki – … – KOMORÓW PĘTLA

W kierunku krańca Osiedla Staszica zostają uruchomione przystanki ZUS i Powstańców na ul. Stalowej.

 • Linia 2BIS w obu kierunkach będzie kursowała na trasie :

OSIEDLE STASZICAAl. Wojska Polskiego – Pogodna – Bolesława Prusa – … – WKD PRUSZKÓW

W kierunku krańca Osiedle Staszica zostaje uruchomiony przystanek Al. Wojska Polskiego 02.

 • Linia 4 w obu kierunkach będzie kursowała na trasie :

OSIEDLE STASZICA –  Al. Wojska Polskiego – Działkowa – Robotnicza – … – ELEKTROWNIA

W kierunku krańca Elektrownia zostaje uruchomiony tymczasowy przystanek Akacjowa na ul. Działkowej.

 • Linia 5 w obu kierunkach będzie kursowała na trasie :

WKD Pruszków – … – Plantowa – Stalowa – Sienkiewicza – Kościuszki – … – Malichy

W kierunku krańca Osiedla Staszica zostają uruchomione przystanki ZUS i Powstańców na ul. Stalowej.

 • Linia 6 w kierunku Ożarowa będzie kursowała na trasie:

Os. Staszica  – Al. Wojska Polskiego -Kubusia Puchatka- ChopinaKościuszki – … – Ożarów Mazowiecki (powrót ul. Stalową oraz Plantową )

W kierunku Ożarowa Maz. zostaną  uruchomione przystanki : Al. Wojska Polskiego, Moniuszki oraz Pałacyk Sokoła.

Dla powyższych linii zostają zawieszone przystanki:
– Puławskiego,
– Rondo Ks. J. Popiełuszki,
– Jasna,
– Urząd Skarbowy,
– Ołówkowa.

W związku z trasami objazdowymi autobusów linii nr 1, 2, 2 BIS, 4, 5, 6 mogą występować opóźnienia.

Rozkład jazdy linii 1, 2, 2IBS, 4, 5 i 6 nie ulega zmianie.   

Szczegółowe informacje dostępne są  również na przystankach autobusowych i w autobusach komunikacji miejskiej.

Artykuł Remont ul. Powstańców pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Spotkanie świąteczne z NGO

Prezydent Miasta Pruszkowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w dniu 11 grudnia 2019 roku o godzinie 17.30, w Spółdzielczym Domu Kultury na ul. Hubala 5.

W świątecznej atmosferze poznamy się, wymienimy doświadczenia i przekażemy dobre praktyki!

Serdecznie zapraszam
Paweł Makuch

Artykuł Spotkanie świąteczne z NGO pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podsumowanie listopadowych zawodów sportowych

Sprawozdanie z odbytych  ZAWODÓW SPORTOWYCH W RAMACH XXII MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

W miesiącu listopadzie w zawodach sportowych startowało 123 uczniów , 81 w kategorii dzieci i 42 w kategorii młodzieży.

Kategoria dzieci:

5.XI.br. w Raszynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówce dziewcząt. Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 8 uzyskały awans do Finałów Międzypowiatowych.
7.XI.br. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się Mistrzostwa Pruszkowa w unihokeju dziewcząt i chłopców. Startowało 24/24 uczniów z 2 szkół. Kolejność: dziewczęta – 1m SP 5, 2m SP 3. Chłopcy – 1m SP 3, 2m SP 5.
21.XI.br. w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się Mistrzostwa Pruszkowa w tenisie stołowym dziewcząt. Startowało 12 uczennic z 4 szkół. Kolejność: 1m SP 4, 2m SP 9, 3m SP 8 i 4m SP 6.
22.XI.br. w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się Mistrzostwa Pruszkowa w tenisie stołowym chłopców. Startowało 21 uczniów z 7 szkół. Kolejność: 1m SP 1, 2m SP 2, 3m SP 4, 4m SP 10, 5m SP 6, SP 8 i SP 9.

Kategoria młodzież:

26.XI.br. w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się Mistrzostwa Pruszkowa w tenisie stołowym dziewcząt. Startowało 21 uczennic z 7 szkół. Kolejność: 1m SP 1, 2m SP 10, 3m SP 4, 4m SP 6, 5m SP 2, SP 8 i SP 9.
27.XI.br. w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się Mistrzostwa Pruszkowa w tenisie stołowym chłopców. Startowało 21 uczniów z 7 szkół. Kolejność: 1m SP 1, 2m SP 9, 3m SP 10, 4m SP 5, 5m SP 4, SP 6 i SP 8.

Artykuł Podsumowanie listopadowych zawodów sportowych pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej