Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie

W związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w m.st. Warszawa będą one obowiązywały od 1 marca 2020.

Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):

  • nieruchomości wielolokalowe, w całości zamieszkane albo zamieszkane w części – 65 zł za miesiąc,
  • nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 94 zł za miesiąc,

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie https://czysta.um.warszawa.pl/ pod linkiemNowe zasady segregacji odpadów w Warszawie
Aktualności Wilanów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *