Smoleñsk, Rosja, 10.04.2010. Szcz¹tki rozbitego samolotu. Samolot prezydencki rozbi³ siê, podchodz¹c do l¹dowania na lotnisku w Smoleñsku, 10 bm. W katastrofie zgin¹³ prezydent RP Lech Kaczyñski, jego ¿ona Maria Kaczyñska i towarzysz¹ca im delegacja – politycy, wojskowi, duchowni. Wszyscy lecieli na uroczystoœci zwi¹zane z 70. rocznic¹ zbrodni katyñskiej. (cat/wroa)

PAP/Jacek Turczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *