Warszawa, 23.08.2016.
Zastêpca Jaros³aw JóŸwiak (C), 23 bm. podczas konferencji prasowej dotycz¹cej reprywatyzacji i pomocy lokatorom. (cat)
PAP/Marcin Obara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *