Dofinansowanie z PFRON

Do 30 listopada br. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2018. Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą, w szczególności: – prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku; – udokumentować zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków

Dofinansowanie z PFRON
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *