Gmina przejęła grunt pod nowy obiekt sportowy

9 hektarów pod usługi sportu i rekreacji otrzymała gmina Piaseczno od Agencji Nieruchomości Rolnej. 31 sierpnia 2017 r. gmina na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej działkę nr 3/45 obręb 28 przy ul. Chyliczkowskiej, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyki i rekreacji z zielenią towarzyszącą. Nieruchomość przekazana gminie na podstawie „Ustawy o zagospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa” przeznaczona została na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej. Zgodnie z aktem notarialnym nabywca będzie miał 10 lat na realizację inwestycji

Gmina przejęła grunt pod nowy obiekt sportowy
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *