Jak zagospodarować przestrzeń publiczną w Zalesiu Górnym?

W dniach od 19 września do 31 października 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne organizowane przez Gminę Piaseczno, mające na celu sformułowanie wytycznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zalesia Górnego (sporządzanego na podstawie Uchwały NR 161/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie). Konsultacje są organizowane w ramach Projektu „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W toku procesu konsultacyjnego będziemy zbierać od Państwa informacje dotyczące potrzeb, problemów i rekomendacji dotyczących przestrzeni publicznych, w szczególności: – otoczenia stacji kolejowej, – boiska i bazarku przy ulicy Pionierów, – „Placu Duszczyka” przy szkole i kościele, – rejonu ronda przy ul.

Jak zagospodarować przestrzeń publiczną w Zalesiu Górnym?
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *