Konstancin-Jeziorna – Budżet gminy na 2017 rok

Rada Miejska na sesji w dniu 14 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok. Jest to w historii naszej gminy największy budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody wyniosą 142 165 473 złotych, a wydatki 165 250 753 złotych. Wydatki niewygasające będą w wysokości 6 534 650 zło­tych. Nadwyżka budżetowa Deficyt wyniesie 23 085 280 zło­tych i zostanie sfinansowany przy­chodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachun­ku bieżącym w wysokości 3 085 285 zł oraz z nadwyżki budżeto­wej z lat ubiegłych w wysokości 20 000 000 złotych. – W chwili obecnej gmina nie jest zadłużona i posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Deficyt nie stano­wi więc żadnego zagrożenia dla finansów gminy, a stwarza szansę na
Konstancin-Jeziorna – Budżet gminy na 2017 rok
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *