Narkotyki są wszędzie – ratuj swoje dziecko

Zapraszamy rodziców na bezpłatne konsultacje indywidualne i spotkania grupowe prowadzone przez psychologa, certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień od narkotyków Panią Izabelę Wiśniewski. Głównym założeniem i celem podejmowanych działań jest zapobieganie używania narkotyków, dopalaczy oraz samowolnego stosowania leków bez wskazań lekarskich. Powyższe zamierzenia będą realizowane poprzez: – dostarczanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie popularnych w środowisku młodzieżowym; – dostarczanie wiedzy o przyczynach i następstwach używania środków psychoaktywnych (zdrowotne, psychiczne, prawne, społeczne), – nabycie wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, -

Narkotyki są wszędzie – ratuj swoje dziecko
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *