Wspólne działania Gminy i Komendy Powiatowej Policji

Współpraca władz gminy z nowym Komendantem Policji zaczyna przynosić już pierwsze wymierne efekty. Po wspólnych naradach nakreślone zostały m.in. główne kierunki działań mające na celu przeciwdziałanie chuligańskim wybrykom. – Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa to jesteśmy zgodni, że współpracę pomiędzy samorządem i policją należy cały czas wzmacniać i rozwijać – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Z jednej strony przeznaczamy dodatkowe środki na zakupy sprzętu dla policji, z drugiej prowadzimy nabór do Straży Miejskiej, zwiększając jej stan osobowy, aby strażnicy byli w stanie obsłużyć tak duży teren jakim jest gmina Piaseczno. Za temat bezpieczeństwa w gminie, od nowej kadencji, odpowiedzialna jest I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska -

Wspólne działania Gminy i Komendy Powiatowej Policji
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *