Chcesz się sprawdzić „Wpadnij na słówko” (04.11)

4 listopada 2017 rokugodzina: 11:30miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jasna 2, PruszkówPrezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński oraz Ośrodek Aktywizacji Seniorów „AS” serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców lubiących wyzwania do wzięcia udziału w I Dyktandzie dla dorosłych w Pruszkowie „Wpadnij na słówko”, które odbędzie się  , o godzinie 11:30, w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Jasna 2, w Pruszkowie.Wyniki będą anonimowe. Na zwycięzców czekają nagrody za trzy pierwsze miejsca.Zgłoszenia przyjmowane są do 20.10.2017 r., pod numerem telefonu 668 523 506.Zapraszamy!Regulamin I Pruszkowskiego Dyktanda dla Dorosłych „Wpadnij na Słówko”Organizatorem I Pruszkowskiego Dyktanda dla Dorosłych „Wpadnij na Słówko” jest Ośrodek Aktywizacji Seniorów „AS” w Pruszkowie. Współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie.Zasady uczestnictwa:a) dyktando przeznaczone jest dla pełnoletnich mieszkańców Pruszkowa;b) warunkiem uczestnictwa w dyktandzie jest rejestracja telefoniczna do 20 października 2017 r. Osobą przyjmującą zgłoszenia jest pani Halina Gniadek, nr telefonu: 668 523 506;c) każdej zgłaszającej się osobie zostanie przypisany numer porządkowy, którym będzie posługiwała się komisja konkursowa, by zapewnić anonimowość i obiektywną ocenę uczestników;d) uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dokumentacji i upowszechnienia wyników konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97). Do publicznej wiadomości zostaną podane jedynie nazwiska laureatów konkursu;e) uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na zarejestrowanie, utrwalenie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku – w nieograniczonym czasie, w każdej formie – w celu promocji dyktanda.Organizacja dyktanda:a) dyktando odbędzie się 4 listopada 2017 r. o godzinie 11. 30 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie (ul. Jasna 2);b) uczestnicy dyktanda są zobowiązani do wcześniejszego przybycia (godzina 11.15);c) w trakcie pisania dyktanda uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych ani urządzeń elektronicznych, a także porozumiewać się pomiędzy sobą;d) uczestnicy nie mogą zapisywać tekstu pismem drukowanym (wielkimi literami);e) jury będzie oceniać poprawność ortograficzną oraz interpunkcyjną;f) uczestnicy dołożą wszelkich starań, aby tekst był zapisany czytelnie. Poprawki można nanosić jedynie poprzez skreślenie błędnej formy i zapisanie – obok lub powyżej – formy poprawnej;g) ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia – około godziny 12.30.h) w dyktandzie zostaną wykorzystane słowa utworzone zgodnie z zasadami odnotowanymi w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. Edwarda Polańskiego (Warszawa 2016) bądź w słowniku tym zapisane.Organizator przewiduje trzy nagrody rzeczowe – odpowiednio za I, II i III miejsce – które zostaną wręczone w dniu konkursu.Halina Gniadek


Chcesz się sprawdzić „Wpadnij na słówko” (04.11)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *