Kampania informacyjno-edukacyjna Pruszków walczy o czyste powietrze

W ramach zadania KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA „PRUSZKÓW WALCZY O CZYSTE POWIETRZE” zapraszamy 01.10 br. na spotkanie on-line z mieszkańcami oraz w dniu 08.10 br. na festiwal online.
Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony powietrza jest kontynuacją kampanii prowadzonej od dwóch lat na terenie miasta Pruszkowa, skierowaną do wszystkich mieszkańców miasta. Działania w ramach kampanii przygotowane zostały z myślą o kształtowaniu właściwych postaw z punktu widzenia długofalowych celów związanych z ochroną powietrza oraz zaangażowania społeczności lokalnej do budowania świadomości w zakresie ochrony powietrza w swoim otoczeniu. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 planowana kampania opiera się głównie na formule online. Kampania została zaplanowana w sposób umożliwiający dotarcie z informacją do wszystkich mieszkańców. W ramach projektu planowane jest:
1. Festiwal online Pruszków walczy o czyste powietrze.
Festiwal będzie poprzeplatany wystąpieniami, dwoma warsztatami, czterema konkursami (2 dla dorosłych, 2 dla dzieci), spektaklem edukacyjnym na temat niskiej emisji, dwukrotnym czytaniem na ekranie,czterema prelekcjami (dla dzieci i osobno dla dorosłych) poświęconymi niskiej emisji, przyczynom, konsekwencjom oraz możliwościom przeciwdziałania temu zjawisku w formie online na stronie internetowej wydarzenia, na której będzie realizowana transmisja oraz portalu społecznościowym. Wydarzenie będzie skierowane zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci. Poruszana tematyka będzie dotyczyć ochrony powietrza i oszczędzania energii, Podczas festiwalu (spotkań online) poruszona zostanie w szczególności tematyka dotycząca: obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania (w tym: uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza), sposobów ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych (np. pokaz efektywnego palenia w piecu), możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza.

2. Otwarte spotkanie z mieszkańcami w formule online.
Spotkanie to multimedialna forma komunikacji, pozwalająca dotrzeć do rozproszonych odbiorców i skutecznie przekazywać wiedzę z zakresu ochrony powietrza i walki z niską emisją czy też efektywności energetycznej, możliwości pozyskania wsparcia finansowego w zakresie wymiany ogrzewania i termomodernizacji oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. Do udziału w spotkaniu zaproszeni będą eksperci i praktycy z dziedziny ochrony powietrza, przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorstw. Wydarzenie odbędzie się w formule live poprzez stronę internetowa z możliwością udziału mieszkańców.

Artykuł Kampania informacyjno-edukacyjna Pruszków walczy o czyste powietrze pochodzi z serwisu Pruszków.Kampania informacyjno-edukacyjna Pruszków walczy o czyste powietrze
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *