Koncert Katarzyny Dudy i Marka Brachy (20.01)

20 stycznia 2018 r.godzina: 19.00miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszkóworganizator:  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 22 758 72 66, muzeum@mshm.pl, www.mshm.plMuzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie pragnie zaprosić Państwa na koncert w wykonaniu Katarzyny Dudy i Marka Brachy. Odbędzie się on w sobotę, 20 stycznia o godz. 19:00. Jest to już czwarty koncert organizowany w ramach Sezonu koncertowego 2017/2018.W programie: M. de Falla; F. Kreisler; P. de Sarasate; G. Gershwin.Bilety w cenie 40 zł można nabyć w recepcji Muzeum od 20 grudnia, od godz. 09:00.Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami artystów:KATARZYNA DUDAJedna z najciekawszych osobowości artystycznych w Polsce, występująca na całym świecie, gra na instrumencie włoskim z początku XIX wieku.Artystka nowego formatu. Koncertowała z renomowanymi orkiestrami, takimi jak:Orchestre de Chambre de Lausanne, Orquesta Sinfonica de Veracruz, NOSPR, European Union Chamber Orchestra, Orkiestra Kameralna Amadeus w Poznaniu, Orkiestra Filharmonii w Hradec Kralove, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Orkiestra Muzyki Nowej, Capella Sankt Petersburg, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Janácek Chamber Orchestra, Neue Ruhr Kammerphilharmonie, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orquesta Sinfonica del Estado de Mexico, Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą takich dyrygentów, jak: Enrique Batiz, Jesus Lopez-Cobos, Agnieszka Duczmal, Lavard Skou Larsen, Józef Wiłkomirski, Jorge Mester, Dalia Atlas, Monika Wolińska, Tadeusz Wojciechowski, Mykola Dyadyura, Łukasz Borowicz, Michał Klauza. Występowała z Kwartetem Camerata, Konstantym Andrzejem Kulką, Waldemarem Malickim, Ryszardem Groblewskim, Michałem Urbaniakiem, Jerzym Dybałem, Janem Staniendą, Piotrem Pławnerem, Krzesimirem Dębskim, Katarzyną Budnik-Gałązką, Januszem Wawrowskim, Marcinem Zdunikiem, Markiem Brachą, Hubertem Salwarowskim, Mariuszem Patyrą, Jakubem Jakowiczem, Rafałem Kwiatkowskim, Andrzejem Lampertem, Edwardem Wolaninem.Koncert „Violin Summit”, w którym artystka wystąpiła obok Konstantego Kulki, Krzesimira Dębskiego i Michała Urbaniaka, otrzymał najwyższe wyróżnienie w województwie pomorskim – Pomorską Nagrodę Artystyczną „Gryf” 2003 w kategorii „Wydarzenie artystyczne”. Współpracuje stale z orkiestrą Warsaw Camerata i jej szefem artystycznym – Pawłem Kosem-Nowickim.Artystka występowała również w prestiżowych salach: Lincoln Center i Carnegie Hall w Nowym Jorku – inaugurując międzynarodowy festiwal „Chopin & Friends”, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Sali Rossiniego w Padwie, Kawai Omotesando Hall w Tokio oraz dwukrotnie w Concertge­bouw w Amsterdamie. Podczas amsterdamskiego debiutu towarzyszyła jej znakomita pianistka – Ewa Pobłocka.Jej wykonania były transmitowane przez wiele stacji telewizyjnych i radiowych, m.in.:przez Radio Suisse Romande, Polskie Radio i Telewizję Polską, rozgłośnie telewizyjne w Holandii, Meksyku, Fran­cji, Niemczech i Rosji. Posiada rozległy i różnorod­ny repertuar, zawierający dzieła od baroku po mu­zykę współczesną. Na zamówienie artystki oraz Śląskiego Towarzystwa Muzycznego i Orkiestry Muzyki Nowej w Katowicach powstały dwa koncer­ty skrzypcowe, skomponowane przez znakomitych twórców – Agatę Zubel i Macieja Zielińskiego.Katarzyna Duda była nominowana do nagrody „Paszport” tygodnika „Polityka”, a także do Nagro­dy Polskich Melomanów w kategorii „Klasyczny in­strumentalista roku”.Artystka jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Tibora Vargi” w Sion w Szwajcarii oraz Międzynarodowego Konkursu na Skrzypce Solo Tadeusza Wrońskiego w Warsza­wie. Na konkursie „Tibora Vargi” zdobyła również nagrodę specjalną „Prix Mozart” za najlepsze wy­konanie koncertu skrzypcowego W.A. Mozarta.Katarzyna Duda początkowo uczyła się u prof. Magdaleny Rezler-Niesiołowskiej, następnie stu­diowała w mistrzowskiej klasie skrzypcowej Ma­estro Tibora Vargi w Ecole Supérieure de Musique w Sion w Szwajcarii. Dyplom Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskała eksternistycznie, pracując pod opieką prof. Jana Staniendy. Wielokrotnie zdo­bywała nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach dla młodych skrzypków. Na XVII Ogól­nopolskim Tygodniu Talentów decyzją krytyków muzycznych została objęta ogólnopolską promo­cją. Stypendystka m.in. Interlochen Academy of Arts w USA.Jej pierwsza płyta – pod tytułem „Le Streghe” – nagrana z pianistą Waldemarem Malickim (DUX), otrzymała entuzjastyczne recenzje w mediach i została nominowana do nagrody Związku Pro­ducentów „Audio Video” – „Fryderyk” 2000 jako jedyna płyta z udziałem skrzypiec solo. Sukces ten zainspirował skrzypaczkę do nagrania jesz­cze jednego krążka z przebojami wirtuozowskiej muzyki na skrzypce – „Le Streghe 2” (z towarzy­szeniem Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Wrati­slavia pod batutą Jana Staniendy (DUX). Również i ta płyta uzyskała nominację do nagrody „Fryde­ryk” 2001. Artystka nagrała także płytę z muzyką skrzypcową Tadeusza Paciorkiewicza (między innymi z pianistą Edwardem Wolaninem, Acte Pre­alable) oraz Andrzeja Nikodemowicza (z pianist­ką Agnieszką Schulz-Brzyską, DUX). Katarzyna Duda zakończyła również nagrywanie materiału do swojego najnowszego krążka z towarzysze­niem gitarzysty Waldemara Gromolaka; na płycie tej usłyszećbędzie można gościnnie Annę Marię Jopek w utworach aranżowanych przez Krzyszto­fa Herdzina.MAREK BRACHAWykształcony w Warszawie i Londynie – uważany za jednego z najciekawszych polskich pianistów mło­dego pokolenia. Artysta specjalizuje się w repertuarze klasycznym i romantycznym, z powodzeniem wykonywanym na instrumentach współczesnych oraz tych z epoki. Fascynacja fortepianami z cza­sów Chopina zaowocowała studiami podyplomo­wymi w Royal College of Music w Londynie. Pianista chętnie sięga jednak także po utwory współczesne – solowe, kameralne oraz orkiestrowe, mając w do­robku liczne prapremiery dzieł wybitnych polskich kompozytorów. Marek Bracha prowadzi również wy­kłady i warsztaty z gry na instrumentach historycz­nych. Swoimi koncertami na całym świecie (w Chi­nach, Japonii, we Włoszech, w Grecji, Niemczech, Algierii, Etiopii i Chile) popularyzuje muzykę polską, regularnie współpracując z takimi dyrygentami, jak Alun Francis, José Maria Florêncio czy Jacek Kaspszyk. Jako kameralista występuje z Tobiasem Ko­chem, Marcinem Maseckim, Maciejem Frąckiewiczem oraz zespołami Atom String Quartet, Royal String Quartet i Meccore String Quartet.W 2013 roku wydał debiutancką solową płytę, wypełnioną utworami Chopina. Nakładem CD Ac­cord ukazała się również płyta „Modern Soul”, na której Marek Bracha towarzyszy wybitnej skrzy­paczce Agacie Szymczewskiej. W październiku w Sali Kameralnej NOSPR-u odbył się koncert pro­mujący nagranie. Płyta otrzymała nagrodę „Super­sonic” prestiżowego magazynu „Pizzicato”.Latem 2016 roku artysta uczestniczył w kilku in­teresujących projektach, do których zaliczyć moż­na warszawski festiwal „Transkrypcje”. Na festiwalu wraz z Marcinem Maseckim i Marcinem Świątkiewi­czem wykonał „III Symfonię” Ludwiga van Beethovena w opracowaniu na pianino, organy i celestę. Wziął też udział w festiwalu „Mozart-Off”, na którym razem z jazzowym zespołem Atom String Quartet zagrał „Koncert A-dur” KV 414 Mozarta, zawiera­jący improwizowane kadencje. Artysta pojawił się – jako członek jury – na 13. Konkursie Pianistycz­nym w Tajpej.Marek Bracha jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na którym studiował pod kierunkiem Teresy Manaster­skiej, Joanny Ławrynowicz i Alicji Palety-Bugaj. Pia­nista ukończył również z wyróżnieniem studia Masters of Music w Royal College of Music w Londynie w klasie Kevina Kennera oraz studia podyplomowe na fortepianie u Vanessy Latarche i na instrumentach historycznych u Geoffreya Goviera. W 2010 roku zdobył II nagrodę (pierwszej nie przyznano) w Mię­dzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Mariań­skich Łaźniach w Czechach. W tym samym roku znalazł się w grupie czterech pianistów reprezentują­cych Polskę w II etapie XVI Międzynarodowego Kon­kursu Chopinowskiego w Warszawie. Marek Bracha jest reprezentowany i rekomendowany przez Stowa­rzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.


Koncert Katarzyny Dudy i Marka Brachy (20.01)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *