LII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podst. art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 poz. 1378), w związku z wnioskiem złożonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, zwołuję LII sesję Rady Miasta Pruszkowa na dzień 14 lutego 2022 roku na godzinę 17.00 w trybie zdalnym – w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa wraz z porządkiem obrad i materiałami zamieszczono na platformie eSesja.pl.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa
Krzysztof BiskupskiLII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszkowa
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *