Mały grant “Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną w dn. 16.11.2021 r. przez Karate Klub Pruszków pn. „Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego”, z dofinansowaniem w kwocie brutto 4.977,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 24.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 26 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

LINK DO ZAWIADOMIENIA na BIP:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *