Mały grant na realizację zadania publicznego “Ceramika z Pruszkowa”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację „POKOLENIA-POKOLENIOM”, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ceramika z Pruszkowa”, z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia  29.10.2021 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia  04 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Link do zawiadomienia na BIP.

Artykuł Mały grant na realizację zadania publicznego “Ceramika z Pruszkowa” pochodzi z serwisu Pruszków.Mały grant na realizację zadania publicznego “Ceramika z Pruszkowa”
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.