Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 2021

Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten kluczowy dla całego świata dokument został podpisany w 1948 roku.

Warto wspomnieć, że tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest dostępny w ponad 500 językach i jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

„Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. […] Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań obywatelskich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie.” – słowa te wypowiedziała Eleanor Roosevelt, która jako przewodnicząca Komisji Praw Człowieka ONZ była siłą napędową w tworzeniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W listopadzie 2020 r. Zarząd Związku Miast Polskich- odpowiadając na prośby z miast członkowskich – podjął decyzję o utworzeniu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania. Na zaproszenie skierowane do miast odpowiedziało ponad 50 osób chcących pracować w tym gremium. Są to m.in. członkinie i członkowie władz miejskich, radne i radni, urzędniczki i urzędnicy samorządowi, pełnomocniczki i pełnomocnicy do spraw równego traktowania, równych szans, polityki równościowej, tolerancji, przeciwdziałania ksenofobii oraz organizacji pozarządowych.
Jednym z członków tej komisji jest Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP na zlecenie Związku powstał poniższy spot wideo.

Tematem przewodnim Dnia Praw Człowieka w 2021 r. jest równość, która odnosi się do Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka- „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw (…)”.

Równość, integracja i niedyskryminacja, innymi słowy – podejście do rozwoju oparte na prawach człowieka – to też najlepszy sposób na zmniejszenie nierówności.Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 2021
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *