Muzealna oferta edukacyjna „Kurs na… Niepodległość” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (19.03)

marzec – maj oraz jesień 2018miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszkóworganizator: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 22 758 72 66, muzeum@mshm.pl, www.mshm.plW 2018 roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie włącza się w uroczyste obchody tej rocznicy organizując lekcje muzealne.Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością, rozumienie procesów i zależności, w tym sukcesów i porażek, które przyczyniły się do odzyskania suwerenności przez Polskę  to zasadnicze zadania proponowanych lekcji.W trakcie zajęć chcemy budować szacunek do dziedzictwa przodków i dumę z ich dokonań, a tym samym ugruntować poczucie tożsamości narodowej i regionalnej.Działania w ramach niniejszej oferty edukacyjnej są objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego.Kurs na… Niepodległość Proponowane zajęcia będą miały niekonwencjonalny i interdyscyplinarny charakter łączący wiedzę historyczną z muzealnymi eksponatami, teorię z praktyką w postaci zajęć ruchowych i plastycznych.„Patriotą być”Wiek: przedszkole i kl. I-IIIUczestnicy poznają w ciekawy i przystępny sposób historię polskich symboli narodowych: zaznajomią się z legendą o białym orle oraz o pierwszym wizerunku ukoronowanego orła na pieczęci Przemysła II. Ponadto dzieciom zostanie przybliżone znaczenie pojęć: niepodległość, patriotyzm, wolność, szacunek i tolerancja. Dowiedzą się jak żyły dzieci podczas zaborów, czym dla nich była utracona wolność oraz odzyskanie niepodległości. Ważnym elementem zajęć będzie uwrażliwienie młodych ludzi na znajomość historii oraz na poszanowanie polskich symboli narodowych. Zajęcia wzbogacone zostaną dramą, zajęciami plastycznymi oraz kontaktem z zabytkami.„Nasza Niepodległa”Wiek: klasy IV-VIUczestnicy dowiedzą się o tym, kiedy i w jaki sposób powstało Państwo Polskie. Jaką rolę pełnili w nim pierwsi władcy Mieszko I i Bolesław Chrobry, a także jaką rangę posiadał Chrzest Polski oraz kto jako pierwszy użył znaku orła na swojej pieczęci. Kolejnym etapem zajęć będzie przytoczenie wydarzeń związanych z utraceniem przez Polskę niepodległości oraz odzyskaniem jej po 123 latach niewoli. Narzędziem pomocniczym w prowadzeniu zajęć będzie film. „Mieszkańcy spod 11”, a także repliki zabytków stanowiących ekwipunek żołnierza walczącego o niepodległość. Podsumowanie zajęć stanowić będzie sztafeta niepodległościowa porządkująca zdobytą wiedzę.„Legiony to żołnierska nuta”Wiek: klasa VII –VIII oraz Gimnazjum Uczestnicy zajęć zapoznają się z terminem legionów poczynając od formacji rzymskich przez Legiony Polskie we Włoszech po Legiony Polskie okresu Wielkiej Wojny.  Zajęcia oparte zostaną o pieśni patriotyczne, które śpiewali legioniści w „drodze” do odzyskania niepodległości. Proponowane jest wspólne odśpiewanie jednej z pieśni legionowych np. „Wojenko, Wojenko”, „O mój rozmarynie” itd. Wzbogaceniem zajęć będzie kontakt z zabytkami m.in. z ekwipunkiem legionisty.„Pierwsza Kadrowa”Wiek: gimnazjum, szkoły średnieZajęcia są skierowane do młodzieży ze szkół średnich posiadających podstawową wiedzę o historii Polski, w tym szczególnie okresu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości. Zajęcia oparte będą o ważne dla Polski daty i wydarzenia poczynając od Chrztu Mieszka I poprzez bitwę pod Grunwaldem,  a kończąc na odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Przybliżona zostanie postać Józefa Piłsudskiego – wodza prowadzącego naród do zwycięstwa. Opowiadane ciekawostki z życia Marszałka będą sposobem na poznanie czasu Wielkiej Wojny oraz kształtowania się II RP. Podkreślona zostanie wartość polskich symboli narodowych, a także najważniejsze bitwy na drodze do niepodległości. Wzbogaceniem zajęć będzie gra planszowa podnosząca wiedzę uczestników o tym okresie historycznym.Zajęcia prowadzi: Katarzyna RadziwiłkoInformacje techniczne dla zajęć 1-4Terminy obligatoryjne: od poniedziałku do piątku, od godziny 8:30 do 13:30:19-23 marca9-13 kwietnia7-11 majaCzas: ok. 60 minutGrupa: do 30 osóbOdpłatność: 9 zł od osoby. Dla grupy do 16 osób 150 zł od grupy„Wielkanoc w okopach wielkiej wojny”Wiek: klasa III-VIII szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średnieW trakcie mini prelekcji zostanie opisany podział terytorialny, sytuacja Polaków pod zaborami oraz  powody wybuchu I wojny światowej. Następnie będzie omówiona specyfika działań wojennych, życie w okopach, skład etniczny armii po obu stronach frontu, a przede wszystkim życie codzienne żołnierzy. Uczestnicy zajęć poznają historie ludzi, którzy w swoich pamiętnikach i listach z lat 1914-1918 opisywali świąteczne zwyczaje żołnierzy armii 3 zaborów. Dowiedzą się o tradycji wysyłania z frontu kartek świątecznych, będą mieli okazję zobaczyć kilka słynnych wzorów, na których polscy legioniści pisali życzenia, a także poznają unikalne informacje zawarte, w niedawno odkrytych, relacjach żołnierzy pruskich walczących  pod Sochaczewem. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik będzie mógł wykonać kartkę świąteczną wzorowaną na kartce legionowej. Zajęcia prowadzi: Małgorzata Krasna-KorycińskaInformacje techniczne dla zajęć nr 5Terminy uzgodnione fakultatywnieCzas: ok. 60-75 minutGrupa: do 25 osóbOdpłatność: 9 zł od osoby. Dla grupy do 16 osób 150 zł od grupyAdres: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, plac Jana Pawła II 2; 05-800 Pruszków tel. 22 758-72-66, www.mshm.pl; e-mail muzeum@mshm.plTermin spotkań należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku od 9: 00 do 15: 00 w Dziale Edukacji i Popularyzacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy. plac Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, tel. (22) 758-72-66 w. 14;Rezerwując zajęcia należy podać szkołę, klasę, liczebność klasy, telefon kontaktowy do szkoły/nauczyciela, nazwisko osoby odpowiedzialnej/nauczyciela, temat lekcji;Każde zajęcia muszą być potwierdzone z tygodniowym wyprzedzeniem;Powiadomienie o rezygnacji z zajęć jest obowiązkowe.


Muzealna oferta edukacyjna „Kurs na… Niepodległość” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (19.03)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *