Nowy skwer przy ulicy Staszica

Prace związane z  związane z zagospodarowaniem zieleni przyulicznej ul. Staszica zostały ukończone.
W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew w ilości 19 szt, krzewów i bylin w ilości ponad 9000 szt,  wykonano łąkę kwietną oraz trawnik z rolki. Wybudowano nawierzchnię mineralną, oraz zamontowano elementy  małej architektury (ławki, kosze, elementy siłowni plenerowej, stację ładowania rowerów oraz zbiornik do retencjonowania wody opadowej).

Koszty związane z realizacją zadania wyniosły 1 075 500zł.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na realizację projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych  w Pruszkowie – etap II ”.Nowy skwer przy ulicy Staszica
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *