Prelekcja „Imperium sine fine? – pogranicza Imperium Rzymskiego w okresie Cesarstwa” (08.04)

8 kwietnia 2017 rokugodzina: 16:00miejsce: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszkóworganizator:  Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 22 758 72 66, muzeum@mshm.pl,
www.mshm.plMuzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na prelekcję „Imperium sine fine? – pogranicza Imperium Rzymskiego w okresie
Cesarstwa”, którą poprowadzi Mateusz Łobacz. Spotkanie będzie również nadawane
na żywo w internecie.Na
ostatnim spotkaniu z cyklu „Oblicza Starożytności” opowiemy o organizacji
prowincji nadgranicznych w okresie Cesarstwa (okres Pryncypatu i Dominatu do IV
w. n.e.). Odwiedzimy rzymski fort w Vindolandzie, zajrzymy na Wał Hadriana i
rzymskie fortyfikacje nad Eufratem, aby odpowiedzieć na pytanie czym w istocie
był osławiony limes (granica)? Czy Rzymianie rzeczywiście
myśleli o swych granicach jako o „linii” oddzielającej ludy cywilizowane od
barbarzyńskich, czy były one raczej bliższe „strefom” gdzie wzajemnie
przenikały się różne etnosy, języki i kultury? Opowiemy także o fascynującym
procesie romanizacji prowincji nadgranicznych i roli, jaką odgrywała w nim
armia rzymska.Relacja
na żywo będzie dostępna na naszej stronie
fanowskiej w serwisie Facebook. Muzeum zaprasza
wszystkich, którzy tego dnia nie będą mogli być z nami osobiście.


Prelekcja „Imperium sine fine? – pogranicza Imperium Rzymskiego w okresie Cesarstwa” (08.04)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *