Projekt artystyczny dla szkół podstawowych w Pruszkowie

PROJEKT ARTYSTYCZNY – Nasz Pruszków

Termin i miejsce realizacji: rok szkolny 2021/ 2022, (3 listopada 2021r. – 4 kwietnia 2022 r.), Szkoła Podstawowa nr 1,  im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie.
Adresat: Uczniowie Szkół Podstawowych w Pruszkowie.

Założeniem projektu jest promocja „małej” Ojczyzny- miasta Pruszkowa,  poprzez zachęcenie uczniów szkół pruszkowskich/ młodych mieszkańców do samodzielnego podejmowania działań i inicjatyw artystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Projekt artystyczny – Nasz Pruszków, został opracowany z okazji obchodów rocznicy 105 -lecia nadania praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Cele główne:

 1. Identyfikacja z „małą” Ojczyzną i poczucie współodpowiedzialności za jej rozwój.
 2. Promocja własnego miasta oraz jego walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych.
 3. Kształtowanie poczucia tożsamości i patriotyzmu lokalnego.
 4. Ukierunkowanie na wszechstronny rozwój ucznia .
 5. Tworzenie sytuacji dających uczniom możliwość do procesu twórczego i aktywizacji kulturalnej.

Cele szczegółowe:

 1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat miejscowości, w której mieszkają, wzbudzenie zainteresowania przeszłością miasta oraz dniem współczesnym.
 2. Kształtowanie postawy młodego aktywnego i twórczego obywatela, który inspiruje działalność dla dobra wspólnego.
 3. Kształtowanie postawy prokulturowej.
 4. Kształtowanie świadomości ucznia, że sztuka jest ważną sferą działalności kulturalnej człowieka.
 5. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości uczniów.
 6. Podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i uzdolnionych.
 7. Popularyzacja różnych form wyrazu artystycznego (śpiew; teledysk; układ taneczno- ruchowy; grafika użytkowa; fotografia; instalacja; spot reklamowy; pokaz audiowizualny).
 8. Znajomość podstaw prawa autorskiego dotyczących własności intelektualnych i sposobu korzystania z Internetu .

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, który sprzyja nabywaniu umiejętności praktycznych, poszerzaniu wiedzy, kształtowaniu kompetencji interpersonalnych, twórczym myśleniu i krytycznej samoocenie.  Strategia projektu przygotowuje  uczniów do wyzwań dalszej edukacji i rynku pracy.

Zgłoszenia: w formie mailowej na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie: sp1@miasto.pruszkow.pl

Nagrody: Fundatorem nagród jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Wszyscy uczestnicy zgłaszający prace do Projektu otrzymają dyplomy i upominki.

Przebieg projektu:

 1. Rozesłanie informacji o Projekcie do pruszkowskich Szkół Podstawowych.
 2. W każdej Szkole powołanie koordynatorów Projektu, którzy również będą pełnili funkcję Jury w Konkursach.

Zgłoszenia Szkoły i koordynatora do udziału w Projekcie do 30 listopada 2021 r .

III. Prace nad Projektem w pruszkowskich Szkołach Podstawowych: 3 listopad 2021r. do 4 kwietnia 2022 roku .

 1. Dostarczenie do dnia 4 kwietnia 2022 roku prac uczniów.
 2. Powołanie komisji w SP nr 1.
 3. Finał Projektu – wybranie zwycięskich prac.

Ogłoszenie wyników – 22 kwietnia 2022 roku.

VII.  Gala finałowa Projektu –   rozdanie nagród.

VIII. Wystawa Pokonkursowa – 25 .04 – 27 .05. 2022 r.

Projekt uwzględnia działania uczniów – muzyczne i plastyczne w postaci Konkursów międzyszkolnych, podzielone na kategorie wiekowe .

Artykuł Projekt artystyczny dla szkół podstawowych w Pruszkowie pochodzi z serwisu Pruszków.Projekt artystyczny dla szkół podstawowych w Pruszkowie
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *