Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych

Urząd Miasta Pruszkowa ogłosił przetarg nieograniczony na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych.

Termin składania ofert: 16.11.2020 r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 16.11.2020 r., godz. 12:15

Na zamówienie składa się:
Wykaz tras: I trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Skaryszewska 8 -1 dziecko
II trasa -Pruszków -Warszawa, ul. Długa 9 -1 dziecko
III trasa -Pruszków -Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 -2 dzieci
IVtrasa -Pruszków –Leszno OSW ul. Kopińska 6/10 -1 dziecko
V trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Leonarda 12 -1 dziecko
I trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 45/47 -4 dzieci
VII trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Koźmińska 7 -1 dziecko
VIII trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Jana Paska 10 -1 dziecko
IX trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Skuterowa 9 -1 dziecko
X trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Zakroczymska 6 -2 dzieci
XI trasa -Pruszków –Warszawa, ul. Wiśniowa 56 -1 dziecko
XII trasa -Pruszków –Leszno, ul. Sochaczewska 4 -3 dzieci
XIII trasa -Pruszków -Brwinów, ul. Konopnickiej 1 -1 dziecko
XIV trasa -Pruszków –Brwinów, ul. Szkolna 18 -9 dzieci
XV trasa -Pruszków –Grodzisk Maz., ul. Kilińskiego 21 -3 dzieci
XVI trasa -Pruszków -Piastów, ul. Bohaterów Wolności 43 -2 dzieci
XVII trasa -Pruszków -Pruszków, ul. Wapienna 2 -39 dzieci
XVIII trasa -Pruszków –Pruszków, ul. Pływacka 16 -1 dziecko
XIX trasa -Pruszków –Pruszków, ul. Obrońców Pokoju 44 -1 dziecko
XX trasa -Pruszków–Pruszków, ul. Wojska Polskiego 34 -1 dziecko
XXI trasa -Pruszków –Pruszków, ul. Staszica 1 -1 dziecko
XXII trasa -Pruszków –Pruszków, ul. Niepodległości 5 -1 dziecko
XXIII trasa -Pruszków –Pruszków, ul. Promyka 49 -1 dziecko
XXIV trasa -Pruszków –Pruszków, ul. Anielin 1 -1 dziecko
XXV trasa -Pruszków –Ożarów Maz., ul. Dmowskiego 39 -1 dziecko

W przypadku zmiany ilości dowożonych dzieci w ciągu roku zmiana ta będzie wprowadzona aneksem do umowy.
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić następujące założenia:
1/ zapewnienie transportu 81 uczniom niepełnosprawnym przystosowanymi do tego celu samochodami wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający,
2/ zapewnienie transportu dzieci na wózkach inwalidzkich,
3/ zagwarantowanie bezpieczeństwa przewożonym dzieciom niepełnosprawnym, a także ich mienia podczas przewozu,
4/ zagwarantowanie opieki w czasie przewozu; pomoc przy wsiadaniu, rozłożenie /złożenie wózków, doprowadzenie dziecka do budynku oświatowego, w razie potrzeby przeniesienie dziecka z wózka inwalidzkiego do samochodu, pilnowanie zabezpieczenia dzieci pasami lub przewożenia w fotelikach (dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych),
5/ zobowiązanie się do: a) stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). b) przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami w/w ustawy; c) wykorzystania danych wyłącznie w celu świadczenia usługi transportowej w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką na trasie z domu do szkoły i z powrotem.
6/ realizowanie usług transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: a) w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 2140 z późniejszymi zmianami) b) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami),
7/ przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych tras mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń: a) dziecko powinno być dowożone do szkoły na godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i zabieranie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania; b) szczegółowy rozkład godzin przewozów ustali Wykonawca z dyrektorami poszczególnych szkół, do których uczęszczają dzieci oraz z rodzicami –opiekunami uczniów; c) rozkład godzin przewozu Wykonawca przekaże na żądanie macierzystej szkoły ucznia lub Wydziału Edukacji Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 100, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół/placówek o godzinach rozpoczęcia i kończenia zajęć.
8/ Podczas przewozu dzieci, Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę muszą być wyposażeni w środek łączności np. telefon komórkowy.
9/ Wykonawca będzie odbierał dzieci od rodziców/opiekunów i po odwiezieniu na zajęcia przekazywał pod opiekę nauczycieli. Po zakończeniu zajęć Wykonawca będzie odbierał dzieci od nauczycieli i po odwiezieniu do domu przekazywał pod opiekę rodziców lub opiekunów.
10/ Każda trasa powinna być realizowana przez stałego kierowcę.
11/ W przypadku niemożności zrealizowania usługi w danym dniu, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usługi i poinformowania o tym fakcie rodziców.
12/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne i terminowe przewożenie dzieci. 3.4/ Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.

Wykaz dokumentów dostępny na stronie bip.pruszkow.pl

Artykuł Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych pochodzi z serwisu Pruszków.Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych
Aktualności Pruszkowa

Firmy z Warszawy

  • Niepubliczne przedszkole w Warszawie (Włochy, Ursus) jest prywatną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru w Biurze Edukacji miasta st. Warszawy, realizującą nową Podstawę Programową określoną przez MEN. Przedszkole znajduje się w pobliżu dzielnic Włochy i Ursus. Prywatne przedszkole w Warszawie PICCOLO to miejsce stworzone dla małego dziecka, w którym czuje się ono bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:00-18:00. Przedszkole Piccolo znajduje się w Warszawie dzielnice Włochy, Ursus https://www.piccolo.waw.pl/ Przedszkole zapewnia: Profesjonalną kadrę pedagogiczną pełną troski i oddania, która w szczególności dba o to aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu bezpiecznie i radośnie. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza. Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Codziennie 4 posiłki : smaczne, urozmaicone i świeże. Bogatą ofertę zajęć Realizację nowatorskich metod wychowawczo-dydaktycznych Opiekę specjalistów (logopeda, psycholog) Codzienne wyjście na świeże powietrze – hartowanie młodych organizmów Organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień pieczonego ziemniaka, pasowanie na przedszkolaka, urodziny, itp.) Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.. Przedszkole dla dzieci z autyzmem https://www.piccolo.waw.pl/przedszkole-dla-dzieci-niepelnosprawnych

  • Nasza firma DDD oferuje pełny zakres usług związanych z zabezpieczeniem obiektów przed szkodnikami, dezynfekcją i deratyzacją. Chronimy obiekty przed gryzoniami, owadami latającymi i biegającymi oraz szkodnikami magazynowymi. Wykonujemy zabezpieczenia przed gniazdowaniem i bytowaniem ptaków oraz zabiegi dezynfekcji. Wpływ drobnoustrojów, insektów oraz gryzoni żyjących w naszym otoczeniu może być szkodliwy dla zdrowia i być przyczyną wielu chorób i schorzeń. Szkodniki oddziałują negatywnie na organizm człowieka powodując wiele zaburzeń. Często drobnoustroje mogą być przyczyną zatruć, dolegliwości oraz niebezpiecznych alergii, a w wielu sytuacjach mogą stać się zarzewiem epidemii. W związku z tym obecność insektów i gryzoni może spowodować ciężkie schorzenia. Szczury i myszy przenoszą liczne bakterie i inne szkodliwe dla człowieka drobnoustroje. Dlatego tak ważne jest profesjonalne zwalczanie szkodników mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Nasi specjaliści zajmują się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. DDD Usługi kierujemy głównie do dużych klientów biznesowych. Dezynfekcja dezynsekcja deratyzacja dotyczy w różnym stopniu dużych przedsiębiorstw produkujących i przetwarzających żywność. Z usług DDD korzystają magazyny produktów spożywczych, zakłady przemysłowe, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe restauracje, bary, stołówki. W naszej ofercie znajdują się m.in: Ozonowanie pomieszczeń https://dalmyt.com.pl/ozonowanie-pomieszczen/ Fumigacja gazowanie https://dalmyt.com.pl/fumigacja-gazowanie/ Dezynsekcja https://dalmyt.com.pl/dezynsekcja/ Dezodoryzacja https://dalmyt.com.pl/dezodoryzacja/ Deratyzacja https://dalmyt.com.pl/deratyzacja/ Zamów usługi DDD tutaj https://dalmyt.com.pl/uslugi-ddd/

  • Historia naszej firmy sięga roku 1992. Pojawiliśmy się wówczas na rynku jako pierwsza profesjonalna firma cateringowa w Polsce. Pomimo dynamicznie zmieniających się standardów oraz prężnie działającej konkurencji, pozostaliśmy jednym z kluczowych liderów branży cateringowej. Od początku działania firmy, naszym celem jest przygotowywanie doskonałych potraw oraz tworzenie niezapomnianych przyjęć. Pomagają nam w tym wykwalifikowani kucharze, profesjonalni kelnerzy oraz kompetentni pracownicy biura. Czuwając nad najwyższą jakością potraw, współpracujemy tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami. Gwarantowana świeżość, pewne pochodzenie produktów oraz kunszt przygotowania pozwalają osiągnąć nam wyśmienity smak oraz nowatorski wygląd serwowanych potraw. To wszystko sprawia, że tworzymy prawdopodobnie najlepszy catering w Warszawie. Catering Warszawa https://party.com.pl/Agencja Cateringowa Party Sp.z o.o. ul.Rakowiecka 3602-532 Warszawa Catering prywatny https://party.com.pl/catering-prywatny/ Catering biznesowy https://party.com.pl/catering-biznesowy/ Catering codzienny https://party.com.pl/catering-codzienny-do-domu-warszawa/ Catering grill https://party.com.pl/catering-grill-warszawa/ Catering na chrzciny https://party.com.pl/catering-na-chrzciny-komunie-warszawa/ Catering eventowy https://party.com.pl/catering-na-imprezy-eventy-konferencje-warszawa/ Catering weselny https://party.com.pl/catering-na-wesele-warszawa/

  • Firma SUDA TRANSPORTT SPECJALISTYCZNY rozpoczęła swoją działalność w 1986 roku. Od tamtego czasu przez ponad 30 lat nieprzerwanie działa na rynku transportowym. Liczne grono stałych zleceniodawców oraz zadowolenie klientów są potwierdzeniem, że obrana strategia działania jest właściwa. Firma działa na terenie Warszawy i całego kraju. Transportuje ładunki o ciężarze od kilkudziesięciu kilogramów do kilkunastu ton. Firma świadczy usługi m.in: relokacja maszyn transport niskopodwoziowy transport HDS wózki widłowe – wynajem Mimo wypracowanych standardów do każdej usługi firma podchodzi indywidualnie. Firma jest otwarta na nowe wyzwania i potrafi sprostać nawet najtrudniejszym przedsięwzięciom. Posiada ubezpieczenie OC działalności do 5 000 000 zł. Suda Transportt ul. Księcia Witolda 18 A04-492 WARSZAWAPOLSKA https://www.suda.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *