Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym  2022/2023

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków w roku szkolnym  2022/2023.
W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2015. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2022 kończy 6 lat.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej  na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie : od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły pierwszego kontaktu.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły oraz do pobrania  TUTAJ.
Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływackiej 16.

Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły.

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowej 10,
 • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
 • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.

Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczne zaplecze pomocy dydaktycznych, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej  WNIOSEK DO POBRANIA , w terminie od 16.03.2022 r. do 30.03.2022 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr-XXIX.308.2017 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do  Zarządzenia Nr 23/2022  Prezydenta Miasta Pruszkowa z 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2022/2023 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym  2022/2023
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *